qkoorts

Voorpaginanieuws

Kamerbrief over screenen van bloeddonoren op Q-koorts

Inhoud van de brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over het screenen van bloeddonoren op Q-koorts. In maart van dit jaar zond ik u mijn standpunt over het advies van de Gezondheidsraad over ‘Q-koorts: risico van overdracht via bloed of ander lichaamsmateriaal’.1 In dit standpunt heb ik de toezegging gedaan uw Kamer […]

Lees Meer

Kamerbrief over vaccinatiecampagne Q-koorts

Inhoud van de brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de vaccinatiecampagne tegen Q-koorts. “In aanvulling op mijn brief van 4 juli 2012 informeer ik u met deze brief over de voortgang van de vaccinatiecampagne Q-koorts. Voor 1 augustus 2012 hadden alle professionele melkgeiten- en melkschapenbedrdijven en alle bedrijven […]

Lees Meer

Onderzoek Q-koorts in Friesland

De Friese GGD heeft een onderzoek ingesteld naar een uitbraak van Q-koorts in de provincie. Het aantal meldingen van de ziekte is in Friesland de afgelopen twee maanden flink toegenomen. Dat meldt de instelling woensdag. Normaal komen jaarlijks bij de GGD Fryslân drie meldingen binnen van Q-koorts, maar dit jaar zijn dat er al elf. […]

Lees Meer

Maatregelen tegen Q-koorts versoepeld

De maatregelen tegen Q-koorts worden versoepeld. Dat schrijven staatssecretaris Bleker (EL&I) en minister Schippers (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Bleker en Schippers baseren hun besluit op adviezen van deskundigen en op het feit dat alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven hebben voldaan aan de vaccinatieplicht. Uitbreidingsverbod Volgens deskundigen draagt het landelijke uitbreidingsverbod, met […]

Lees Meer

Nut van testen bloeddonoren op Q-koorts vraagt meer onderzoek

Er is meer on­der­zoek nodig om te bepalen of het zinvol is om bloed­do­no­ren te testen op Q-​koorts. De Ge­zond­heids­raad ad­vi­seert de kosten en baten van een der­ge­lij­ke test in beeld te brengen al­vo­rens hier­over te be­slui­ten. Bij or­gaan­do­na­tie zijn wel maat­re­ge­len nodig om over­dracht van Q-​koorts te voor­ko­men. Dit schrijft de Ge­zond­heids­raad in zijn […]

Lees Meer