qkoorts

Q-koortsvaccinatie risicopatiënten verloopt voorspoedig

Ruim 2500 patienten krijgen een vaccinatie aangeboden tegen Q-koorts. In opdracht van het RIVM worden vooronderzoek en vaccinaties verzorgd door het bedrijf Vaxinostics, in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant. De patienten zijn aangemeld door hun huisarts.  De aanmeldtermijn is inmiddels gesloten. Het vaccin tegen Q-koorts is bestemd voor mensen die wonen in het […]

Lees Meer

RIVM meldt 1e Q-koorts sterfgeval in 2011

In 2011 zijn 14 personen met Q-koorts gemeld. Van deze 14 personen werden er 4 ziek in 2011. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In 2010 werden in totaal 506 zieken gemeld. Van deze 506 werden er 398 in 2010 ziek. 108 personen hadden hun eerste ziektedag in 2009 of de jaren […]

Lees Meer

Stand van zaken ziektemeldingen Q-koorts

Stand van zaken ziektemeldingen Q-koorts – 02 februari 2011 In 2011 zijn 8 personen met Q-koorts gemeld. Van deze 8 personen werden er 2 ziek in 2011. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM.In 2010 werden in totaal 506 zieken gemeld. Van deze 506 werden er 398 in 2010 ziek. 108 personen hadden […]

Lees Meer

Eerste mensen ontvangen Q-koortsprik

Bij de GGD Hart voor Brabant in Den Bosch krijgen vrijdag de eerste Nederlanders uit de zogenoemde risicogroep het vaccin tegen Q-koorts. Het gaat vrijdag om ongeveer 35 hart- en vaatpatienten die bij besmetting vanwege hun aandoening een groter risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte. In totaal worden tot eind februari naar […]

Lees Meer

RIVM en GGD verspeelden vier jaar bij aanpak Q-koorts

De commissie Van Dijk die in opdracht van de overheid de aanpak van de Q-koorts in Nederland evalueerde, heeft flinke steken laten vallen. Verschillende relevante gebeurtenissen zijn uit het rapport weggelaten of over het hoofd gezien en op zijn minst opmerkelijk is dat bij alle partijen die zijn geïnterviewd Q-koortspatienten niet zijn gehoord, dat het […]

Lees Meer