revalidatiezorg

NZa: deel revalidatiezorg kan uit AWBZ

De bekostiging van de revalidatiezorg van verpleeghuizen aan patienten na een ziekenhuisopname kan overgeheveld worden van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze overheveling moet leiden tot meer continuïteit in de zorg. Door een intensievere revalidatie en adequate zorg in de thuissituatie wordt de opnameduur voor patienten korter. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht op verzoek […]

Lees Meer

CVZ-Pakketadvies 2009 doet aanbevelingen voor zorgpakket

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) heeft het zorgpakket doorgelicht en adviseert om een aantal zorgvormen op te nemen in het verzekerde pakket of hieruit te verwijderen. Ook maakt het CVZ met standpunten duidelijk welke zorg al dan niet tot het verzekerde pakket behoort. Het Pakketadvies 2009 bevat naast nieuwe adviezen en standpunten ook een overzicht […]

Lees Meer