WMO

Voorpaginanieuws

Afwijzingen Wet Langdurige Zorg verschillen per gemeente

In 2016 wees het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 11,3% van de aanvragen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) af. Dat staat op haar website. Voor nul tot 17-jarigen is dat percentage 29,0% en voor 85-plusser 4,5%. Ondergetekende weet niet of het percentage van 11,3 procent hoog of laag is. Wat wel opvalt is dat het […]

Lees Meer

Den Haag zet verbeteringen toegang maatschappelijke ondersteuning voort

Het college van B en W in Den Haag voelt zich gesteund door de meeste bevindingen van de Rekenkamer Den Haag over de toegang tot maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het rapport ‘Over de drempel’ bevestigt signalen over knelpunten, die voor de gemeente aanleiding waren voor het verbetertraject dat vorig jaar is ingezet.

Lees Meer

Vektis geeft compleet beeld van zorg in gemeenten op Zorgprismapubliek.nl

Zorgprismapubliek.nl van Vektis geeft vanaf vandaag een compleet en uniek beeld van de zorg in gemeenten vanuit alle domeinen. De website is uitgebreid met informatie over de zorg per gemeente voor de Jeugdwet (2015) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (2014 en 2015). Vanaf juni 2016 staat op Zorgprisma Publiek al informatie over de zorg per […]

Lees Meer

Delft en Woerden pilotgemeente voor pilot integraal pgb in

Pilotgemeenten Delft en Woerden experimenteren met een integraal pakket aan zorg vanuit de Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw voor houders van een persoonsgebonden budget (pgb). De regering heeft de mogelijkheden om dit te doen tijdelijk verruimt voor deze gemeenten.

Lees Meer

Haagse inwoners slaan handen ineen om gezamenlijk zorg te regelen

Bijzondere initiatieven rondom zorgcoöperaties tijdens 4e Zorginnovatiebijeenkomst Gemeente Den Haag Vandaag kwamen ruim 250 belangstellenden bijeen voor de 4e Zorginnovatiebijeenkomst georganiseerd door gemeente Den Haag. De bijeenkomst in de Fokker Terminal in Den Haag stond in het teken van ‘Samen zorg regelen’ met als centraal thema de vorming van zorgcoöperaties. De gemeente Den Haag wil […]

Lees Meer