zorgverlener

Voorpaginanieuws

Help fouten voorkomen

Boeken / Patientempowerment - 07 december 2015 - 12:34

Arts ook slachtoffer van medische fout

Complicaties zijn vaak nadelig voor de patiënt, maar hebben soms ook hun weerslag op de betrokken behandelaren. De nasleep van al dan niet vermijdbare fouten zou meer aandacht moeten krijgen, stellen Britse chirurgen in British Journal of Surgery (2013;100:1748-55). In alle beroepsgroepen gaan soms dingen mis. Hoe op fouten en complicaties wordt gereageerd is echter […]

Lees Meer

Zorggebruik stijgt door toegang tot EPD

De gezondheidszorg verandert snel, onder meer door de verschillende ICT toepassingen en het gebruik van het EPD. Uit onderzoek bij het zorgconsortium Kaiser Permanente blijkt dat online toegang tot het elektronisch patientendossier en hulpverleners zorgt voor een toename in zorggebruik. De onderzoekers stellen dat studies laten zien dat patienten met online toegang tot hun dossier […]

Lees Meer

Relatiegeschenk “Zorg, een positief verhaal”

Zorg Positief gelooft dat er in de zorg mooie en unieke ervaringen worden opgedaan. Zorgverleners en hun bijzondere ervaringen verdienen aandacht. Zorgverleners zijn gaan werken in de zorg vanuit een ideaal of een passie, daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor anderen. Ze verzorgen, ondersteunen en begeleiden mensen in vaak moeilijke periodes in het leven. Met een […]

Lees Meer

ZZP’er in de zorg, wat is jouw Tarief?

FreelanceZorgverlening.nl verstrekt informatie aan (startende) freelance zorgverleners over het starten en optimaliseren van de onderneming, zodat zorgverleners kunnen doen waar zij goed in zijn “zorgen”. Onderzoek heeft uitgewezen dat het gemiddelde tarief berekend door ZZP’ers in de zorg niet toereikend is om een goede oude dag te garanderen. FreelanceZorgverlening.nl heeft een training ontwikkelt waarin de […]

Lees Meer

Moeders voelen zich schuldig bij vroegtijdig stoppen borstvoeding

Ruim 40% van de pas bevallen moeders heeft schuldgevoelens omdat ze gestopt zijn met borstvoeding voor hun kind zes maanden oud is. Of omdat ze nooit met borstvoeding zijn begonnen. Die schuldgevoelens worden versterkt als in voorlichtingsmateriaal een te rooskleurig beeld wordt geschetst van borstvoeding. Dat blijkt uit een onderzoek van IPM Research. Advies in […]

Lees Meer