Niet gecategoriseerd

Tegengestelde visies op toekomst ambulancezorg

Array
De beoogde veranderingen in de organisatie en aansturing van de ambulancezorg roepen bij de verschillende partijen sterk tegengestelde reacties op, bleek woensdag tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Globaal gesteld zijn zorgverzekeraars en de werkgevers in het ambulancevervoer er positief over dat het ambulancevervoer en de meldkamer straks organisatorisch meer een geheel vormen.

Provincie- en gemeentebestuurders voorzien problemen: door marktwerking komt de kwaliteit van de ambulancezorg onder druk te staan en een duidelijke coördinatie bij rampoefeningen ontbreekt. Met het wetsvoorstel op de ambulancezorg beoogt minister Hoogervorst van VWS onder andere gereguleerde marktwerking te introduceren in het ambulancevervoer. Via aanbestedingen voor een periode van vier jaar kunnen partijen meedingen naar het ambulancevervoer in een regio.

Bron: www.staatscourant.nl/ – 18 mei 2005

De aanbestedingsperiode van vier jaar kan rekenen op veel kritiek: ook verzekeraars en aanbieders zijn hier niet erg blij mee. Vertegenwoordigers van de lokale overheden en van de vakbonden stelden tijdens de rondetafelconferentie onomwonden dat de kwaliteit van de ambulancezorg hierdoor dreigt te verminderen. Aanbieders zullen bezuinigen op personeel en proberen zoveel mogelijk taken en kosten af te schuiven op de andere partners in de keten.Bron: www.staatscourant.nl/ – 18 mei 2005