Wisselwerking tussen genen en darmbacteriën belangrijk voor risico op hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen veel voor, maar over de oorzaken is nog veel onduidelijk. Genetische gevoeligheid speelt een rol, maar ook darmbacteriën kunnen bijdragen aan het risico. In een nieuw onderzoek laten onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen nu voor het eerst zien...

Eerste Kamer stemt voor: Eigen risico blijft komende jaren gelijk

Het eigen risico wordt de komende jaren bevroren op 385 euro. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dat dit regelt. De bevriezing van het eigen risico is een afspraak uit het regeerakkoord. Zonder deze wet zou...

NVVE past voorlichting aan: “Drankje goed alternatief bij euthanasie”

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde is voorstander van het gebruik van een drankje bij het toepassen van euthanasie. Uit een recente analyse in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde blijkt dat het innemen van een drankje vrijwel altijd zonder complicaties verloopt. Dit in...

Longkankerscreening met CT voorkomt sterfgevallen

Screening verlaagt kans om aan longkanker te overlijden met 26% Het Nederlands-Belgisch proefbevolkingsonderzoek naar longkanker (NELSON) heeft aangetoond dat door het ondergaan van een CT-scan van de longen, longkanker in een veel gunstiger stadium kan worden ontdekt. Hierdoor wordt de kans om aan deze ziekte...

Neo-suite: pasgeboren baby en ouders samen op één kamer

Pasgeboren baby en ouders samen op één kamer: Martini Ziekenhuis opent elf neo-suites Het Martini Ziekenhuis opent elf neo-suites. In een neo-suite kunnen ouders en pasgeboren baby samen verblijven als de baby na de geboorte medische zorg nodig heeft. De inrichting van de neo-suites is...

ROC Midden Nederland vernieuwt onderwijs met innoverende werkvormen en leertechnologie

ROC Midden Nederland vernieuwt onderwijs met innoverende werkvormen en leertechnologie van CSS Breda Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland gaat het onderwijs binnen het Future Care Lab versterken en verrijken met behulp van het Model van Werkplekleren met Leertechnologie van CSS Breda De zorgsector verandert...