Advertentie

banner medisch nieuws

Ministerie van VWS: zorg moet en kan duurzamer Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Cathy van Beek benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg. Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de beweging naar duurzame...
Onlangs publiceerde The Lancet de resultaten van een onderzoek naar het langetermijneffect van dupilumab op matig tot ernstig atopisch eczeem, getiteld de LIBERTY AD CHRONOS-studie. In het NtvG gaat men in op de studieresulaten en de vertaling van die...
Laat je opsluiten met interessante denkers als @basheijne. Kun je ontsnappen aan digitale technologie? Maandagavond 19 maart, 19.30 uur. Gratis tickets via http://www.vu.nl/theproductisyou. Een leven zonder internet en smartphones, kun je je dat nog voorstellen? Facebook, Google en al die...
In Nederland zijn jaarlijks 120 000 thuiswonende ouderen slachtoffer van psychisch geweld. Daarnaast krijgen maar liefst 10 000 ouderen te maken met lichamelijke mishandeling. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder 65-plussers die nog thuis wonen uitgevoerd door het...
Huidige levensverwachting maagkanker somber Hoe effectief is een HIPEC behandeling,  waarbij de buikholte gespoeld wordt met verwarmde chemotherapie, bij patiënten met maagkanker en uitzaaiingen op het buikvlies? Dat is de centrale vraag van een studie onder leiding van het Antoni...
Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com