Meer aandacht voor bewustwording fysieke overbelasting door arbeid

Staatssecretaris Van ‘t Wout lanceert campagne om fysieke overbelasting tegen te gaan Er is meer aandacht nodig voor het voorkomen van beroepsziekten door lichamelijke belasting. Uit cijfers van TNO blijkt dat bijna een half miljoen werknemers kampen met fysieke...

Update coronavirus 28 oktober 2020 Vaste kamercommissie VWS

Deze vergadering is nu bezig28 oktober 2020 10:00 - 12:30 uur Zaal: Troelstrazaal Presentatie 28 oktober 2020 van de heer Kuipers - voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg Presentatie 28...

Impact van COVID-19 op wereldwijde gezondheid

ITG brengt experts samen om impact van COVID-19 op wereldwijde gezondheid te bespreken Eerste virtuele editie van het ITG-Colloquium gaat vandaag, 27 oktober van start Vandaag, 27 oktober geven we startschot voor de 61ste editie van...

Naar toekomstbestendige hartchirurgie

Willen we toe naar toekomstbestendige hartchirurgie dan moeten volgens promovendus Frank Ruben Halfwerk van de UT (TechMed Centrum en MST Thoraxcentrum Twente) de nadelige effecten van de hart-long machine worden beperkt door te kiezen voor moderne systemen of operatietechnieken zonder hart-long machine.

Veel jongeren gebruiken corona om onder afspraken uit te komen

Zestien procent gebruikt corona om werk of school te ontlopen Maar liefst 27 procent van de Nederlandse jongeren gebruikt corona weleens als excuus om onder een afspraak met familie en/of vrienden uit te komen. Onder de rest van...

Oproep aan hart- en vaatpatiënten: blijf ook nu klachten melden

Uit een eerste rondgang onder meerdere ziekenhuizen in Nederland krijgen wij het beeld dat, net als in het voorjaar, tijdens de huidige tweede coronagolf minder patiënten met acute hartklachten en acute beroerteklachten zich melden bij de eerste harthulp of eerste hulp. Uit...