Het eerste handboek voor prematuur ouders

In Nederland worden jaarlijks 12.000 kinderen te vroeg geboren (voor 37 weken zwangerschapsduur). Voor het eerst verschijnt er nu een handboek voor hun ouders: zowel praktische als medische informatie, geschreven door een ervaringsdeskundige in samenwerking met neonatologen, jeugdartsen en gynaecologen.

Informatievideo patiënten beademing bij corona

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft in samenwerking met het Erasmus MC een informatievideo ontwikkeld over het beademen van patiënten met een coronavirusinfectie. De video is gericht op  patiënten met een bewezen of hoge verdenking op corona. Een coronavirusinfectie...

Belangrijkste huisartsinformatie tijdelijk te raadplegen

Om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten, wordt het tijdelijk mogelijk om huisartsgegevens van meer patiënten te raadplegen. Hiermee kunnen dokters sneller werken, omdat niet alle gegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en...

Ouderen zijn weerbaar tegen de coronacrisis maar laten een toename van stress laten zien

Onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met Omroep MAX laat zien dat ouderen weerbaar zijn tegen de coronacrisis maar ook een toename van stress laten zien. Ook bleken ouderen 30% minder tevreden over hun sociale contacten en loopt de tijd...

VieCuri gaat patiënten met hartfalen meer thuismonitoring bieden

Mensen met hartfalenklachten behoren tot een kwetsbare groep tijdens de coronacrisis. Het is daarom extra belangrijk om inzicht te hebben in de gezondheidstoestand van patiënten en dat klachten worden gemeld. Om die reden gaat VieCuri patiënten op afstand monitoren met thuismetingen. Dit...

Werken aan oplossingen voor mantelzorger die vast loopt

MantelzorgNL werkt aan oplossing voor mantelzorger die het niet meer redt MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan een oplossing voor mantelzorgers in de thuissituatie die door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en...