Duurzaam

Voorpaginanieuws

‘Zet natuur in tegen stijgend aantal burn-outs’

Het ziekteverzuim is de afgelopen maand gestegen, iets wat in de lijn der verwachtingen lag aangezien Nederland zich dit jaar wel voorbereid op een griepgolf. Maar een gewoon griepje is niet het grootste probleem voor werkgevers en werknemers. Maar liefst dertig procent van het totale aantal verzuimdagen komt door psychische klachten en burn-outs. Het is […]

Lees Meer

Zorgbalans tekent de Green Deal zorg 2.0 voor duurzame zorg

Ouderenzorgorganisatie Zorgbalans heeft zich met haar dertien woonzorglocaties en negen ontmoetingscentra in de regio Kennemerland aangesloten bij de Green Deal zorg 2.0. Hiermee belooft Zorgbalans een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector en zet zij zich in voor CO2-reductie, circulair werken, medicijnresten uit water en een gezond makende leef- en verblijfsomgeving. Gasloze […]

Lees Meer

Met kleine stappen kan de zorg veel duurzaamheidswinst boeken

De zorgsector kan met kleine stappen en projecten al resultaat boeken in verduurzaming, circulair werken en het terugdringen van CO2-uitstoot. Dat blijkt uit de drie pilots, die Intrakoop samen met haar leden heeft uitgevoerd. Daarbij is specifiek gekeken naar het verduurzamen van voedsel (minder dierlijke eiwitten), het beter scheiden van afval en het duurzaam beheer […]

Lees Meer

Vilans zet in op duurzame zorg met Green Deal

Goede zorg moet ook in de toekomst nog geleverd kunnen worden. Dat is alleen mogelijk met gezonde mensen op een gezonde planeet. Daarom zet Vilans in op duurzaamheid, samen met andere zorgorganisaties die partner zijn van de Green Deal ‘Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’. Ook de sector voor langdurige zorg heeft een negatieve impact […]

Lees Meer

Vivium Naarderheem zet vol in op verduurzaming

Vanaf vandaag neemt Vivium Naarderheem als eerste zorggroep in Nederland de BioDigester 50 in gebruik. Dit innovatieve apparaat zet bioafval zoals groenten, fruit en etensresten om in nieuw groen gas en hoogwaardige plantvoeding. De direct inzetbare energie vormt een duurzaam en gratis alternatief voor aardgas in de bestaande locatie van Naarderheem en zal worden meegenomen […]

Lees Meer