Lopen patiënten met hypertensie en diabetes mellitus een verhoogd risico op COVID-19-infectie?

Comorbiditeiten van 32 niet-overlevenden van een groep van 52 intensive care-patiënten met nieuwe coronavirusziekte 2019 (COVID-19) - Xiaobo Yang et. al. Lopen patiënten met hypertensie en diabetes mellitus een verhoogd risico op COVID-19-infectiecerebrovasculaire ziekten (22%) diabetes (22%). Met name...

Elsevier geeft volledige toegang tot COVID-19 Informatiecentrum om strijd tegen coronavirus te versnellen

Vanaf vandaag stelt Elsevier, het informatie- en data-analysebedrijf voor wetenschap en gezondheidszorg, al het onderzoek en datacontent op haar COVID-19 Information Center beschikbaar aan door overheid gefinancierde databases wereldwijd, zoals de WHO COVID-database, zolang de noodsituatie op...

Vaker oogproblemen bij mensen met de ziekte van Parkinson

Onderzoek van Carlijn Borm toont belemmeringen in het dagelijks leven voor patiënten aan Mensen met de ziekte van Parkinson hebben vaker zicht- en oogproblemen zoals wazig zien, symptomen van droge ogen, moeite met diepte inschatten en ...

Universiteit Antwerpen leidt als enige universiteit in Vlaanderen op tot epidemioloog

“Unieke opleiding biedt hoofd aan epidemieën” Sinds 2012 leidt de Universiteit Antwerpen studenten op tot master in de epidemiologie. Ze is daarmee de enige in Vlaanderen. Vanaf academiejaar 2020-2021 is het programma rechtstreeks toegankelijk voor ...

Ziekte-inzicht bij psychotische stoornis

Verminderd ziekte-inzicht komt voor bij 50-80% van mensen met schizofrenie. Zij vinden zichzelf, in meer of mindere mate, niet ziek en vinden behandeling niet nodig. In haar proefschrift onderzocht Larabi hersengebieden die betrokken zijn bij ziekte-inzicht en zelfinzicht. Informatie daarover kan een...

Nog steeds weinig draagvlak voor het maken van embryo’s voor onderzoek

Nog geen derde van de Nederlanders kiest voor het opheffen van het huidige verbod op het speciaal tot stand brengen van embryo’s voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het draagvlak voor wettelijk toestaan van het maken van embryo’s nam ten opzichte van 2007 zelfs...