Nieuw hoopgevend onderzoek naar uitgezaaid oogmelanoom Het Oogfonds en prof. dr. Martine Jager (LUMC) hebben de krachten gebundeld om nieuw wetenschappelijk oogonderzoek mogelijk te maken naar behandelingen bij uitgezaaid oogmelanoom. Het is de enige levensbedreigende oogziekte en alleen wetenschappelijk ...

Ratten zijn socialer dan we dachten

Ratten zijn prima in staat om gevaar te mijden. Wat is hun geheim? Speelt empathie hier een rol in? Of is dat te vergezocht? Dat is wat een groep onderzoekers van het Nederlands Herseninstituut heeft geprobeerd te onderzoeken....

Burgerhulpsysteem bewezen effectief bij reanimaties

170.000 burgerhulpverleners in Nederland vergroten overlevingskans na hartstilstand  De overlevingskans na een reanimatie is aantoonbaar hoger door de inzet van het burghulpverleningssysteem. Dat is de voornaamste conclusie uit het promotieonderzoek van Ruud Pijls van het Maastricht UMC+. In...

UMCG ontvangt €1,5 miljoen van ZonMW voor psychose-onderzoek

Psychiaters Iris Sommer en Wim Veling ontvangen een subsidie van ZonMW ter grootte van €1,5 miljoen. Hiermee gaan zij onderzoek doen naar het beloop van psychose. Zij gaan met een nationaal consortium patiënten volgen tot 10 jaar na...

Oncode Institute investeert 4 miljoen euro in nieuwe technologie voor kankeronderzoek in Nederland

Oncode Institute, een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat ruim 800 fundamentele kankeronderzoekers in Nederlandverenigt, investeert 4 miljoen euro in unieke, state-of-the art technologie voor kankeronderzoek. Vijf projecten op het gebied van onder andere Single Cell eiwitmetingen...