Betere fysio- en ergotherapie mogelijk voor ME/CVS patiënten

Betere zorg voor ME- en CVS patiënten is mogelijk met de behandelcapaciteiten die fysio- en ergotherapeuten nu al tot hun beschikking hebben. Om deze zorgverleners inzicht te geven in de ondersteunende behandelmogelijkheden bij Myalgische Encefalomyelitis (ME) en het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) vindt er in...

Opvallende resultaten studie yoga voor vrouwen met borstkanker

Het Louis Bolk Instituut heeft de eerste Nederlandse wetenschappelijke studie naar het effect van yoga op vermoeidheid en kwaliteit van leven bij vrouwen met borstkanker afgerond. De resultaten van deze studie laten zien dat het doen van yoga tijdens de chemotherapie niet zozeer een...

Financiering van netwerkzorg

Ziekenhuizen en andere zorgverleners werken steeds vaker samen in regionale oncologienetwerken. Het oncologienetwerk biedt patie?nten met kanker integrale, persoonsgerichte oncologische zorg. Zulke netwerken lopen echter vaak tegen belemmeringen aan op het vlak van financiering en regelgeving. Oncologienetwerken Het pas verschenen rapport Ontwikkeling van oncologienetwerken in Nederland....

€4 miljoen EU-subsidie voor PoLiMeR onderzoek naar erfelijke stofwisselingsziekten

Een onderzoeksnetwerk, geleid door Barbara Bakker en Terry Derks van de afdeling kindergeneeskunde van het UMCG, heeft een EU-subsidie gekregen van €4 miljoen. Hiermee kunnen zij 15 jonge onderzoekers aantrekken, die onderzoek gaan doen naar erfelijke levergebonden stofwisselingsziekten. Het netwerk is een internationaal samenwerkingsverband...

Onderzoekers halen informatie over darmbacteriën uit de lucht

Het is wetenschappers van Wageningen University & Research gelukt om via de lucht te meten hoe darmbacteriën voedsel verwerken. Met deze nieuwe methode willen ze meer te weten komen over goede voeding en de gezondheid van darmen. In proeven met muizen werd aangetoond dat...

Maasstad Ziekenhuis biedt veelbelovende immunotherapie voor patie?nten met lokaal gevorderde longkanker

Er is gebleken dat een veelbelovend nieuw middel voor immunotherapie – Durvalumab (merknaam IMFINZI) – zeer goede resultaten geeft bij patie?nten met lokaal gevorderde longkanker: niet-kleincellig longcarcinoom stadium III. De standaard behandeling voor dit stadium van de ziekte, waarbij sprake is van plaatselijke vergevorderde...