Beeldvorming dagelijks functioneren bij epilepsie en verstandelijke beperking

Bijna een kwart van de 142.000 Nederlanders met een verstandelijke beperking kampt met epilepsie. Van zowel de epilepsie als van een verstandelijke beperking is bekend dat dit kan leiden tot bijkomende zaken zoals gedragsproblemen, psychische klachten en...

Maatwerk voor patiënt met een verwijde buikslagader dankzij nieuw onderzoek

Onderzoekers van de TU/e en het Catharina Ziekenhuis zijn erin geslaagd om de elasticiteit en spanning in de aorta te meten. Vaatchirurgen zijn met die kennis beter in staat om te voorspellen of en zo ja wanneer een verwijding van de buikslagader...

Maatwerk voor patiënt met een verwijde buikslagader dankzij nieuw onderzoek

Onderzoekers van de TU/e en het Catharina Ziekenhuis zijn erin geslaagd om de elasticiteit en spanning in de aorta te meten. Vaatchirurgen zijn met die kennis beter in staat om te voorspellen of en zo ja wanneer een verwijding van de buikslagader...

Nederlandse vakantiegangers vaak onvoorbereid naar verre bestemming

Reisadvies Zo raadpleegde slechts 28 procent van de Nederlanders die het afgelopen jaar op vakantie gingen naar een land buiten Europa* het reisadvies van het land en informeerde 37 procent van deze groep Nederlanders zich over ...

Zwaargewonden hebben op termijn lagere kwaliteit van leven

Ernstig gewonde patiënten hebben op de langere termijn een verlaagde kwaliteit van leven. Dat geldt met name voor patiënten die na hun ongeval psychische klachten hadden. De letselernst en het type letsel, bleken minder relevant. Dat concludeert Katinka van...

Problemen in sociaal functioneren bij kinderen met narcolepsie

Problemen in sociaal functioneren bij kinderen met narcolepsie tonen het belang van multidisciplinaire begeleiding. Publicatie internationale vakblad SLEEP door Laury Quaedackers e.a. Goede toekomst door extra aandacht sociale ontwikkelinP Narcolepsie is een slaapstoornis...