One Health

one-health_1Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Tijgermug in vijftien gemeenten gevonden

Dit jaar zijn in vijftien gemeenten tijgermuggen aangetroffen. Dit blijkt uit de nieuwste vangstgegevens die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) recent heeft bekendgemaakt. Volgens stichting platform Stop invasieve exoten wordt hiermee het record van vorig jaar (tien gemeenten) ruim overtroffen.  In het overgrote...

Tegemoetkoming Q-koorts

Het kabinet stelt € 14,5 miljoen beschikbaar als tegemoetkoming voor mensen met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of met een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Van 2007 tot en met 2010 was er...

Opnieuw tijgermug aangetroffen na autovakantie in Zuid-Europa

Voor de tweede keer heeft iemand die per auto naar Zuid-Europa was geweest, vermoedelijk een of meer tijgermuggen mee naar huis genomen. Dit is onlangs vastgesteld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).  Deze keer betrof het een Arnhemmer die uit Italië kwam, vorig...

Oproep experts aan B&W van Weert: vraag leger om tijgermug uit te roeien

Nu de tijgermug zich in Weert gevestigd heeft, is het tijd voor een andere aanpak. Het is mogelijk om de exotische gezondheidsbedreigende mug uit te roeien en te voorkomen dat Weert een uitvalsbasis wordt voor verdere verspreiding. Maar dan moet er wel systematischer, intensiever...

.‘NVWA houdt vondsten tijgermug wekenlang geheim’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt vondsten van de gevaarlijke tijgermug wekenlang, tot soms wel een maand geheim. Stichting platform Stop invasieve exoten vindt het onbegrijpelijk dat de NVWA zo lang wacht met de openbaarmaking van de vondsten. ‘Het is onacceptabel dat burgers...

Eerste resultaten tekenscanner opvallend

Groot deel van de teken bij honden en katten is besmet met humane pathogenen Medio april werd in Nederland de tekenscanner gelanceerd. De eerste opvallende resultaten zijn nu gepubliceerd en wat blijkt, de meerderheid van de onderzochte teken die voorkomen op honden en katten is...