One Health

one-health_1Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

‘Vaccinatie tegen corona: van ultieme oplossing tot dilemma’

Dit is een expertquote van Eveline Wouters van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Gezondheidsraad: coronavaccin eerst naar 60-plussers en zieken | ANP Waar we bij de eerste lockdown massaal uitkeken naar een vaccin als verlossende...

‘Idee zorghotels voor coronapatiënten niet nieuw’

Voltallige Tweede Kamer wil meer coronabedden in zorghotels | ANP ‘Het idee om patiënten met een besmettelijke aandoening te concentreren in een zorghotel is niet nieuw,’ zegt Eveline Wouters, lector Health Innovations and Technology bij Fontys. ‘In de tijd dat er nog...

Fitbit ondersteunt ex-coronapatiënten bij nazorg thuis

eHealth innovatiebedrijf Medicine Men heeft haar Emma platform geschikt gemaakt voor ex-coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis thuis of bij familie in nazorg gaan. Ziekenhuis of huisarts en fysiotherapeut kunnen hiermee patiënten op afstand monitoren en coachen. Neem je moeder...

Percentage corona-antistoffen gelijk bij grootste bevolkingsgroepen in Amsterdam

Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse of Surinaamse afkomst hebben vrijwel net zo vaak covid-19 antistoffen in het bloed als Amsterdammers van Nederlandse komaf. Alleen bij de -kleinere- groep Ghanezen ligt dit percentage hoger. Dat zegt Karien Stronks, hoogleraar public health van Amsterdam...

Wetenschappers hebben app tegen vaccinatie-angst klaar

Nederlanders zullen binnenkort gevaccineerd gaan worden tegen Covid-19. Maar naar schatting heeft minstens 35% van alle mensen prikangst. Hoofdonderzoekster dr. Elisabeth Huis in ’t Veld kreeg een NWO beurs om een artificial intelligence (AI) algoritme te maken dat op basis van warmtebeelden...

Tocilizumab effectief tegen Covid-19 op IC

Het bestaande middel tocilizumab is effectief in de behandeling van zeer zieke COVID-19-patiënten op de Intensive Care. Dat zijn de eerste bevindingen uit een deelstudie van het REMAP-CAP-onderzoek. Tocilizumab is een in Nederland beschikbaar middel dat bijvoorbeeld in de behandeling van reumatoide...