Combinatie werken en leren in zorg en techniek fors in de lift

De grote vraag naar vakmensen zorgt ervoor dat steeds meer mbo-studenten kiezen voor een opleiding via een leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg, bbl). Uit cijfers van DUO blijkt dat het aantal bbl-studenten dit schooljaar is toegenomen tot ruim 120.000. Dat...

Customer Track: brengt MedTech en Digital Health ondernemers dichter bij eerste klant

Het vinden van een eerste klant is de grootste uitdaging waar veel medische startups voor staan. Met het nieuwe programma Customer Track biedt Oost NL een gestructureerd klantvalidatie-traject voor medische startups, om zo een betere aansluiting tussen product, markt en...

Huisartsen stellen samen vast: dit is waar we voor staan

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de...

Groot deel zorgprofessionals ontevreden in hun werk

Zorgprofessionals zoals verzorgenden en verpleegkundigen zijn in toenemende mate ontevreden over de invulling van hun baan. Dit blijkt uit een uitvraag onder bijna 900 zorgprofessionals in opdracht van uitzend- en thuiszorgorganisatie HappyNurse. Een te hoge werkdruk, in combinatie...

Klinische farmacie van AHZ naar Haga en HMC

Met goedkeuring van de NZa, alle betrokken interne en externe adviesorganen en de vakbonden zijn de afdelingen Klinische Farmacie en hun medewerkers van Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) per 1 januari 2019 onderdeel van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en...

Aanpassingen arbeidsmarktbeleid regionale huisartsenzorg noodzakelijk door groeiende personeelsbehoefte

Huisartsenpraktijken doen er goed aan zich voor te bereiden op de almaar toenemende personeelsbehoefte. Veel praktijken zijn al...