Maarten Sielcken nieuwe financieel directeur Domus Magnus

Per 1 februari 2020 wordt Maarten Sielcken benoemd tot CFO van Domus Magnus. Samen met Mariska Tichem (CEO) vormen zij de directie van Domus Magnus. Maarten Sielcken was de afgelopen 10 jaar financieel directeur bij verschillende zorginstellingen, waaronder Tergooiziekenhuizen en de Rivas Zorggroep. Eerder werkte Sielcken bij PCM Uitgevers en is hij 9 jaar lang financieel directeur van HTM Personenvervoer geweest. Maarten Sielcken brengt ...

Koos van der Hoeven nieuw directielid Hartwig Medical Foundation

Met ingang van 7 januari 2020 is prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven (‘52) benoemd tot derde directielid van Hartwig Medical Foundation. Van der Hoeven is internist-oncoloog. Hij werd hiervoor opgeleid in het VUMC en Antoni van Leeuwenhoekhuis. Als internist-oncoloog...

Dr. Casper van Koppenhagen nieuw lid Raad van Bestuur Basalt

De Raad van Toezicht van Basalt is verheugd te melden dat Dr. Casper van Koppenhagen is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur bij Basalt. Van Koppenhagen is op dit moment werkzaam als revalidatiearts in het UMCU en...

Nieuwe cao Ziekenhuizen na instemming FNV-leden

De leden van de FNV, werkzaam in de ziekenhuizen, hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord dat 14 december is bereikt voor de 200.000 medewerkers die vallen onder de cao Ziekenhuizen. Met een ruime meerderheid van 88% stemden de FNV-leden voor 8% structurele loonstijging,...

Zorgsector groeit sterk in 2020

Grens van 1,5 miljoen zorgwerkers wordt in 2020 doorbroken De zorg groeit in 2020 met 2,5% voor het tweede achtereenvolgende jaar sneller dan de gehele economie. Net als in 2019 wordt de voet na jaren van strikte...