Eerstelijn

Eerstelijn

Partijen in de eerstelijnszorg voelen urgentie voor hybride huisartsenzorg

Op zoek naar de ideale mix van fysieke zorg en digitale zorg op afstand Hoe blijft de huisartsenzorg voor iedereen beschikbaar en toegankelijk met behoud van de kwaliteit van zorg? En hoe worden huisartsen en hun medewerkers ondersteund in de hoge werkdruk? Medicinfo publiceerde deze week een whitepaper over de mogelijkheden van hybride zorg voor […]

Lees Meer

Patiënt tevreden over bellen met de dokter, maar wil afspraken over tijdstip

Patiënten zijn over het algemeen tevreden over telefonisch contact met huisarts of specialist, maar ze willen wel graag duidelijkheid over wanneer en door wie ze worden gebeld. Een te vaag tijdstip, zoals ‘de dokter belt vrijdag’, wordt niet op prijs gesteld. Dan komen privéafspraken en werk in de knel. Dat blijkt uit een onderzoek van […]

Lees Meer

Overheid vraagt hulp huisartsen bij tweede boosters

Op 24 februari heeft minister Kuipers van VWS besloten dat er voor de meest kwetsbare volwassenen een tweede boostervaccinatie komt. De overheid vraagt of huisartsen – op vrijwillige basis – kunnen helpen met de vaccinaties van niet-mobiele mensen thuis, zoals heel veel huisartsen in de vorige boostercampagne ook hebben gedaan. Het besluit van de minister […]

Lees Meer

Vrijdag in Meldpunt: Lang wachten en afgewimpeld worden op de huisartsenpost

Lang in de wacht staan bij het bellen naar de huisartsenpost om daarna afgewimpeld te worden met: neemt u maar een paracetamol. Het is een veelgehoorde klacht van kijkers. Maar zijn die klachten ook terecht? Bellen mensen niet te snel naar de huisartsenpost, terwijl dat niet nodig is? Daarover gaat Meldpunt op vrijdag 25 februari […]

Lees Meer

FNV: Lonen omhoog in nieuwe cao huisartsenzorg

Onderhandelingen over een nieuwe cao Huisartsenzorg hebben geleid tot een onderhandelaarsakkoord tussen vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NVDA en NVvPO en werkgeversverenigingen LHV en InEen. Afgesproken is onder meer dat er voor 2022 een loonstijging komt van 3 % voor de schalen 1 tot en met 9 en 2 % voor […]

Lees Meer