Huisartsenposten besteden steeds meer tijd aan patiënten

Het goed helpen van mensen met complexe problematiek en een soepele overdracht naar een eerstelijnsverblijf, een ziekenhuis- of verpleeghuisbed, GGZ of thuis met mantel- of thuiszorg, kost tijd. Die tijd hebben de zorgverleners op de post onvoldoende. Ook het toenemend tekort aan huisartsen en triagisten is voelbaar op de...

Programma ‘Goed voor elkaar’ voor een vitale huisartsenzorg

Afgelopen vrijdag startte het programma 'Goed voor elkaar' dat de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg helpt vergroten. De sociale partners aan de cao-tafel Huisartsenzorg, ook verenigd in de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH),...

Samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals vraagt blijvende investering

In de Utrechtse achterstandswijk Overvecht weten huisartsenpraktijken en buurtteammedewerkers elkaar goed te vinden. Ook zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met wijkverpleegkundigen, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De intensiteit en continuïteit van samenwerking binnen de wijk...

Oplopende tekorten aan doktersassistenten en praktijkondersteuners in de huisartsenzorg

De meeste regio’s krijgen de komende vijf jaar te maken met een sterk stijgend tekort aan doktersassistenten of praktijkondersteuners, of aan allebei. Dat komt vooral omdat personeel met pensioen gaat. Tegelijkertijd groeit overal het aantal 75-plussers onder de...

Nieuwe app van Moet ik naar de dokter?

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is. Met de Moet ik naar de dokter? app kun je zelf beoordelen of en wanneer het nodig is om de huisarts te raadplegen. De afgelopen...

Bent u voorbereider en/of deelnemer aan een FTO?

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) wil de FTO-werkmaterialen vernieuwen en nog beter laten aansluiten op de wensen van bestaande en nieuwe gebruikers. We houden daarom een enquête om de wensen en ideeën rondom FTO-werkmaterialen in kaart te brengen....