Krachtige basiszorg in de vier grote steden

De komende twee jaar wordt in twaalf wijken extra geïnvesteerd in samenwerking om mensen met verhoogde gezondheidsrisico’s en problemen op meerder leefgebieden beter te helpen. Met name in achterstandswijken wonen veel mensen met complexe zorgvragen en is het van belang om de huisartsenzorg...

Huisarts en zorggroepbestuurder Eugen Zuiderwijk versterkt InEen- bestuur per 1 april

Op 1 april is huisarts en zorgbestuurder Eugen Zuiderwijk toegetreden tot het bestuur van InEen, de vereniging van organisaties in de eerstelijnszorg. Als portefeuillehouder Innovatie wil Zuiderwijk InEen-leden helpen de noodzakelijke vervolgstappen in digitalisering van de eerstelijnszorg te zetten. Innovatie

Zorg thuis verandert, het toezicht verandert mee met aangepast toetsingskader

Cliënten blijven langer thuis wonen. Ook wordt de zorg steeds complexer. Dat stelt hogere eisen aan de wijkverpleging. De inspectie ziet er op toe dat de zorg thuis van goede kwaliteit en veilig is. Hierbij is het belangrijk dat thuiszorg- organisaties zich...

Overstapmogelijkheden patiënten bij huisartsen

DACM enquête onder huisartsen: kennistekort bij huisartsen over regels over overstappen van patiënten heeft mogelijk tot gevolg dat patiënten onterecht worden geweigerd. ACM pakt samen met Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Patientenfederatie kennistekort aan. Overstappen

Dreigend huisartsentekort Friesland

Er is een huisartsentekort in Friesland, waardoor steeds meer mensen zonder huisarts zitten. Op korte termijn gaan meer dan 100 Friese huisartsen met pensioen en de instroom van jonge huisartsen stokt. Huisartsen die stoppen vinden lastig een opvolger om...