Dalende trend nieuwe COVID-19-patiënten zet ook door in de huisartsenpraktijken

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers zijn een aanvulling op die over ziekenhuisopnames en sterfte in verband met COVID-19. Elke week geven we duiding aan de cijfers.

6 mei COVID-19 webinar: Veilige zorg voor patiënt en huisarts

Woensdag 6 mei 2020 organiseren MedischeScholing.nl, de LHV en het NHG een webinar over het veilig kunnen hervatten van huisartsenzorg aan niet-corona-patiënten. De meest prangende vraag hierbij is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast gaan de scholen weer open en spreken we...

Cijfers van huisartsen over COVID-19 laten grote verschillen zien tussen provincies

Het Nivel volgt de verspreiding van het coronavirus zoals geregistreerd door huisartsen en geeft wekelijks een update. Deze cijfers over verspreiding van het virus zijn een aanvulling op bestaande cijfers over ziekenhuisopnames en sterftecijfers. Regelmatig zullen we nieuwe verdiepende informatie over deze...

Nivel verkent actuele en uitgestelde gevolgen van COVID-19 voor huisarts en huisartsenzorg

Op dit moment gaat Nederland gebukt onder de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Dit zorgt voor toenemende druk op het zorgsysteem. Het Nivel brengt in het kader van zijn onderzoeksprogramma COVID-19 in kaart wat de belasting is voor huisartsenpraktijken, welke ondersteuningsbehoefte er...

Huisartsen lanceren landelijk meldingssysteem voor niet-geteste COVID-19 sterfgevallen

Alle vakgroepen Huisartsgeneeskunde van de Nederlandse universiteiten gaan in één groot project in kaart brengen wat de landelijke aantallen COVID-19 patiënten zijn die intensieve en palliatieve zorg van huisartsen buiten het ziekenhuis ontvangen. Dat geldt ook voor het aantal sterfgevallen door COVID-19...

Nieuw telefoonnummer huisartsenpost Oost Brabant 088 – 876505

Sinds 6 april heeft de Huisartsenpost Oost Brabant een nieuw telefoonnummer. Voor de patiënten in de regio Uden-Oss-Meierijstad is het nieuwe nummer 088 – 876 50 50. De Huisartsenpost (HAP) Uden is gevestigd in de Spoedpost van Bernhoven in Uden en is...

You cannot copy content of this page