Eerstelijn

Eerstelijn

Voorpaginanieuws

Krachtige Basiszorg levert de bewoner de juiste zorg op

Krachtige Basiszorg werkt voor (kwetsbare) bewoners én zorgprofessionals Onderzoeksresultaten integrale aanpak ‘Krachtige Basiszorg’ in de G4 (de vier grote steden van Nederland) bevestigen positieve resultaten uit eerder onderzoek De oorzaak van een gezondheidsklacht ligt vaak gecompliceerder dan dat het lijkt. Zo kan iemand die aanklopt bij de huisarts met slaapproblemen ook financiële problemen ervaren of […]

Lees Meer

‘Breid regionale zorginitiatieven uit naar landelijke aanpak’

Recentelijk bepleitten de Landelijke Huisartsen Vereninging (LHV) en InEen, de belangenbehartiger van de eerstelijnszorg, als reactie op de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 van het ministerie van VWS dat langer zelfstandig thuis wonen het uitgangspunt zou moeten zijn voor ouderen, en niet zozeer het thuiswonen an sich. Alhoewel het doel van programma Langer Thuis reeds is […]

Lees Meer

Star-shl verlengt veelbelovende pilot ‘bloedprikken in de avond’

Onder het motto ‘geen stress, wij zijn langer open’ startte begin april Star-shl een pilot waar patiënten bij vier locaties in de regio Zeeland tot in de vroege avond terecht kunnen om bloed te laten prikken. De eerste resultaten zien er veelbelovend uit, waardoor besloten is de pilot te verlengen t/m 30 juni a.s. Geen […]

Lees Meer

Huisarts, voer eens een ander gesprek in de spreekkamer!

Het overgrote deel van de klachten die wordt besproken in de huisartspraktijk heeft geen medische oorzaak. Toch wil de huisarts het probleem vaak wel oplossen. Dat is immers waar de huisarts voor is opgeleid. ‘Ik ben de dokter en ik ga je helpen’. Door een ander gesprek met patiënten te voeren, het gesprek van Positieve […]

Lees Meer

Huisartsen harder getroffen door tweede dan eerste golf, gevaccineerd voor derde golf

Bijna 700 dokters nemen deel aan groot onderzoek UAntwerpen Net na de eerste golf had 5% van de Vlaamse huisartsen antistoffen tegen SARS-CoV-2. Na de tweede golf was dit percentage meer dan verdubbeld. Voor de start van de derde was bijna 90% van de eerstelijnszorgverleners in de huisartspraktijk gevaccineerd en had meer dan 80% antistoffen. […]

Lees Meer