Overstapmogelijkheden patiënten bij huisartsen

DACM enquête onder huisartsen: kennistekort bij huisartsen over regels over overstappen van patiënten heeft mogelijk tot gevolg dat patiënten onterecht worden geweigerd. ACM pakt samen met Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Patientenfederatie kennistekort aan. Overstappen

Dreigend huisartsentekort Friesland

Er is een huisartsentekort in Friesland, waardoor steeds meer mensen zonder huisarts zitten. Op korte termijn gaan meer dan 100 Friese huisartsen met pensioen en de instroom van jonge huisartsen stokt. Huisartsen die stoppen vinden lastig een opvolger om...

Aanpassingen arbeidsmarktbeleid regionale huisartsenzorg noodzakelijk door groeiende personeelsbehoefte

Huisartsenpraktijken doen er goed aan zich voor te bereiden op de almaar toenemende personeelsbehoefte. Veel praktijken zijn al...

Huisartsen besteden iets meer dan de helft van hun werktijd aan direct patiëntgebonden taken

Nederlandse huisartsen werken gemiddeld 44,1 uur per week. Iets meer dan de helft van deze uren (54%) besteden zij aan contact met de patiënt. 26% wordt besteed aan indirect patiëntgebonden taken en 20% aan niet-patiëntgebonden taken. Dit blijkt...

Meer nodig voor toekomst huisartsenzorg

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport gaat begin 2019 met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bespreken hoe het vak van huisarts aantrekkelijker kan worden gemaakt. Uit een gezamenlijk onderzoek blijkt dat de komende jaren knelpunten zijn...

Verscherpt toezicht Stichting Huisartsenposten Amsterdam opgeheven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Stichting Huisartsenposten Amsterdam (HpA) opgeheven. HpA heeft gedaan wat de inspectie had gevraagd. De inspectie stelde HpA in augustus onder verscherpt toezicht. De inspectie had er toen onvoldoende vertrouwen...