Eerstelijn Archieven | Pagina 3 van 344 | MedicalFacts.nl

Coronacijfers week 31: Aantal COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijken

Het Nivel volgt hoeveel patiënten er wekelijks een eerste contact hebben met de huisartsenpraktijk vanwege COVID-19-achtige klachten. Dit doen we aan de hand van de gegevens die huisartsenpraktijken aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn registreren. Deze cijfers maken deel...

Zorggroep Almere biedt extra ondersteuning aan groeiende groep ouderen in Almere

Als het moment daar is dat intensieve zorg of zelfs een verhuizing naar een woonzorgcentrum noodzakelijk is, dan kun je zomaar belanden in een wirwar van regels. Indicaties, mogelijkheden voor wijkverpleging, dagbesteding, een noodplek voor een oudere die nu écht niet meer...

UMCG en Nivel starten onderzoek naar huisartsenzorg tijdens coronapandemie

Het UMCG gaat samen met instituut Nivel, Radboud UMC en Maastricht UMC  de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie onderzoeken. Door hier mee kennis over te verkrijgen, kan de impact van de coronapandemie beter begrepen worden en is de huisartsenzorg wellicht beter te organiseren....

COVID-19 leidraden op Thuisarts.nl

Twee COVID-19 leidraden van de Federatie Medisch Specialisten zijn nu ook beschikbaar in patiëntvriendelijke taal op Thuisarts.nl. Het betreft de leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting en de leidraad COVID-19 en zwangerschap, bevalling en kraambed. Persoonlijke bescherming

Medicom-huisartsen met MijnGezondheid.net (MGn) klaar voor online inzage

Het aangepaste patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) voldoet vanaf nu aan de ICT-basiseisen van OPEN. Met andere woorden: alle Medicom-huisartsen kunnen patiënten online inzage geven in de eigen medische gegevens en zich houden aan de wet die elektronische inzage per 1 juli verplicht.

Wendy Borneman nieuwe voorzitter Raad van Bestuur NHG

Mevrouw drs. ir. Wendy Borneman is benoemd tot nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De benoeming gaat in per 1 juni 2020 en vond plaats tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, die online georganiseerd was. Waarnemend bestuurder Hans...