Nu ook voor pijn op de borst naar digitale huisartsenpost Spreekuur.nl

De digitale huisartsenpost en -praktijk Spreekuur.nl heeft  ‘pijn op de borst’, ‘hartkloppingen’ en ‘kortademig/benauwd’, toegevoegd aan de klachten waarvoor patiënten digitale hulp kunnen zoeken. Doel is patiënten met deze klachten effectiever en sneller  te triëren en door te verwijzen naar de juiste plek voor de juiste zorg. Inmiddels hebben de eerste patiënten het behandelgebied pijn op de borst doorlopen.

Dagelijks kloppen 600 tot 1200 patiënten met pijn borst aan op het spreekuur van de huisarts. In ongeveer 15 procent heeft deze een cardiale oorzaak. Grofweg de helft hiervan betreft een potentieel levensbedreigende aandoening, zoals een acuut coronair syndroom (ACS) of longembolie, en de andere helft een niet direct levensbedreigende aandoening. Het onderscheid tussen een potentieel levensbedreigende aandoening als ACS en een onschuldige diagnose is echter niet altijd direct duidelijk. Deze diagnostische onzekerheid zorgt voor een groot aantal verwijzingen naar de tweede lijn en een grote druk op de ambulances en de spoedeisende hulp. Daarnaast hebben huisartsen te maken met een extreem hoge werkdruk. Dat komt door de hoge zorgvraag en personeelstekorten. Door deze drukte duurt het soms lang voordat patiënten met pijn op de borst telefonisch en fysiek geholpen kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde wachttijd op de post op zaterdagavond inmiddels negen minuten is. En dan moet de triage nog volgen. Dit zijn kostbare minuten.

Sneller afstemmen


Door een digitale zelftriage via Spreekuur.nl kan sneller vervolgzorg worden afgestemd dan in het huidige systeem met telefonische triage. Wijst de digitale triage in hoge mate op spoedeisende of levensbedreigende klachten, dan krijgen patiënten uiteraard het advies om met spoed te bellen met de huisartsenpost of 112. In andere gevallen is er meer tijd om de triage te beoordelen of vervolgzorg in te zetten. Het is niet de bedoeling om iedereen digitaal te helpen, maar wel snel duidelijkheid te geven over wat nodig is in de situatie van de patiënt.

Dianne Jaspers, CMO DigiDok: “Patiënten met pijn op de borst klachten doorlopen via Spreekuur.nl snel een vragenlijst die is ontwikkeld met (kader)huisartsen en triagisten en getoetst door The Healthcare Innovation Center (THINC) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).  Triagisten en huisartsen kunnen op basis van de antwoorden patiënten snel op het juiste spoor zetten. Dit zorg ervoor dat deze patiënten op een veilige manier snel de zorg krijgen die ze nodig hebben.”

Spreekuur.nl


De nieuwe behandelgebieden zijn de eerste hoogrisico klachtengebieden die toegevoegd zijn aan Spreekuur.nl. Via Spreekuur.nl, een initiatief van Topicus en DigiDok, krijgen patiënten sinds 2020 al locatie-onafhankelijke en persoonlijke zorg voor spoedvragen aangaande laagrisico klachten als wonden, oogklachten en huidinfecties. Patiënten bereiden het digitale consult zelf voor door gevalideerde triage en anamnese vragen te doorlopen en door een foto toe te voegen. Huisartsen en triagisten kunnen vlot het consult digitaal afhandelen. Ook wordt er automatisch een samenvatting (s-regel) voor alle consulten gemaakt, die toegevoegd wordt aan het dossier. Recent is ook een digitale check toegevoegd aan Spreekuur.nl. Hiermee krijgen patiënten snel helderheid over de urgentie van hun klachten. Op basis van deze urgentie krijgen ze hulp om  de vraag op de juiste plek te stellen. Inmiddels is Spreekuur.nl toegankelijk voor ruim 2,5 miljoen patiënten in zes zorggebieden (Eemland, Rijnmond, Drenthe, Nijmegen, Axel en Breda).

Bron: Spreekuur.nl

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen