ZwApp; App met informatie op maat voor zwangeren

Als je zwanger bent, heb je vaak behoefte aan informatie en geruststelling. Veel zwangeren gaan daarom zelf op zoek naar voorlichting, maar het is moeilijk om betrouwbare en juiste informatie te vinden. Niet elke website geeft betrouwbare informatie die door een arts is gecontroleerd....

Aantal e-mailconsulten huisartsenzorg in 5 jaar verviervoudigd

Onderzoek van Vektis Intelligence naar de huisartsenzorg in Nederland laat zien dat het aantal e-mailconsulten bij de huisarts fors toeneemt: van bijna 85 duizend in 2012 naar ruim 336 duizend in 2017. Dit past binnen de trend van eHealth: er zijn steeds meer manieren...

Patiënten Isala houden zelf voedingswaarden bij met Voeding app

Isala heeft de Eiwit app, waarbij patiënten zelf hun eiwitbehoefte bijhouden, doorontwikkeld naar de Isala Voeding app. Met de nieuwe app kunnen patiënten naast eiwit ook andere voedingswaarden bijhouden, zoals vocht, zout, koolhydraten. Daardoor krijgt een patiënt bij ziekte meer regie over zijn of...

Minder pijn en minder opiaten dankzij PijnCoach app

Het gebruik van verslavende pijnstillers loopt in veel landen uit de hand. Ook het aantal Nederlandse gebruikers van oxycodon, een morfine-achtige zware pijnstiller, verdrievoudigde in de afgelopen 6 jaar tot 439.000 per jaar. Met de ontwikkeling van de PijnCoach app biedt Orthopedisch centrum Kliniek ViaSana...

MijnReuma Reade app geeft patiënt grip op eigen behandeling

Speciaal voor al haar reumapatiënten ontwikkelde Reade Reumatologie een app die problemen tijdens het ziekteverloop signaleert, zodat een behandeling direct kan worden bijgesteld. In de MijnReuma Reade app legt de patiënt de mate van pijn, functioneren, moeheid en algemeen welbevinden vast met behulp van...

Medische trend? Van wachtkamer tot WhatsApp

Huisartsen hebben het druk; twee derde vindt de werkdruk te hoog en zegt dat dit een dreiging vormt voor de kwaliteit. De belangrijkste oorzaak van de groeiende patiëntenstroom is de vergrijzing in Nederland; we worden wel ouder maar dat wel gepaard met meer ongemakken....