Groninger huisartsen van start met digitale consultatie medisch specialist

De leden van de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) starten officieel met  innovatieve digitale consultatie tussen huisarts en medisch specialist. Dit doet de GHC in samenwerking met het Martini Ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis. Bij digitale consultatie stelt de huisarts...

SMS helpt diabetespatiënten

Het hard stijgende aantal mensen met diabetes vormt wereldwijd een van de grootste gezondheidskwesties. Vooral mensen uit etnische minderheidsgroepen zijn bijzonder kwetsbaar voor de ontwikkeling van diabetes, ondergaan minder controles en ondervinden vaker complicaties. Diabetescomplicaties kunnen...

Flevoziekenhuis ontzorgt patiënten met handige app Flevo Behandelcoach

Patiënten ontvangen tijdens hun behandeltraject vaak heel veel informatie, die voor hen soms lastig te verwerken is. Het Flevoziekenhuis heeft daarom op de polikliniek Longziekten de Flevo Behandelcoach app geïntroduceerd. Deze app biedt diverse handige functies waardoor patiënten de juiste informatie op...

Digitale toegankelijkheid in de zorg wordt het nieuwe normaal

Websites, digitale invulformulieren, online video’s en bijvoorbeeld apps zijn bijna niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Voor mensen met bijvoorbeeld een visuele beperking en voor mensen die slechthorend of doof zijn, leidt dit helaas nog te vaak tot problemen....

Groot aantal gezondheidsdata nu toegankelijk via app

De Gezondheidsenquête die GGD’en, RIVM en CBS iedere vier uitvoeren, levert een grote hoeveelheid informatie op over de gezondheidstoestand van Nederlanders. Een aantal gegevens wordt getoond in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein en op de dashboards van...