Baby

Voorpaginanieuws

Behoud van bevalcapaciteit en kwaliteit van zorg

  Al generaties lang levert Franciscus Gasthuis & Vlietland, op de ziekenhuislocaties in Schiedam en Rotterdam, kwalitatief goede geboortezorg. Door het grote tekort aan gespecialiseerde zorgprofessionals lukt het niet langer om op beide ziekenhuislocaties de volledige geboortezorg te bieden, die zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s nodig hebben. Dit betekent dat het ziekenhuis er voor kiest […]

Lees Meer

Nevenbevindingen NIPT kunnen belangrijk zijn voor gezondheid moeder en kind

Rotterdam, 3 juni 2022 – Ook nevenbevindingen van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) kunnenbelangrijk zijn voor de gezondheid van moeder en kind. Dat blijkt uit onderzoek van het landelijk NIPT-consortium. Met de NIPT kunnen zwangere vrouwen laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het ongeboren kind down-, edwards-, en patausyndroom heeft. Er kunnen echter […]

Lees Meer

Verstoorde hersenfuncties lange tijd na zwangerschapsvergiftiging

Lekkage van de bloed-hersenbarriere Na het doormaken van een zwangerschapsvergiftiging blijkt bij veel vrouwen ook na lange tijd verandering van de functies in de hersengebieden waar emoties en geheugen worden gereguleerd. Dit kan het gevolg zijn van de gevonden verstoring van de bloed-hersenbarrière met schade voor de hersenen tot gevolg. Lang is gedacht dat zwangerschapsvergiftiging, […]

Lees Meer

Meer thuisbevallingen tijdens COVID-19 pandemie

Tijdens de COVID-19 pandemie zijn meer vrouwen thuis bevallen dan het jaar ervoor. De gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind bleven gelijk. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Verloskundige Wetenschap van Amsterdam UMC, UMC Groningen en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG). Hoofdonderzoeker prof. Corine Verhoeven: “Het was een unieke periode, die we nog niet […]

Lees Meer

Hoogleraar Victor Pop: er komt meer bij ontzwangeren kijken dan mensen weten

Emeritus hoogleraar Victor Pop presenteert zijn boek over het verdere verloop nadat vrouwen zijn bevallen. Een exemplaar van het boek: ‘De mythe van de roze wolk en de kunst van het ontzwangeren’ zal worden uitgereikt aan een hoogzwangere a.s. moeder op de ‘negen maanden beurs’ in de Rai in Amsterdam 11 -14 mei 2022, waar […]

Lees Meer