Statistieken

Statistieken

Suïcidecijfers tonen noodzaak aandacht voor mentale gezondheid jongeren

De vandaag gepubliceerde cijfers van 113 waaruit blijkt dat er een toename is van zelfdodingen onder jongeren van 15% en met name onder jongemannen tussen 20 en 30 jaar geven aan dat mentale gezondheid onder jongeren onder druk staat. Eerder bleek dat ook al uit cijfers van een toename van mentale klachten onder meisjes sinds […]

Lees Meer

ZorgRating 2022: Hoge werkdruk en krapte op de arbeidsmarkt leiden komende jaren tot financiële onzekerheid in de zorg

Zowel in de cure als de care sector laat COVID-19 op operationeel vlak zijn sporen achter. De negatieve trend uit 2020 krijgt daarmee een structureel karakter. De toename van het ziekteverzuim, personeelsverloop en aandeel personeel niet in loondienst is duidelijk zichtbaar en zorgt voor een onverminderd hoge werkdruk. De compensatiemaatregelen gerelateerd aan COVID-19 hebben in […]

Lees Meer