Website Patiënt Experts school gelanceerd

Patiënt Experts als een gelijkwaardige partner in de zorgsector aan tafel. Vandaag is de website gelanceerd. #Daarmee wil de stichting Ikone een eerste indruk geven van waar zij nu staan in de ontwikkeling van de school. Ben je...

Feedback app voor begeleiders van coassistenten

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft een app ontwikkeld. De app is een gids voor begeleiders van coassistenten om het geven van feedback te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het geven van adequate feedback waar een individuele coassistent wat aan heeft, niet eenvoudig...

Samen leren 28 SAZ ziekenhuizen van hun calamiteitenonderzoeken

De regionale ziekenhuizen van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben, in aanvulling op hun eigen calamiteitencommissie, in gezamenlijkheid een centrale calamiteitencommissie opgericht. In 2019 gaan de 28 ziekenhuizen starten met een grootschalige gezamenlijke calamiteitenanalyse. Daarnaast kunnen ziekenhuizen voor hun eigen calamiteitenonderzoeken gebruik...

Veel kankerpatiënten onvoldoende bekend met lange termijn gevolgen behandeling

NFK roept zorgverleners op patiënten beter te informeren bij beslissing Kankerpatiënten worden in Nederland nog onvoldoende geïnformeerd over de mogelijk langetermijngevolgen van hun behandeling op hun dagelijks leven. Bij ruim een derde van de mensen spreken zorgverleners niet over klachten die ze na...

Klassieke leervormen ontoereikend voor snelle ontwikkelingen en tijdsdruk in de zorg

Onderzoek onder verpleegkundigen toont aan: werkplekondersteuning onmisbare schakel in kwaliteit en veiligheid ziekenhuizen Verpleegkundigen moeten onder alle omstandigheden - zeker in kritieke situaties - precies weten wat te doen, hoe dat te doen en hoe ze de benodigde apparatuur moeten bedienen. 30% van de ziekenhuisverpleegkundigen...

ROC Midden Nederland treft maatregelen tegen tekorten Zorg

Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland voert in januari 2019 een extra startmoment in voor de opleiding Verpleegkunde in Utrecht. Deze niveau 4 mbo-opleiding leidt verpleegkundigen op die meteen aan de slag kunnen in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, in de thuiszorg en in ziekenhuizen. Het...