Vluchteling krijgt steuntje in de rug richting opleiding verpleegkunde

Er is veel behoefte aan hbo-verpleegkundigen. Tegelijkertijd staan veel vluchtelingen met een verblijfsstatus, die affiniteit hebben met de zorg, ongewenst aan de kant. Om deze patstelling te doorbreken hebben het UAF, de Hogeschool van Amsterdam en SIGRA (netwerk van zorgorganisaties) de handen ineengeslagen....

Individualisering medische vervolgopleiding

Hoeveel jaar heeft een basisarts nodig om specialist of huisarts te worden? Vroeger lag het antwoord op die vraag voor elk specialisme vast. Sinds het opleidingsakkoord tussen veldpartijen en het ministerie van VWS wordt gewerkt aan een flexibele invulling. Meer maatwerk dus...

Europese Commissie selecteert Tilburg University als European University

De Europese Commissie heeft de resultaten bekendgemaakt van de tweede oproep tot het benoemen van ‘Europese universiteiten’, het initiatief van de EU om de universiteiten van de toekomst op te bouwen. Het voorstel van Tilburg University voor de oprichting van een Europese...

Onderwijs cruciale schakel in structurele besparing van minstens HALF MILJARD op zorgkosten.

44 bestuursvoorzitters, Topmedici, Hoogleraren doen oproep aan ministers van OCW:“Ministers van Onderwijs cruciale schakel in structurele besparing van minstens HALF MILJARD op zorgkosten.  Het onderwijs staat aan het begin van hervormingen en dus een mogelijkheid om keuzes te...

ongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK)

Op dinsdag 7 juli 2020 organiseren NCJ, Proscoop, Emovere en Alles is Gezondheid een (gratis) webinar over jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK). We laten zien hoe je door een benadering die gericht is op mentaal welbevinden en onderliggende emoties een goede...

Serious game verbetert onderwijs over een delier

Een delier, acute verwardheid, is een beangstigende ervaring voor jaarlijks ruim 100.000 patiënten. Kiki Buijs-Spanjers toonde aan dat een serious game goed werkt bij het onderwijs voor geneeskunde- en verpleegkundestudenten. Tijdens ‘Delirium Experience’ ervaart de student het delier vanuit het perspectief van...