Prof. Wim van de Donk benoemd tot rector magnificus en voorzitter College van Bestuur

Prof. dr. Wim van de Donk wordt met ingang van 1 oktober 2020 de nieuwe rector magnificus en voorzitter van het College van Bestuur Tilburg University. Hij volgt daarmee voorzitter prof. dr. Koen Becking op, die dan het einde...

Opnieuw erkenning voor College Zorgopleidingen (CZO) MCL

MCL ontvangt opnieuw erkenning voor de opleiding tot klinisch perfusionist, operatieassistent, anesthesiemedewerker, intensivecareverpleegkundige, spoedeisendehulpverpleegkundige, recoveryverpleegkundige, cardiac-careverpleegkundige en sedatiespecialist. Eind 2019 heeft er een audit plaatsgevonden voor eerdergenoemde opleidingen. De audit had twee doelen: de kwaliteit van...

Ulviye Isik: Tekort rolmodellen voor geneeskundestudent met migratieachtergrond

Ulviye Isik deed onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de motivatie van geneeskundestudenten met een migratieachtergrond centraal. Geneeskundestudenten met een migratieachtergrond ondervinden problemen om hun opleiding succesvol af te ronden. Zij concludeert dat er factoren zijn...

Techmed centrum van UT geopend door Koning

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander verrichtte vanmiddag op 29 november – tijdens de 58e Dies Natalis van de UT - de officiële opening van het nieuwe Technisch Medisch Centrum (TechMed Centrum). Thom Palstra, Rector Magnificus van de UT: “Het TechMed Centrum is uniek. Er is nog geen plek...

Individualisering medische vervolgopleiding

Hoeveel jaar heeft een basisarts nodig om specialist of huisarts te worden? Vroeger lag het antwoord op die vraag voor elk specialisme vast. Sinds het opleidingsakkoord tussen veldpartijen en het ministerie van VWS wordt gewerkt aan een flexibele ...

Aap-zee-koe: Kinderen met autisme leren lezen

Hilde Cornelis - Ilse van Beversluys Aap-zee-koe is een leesprogramma voor kinderen met autisme. De bestaande leesmethodes vertrekken meestal van verhalen en zijn daardoor te abstract. Vaak zijn ook de bijhorende werkboekjes niet aangepast. Die aanpassing gebeurt in...