Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Voorpaginanieuws

Tilburg University investeert € 8 miljoen in Brede Welvaart

Actuele, complexe ontwikkelingen zoals de klimaatcrisis, stijgende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, groeiende ongelijkheid en digitalisering, vragen om nieuwe oplossingen. Tilburg University maakt de komende vijf jaar ongeveer 8 miljoen euro vrij om interdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken en deze vraagstukken samen met partners aan te pakken. Hiermee geeft de universiteit invulling aan haar taak […]

Lees Meer

Ernstige zorgen over recht op vrije artsenkeuze

De vrije artsenkeuze voor cliënten in de ggz moet blijven bestaan. Zeker met het oog op de lange wachtlijsten in de ggz, is het onaanvaardbaar dat de keuzevrijheid van mensen zou worden aangetast. Hiervoor pleit MIND in haar brief die ze vandaag naar minister Helder heeft gestuurd. Aanleiding voor de brief is de discussie aan […]

Lees Meer

Vertrouwen ongevaccineerden in instanties al heel laag vóór start corona-vaccinaties

Mensen die zich niet hebben laten vaccineren tegen corona, hadden voor het begin van de vaccinatiecampagne significant minder vertrouwen in overheidsinstanties dan mensen die zich wel lieten vaccineren. Maar ongevaccineerden en ongevaccineerden die nog twijfelen, hebben zeker niet allemaal dezelfde gedachten en opinies over corona en vaccinaties. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek onder een grote […]

Lees Meer

‘Kennis noodzakelijk in langdurige zorg, ook voor niet-professionals’

Er is veel kennis voor de langdurige zorg beschikbaar, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Daarom adviseert het Zorginstituut Nederland (ZIN) de minister om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke kennis sneller terechtkomt bij iedereen die zorg levert. En dat kan niet snel genoeg gebeuren. Om in de toekomst passende zorg en ondersteuning te bieden […]

Lees Meer

Tekort zorgpersoneel daalt met 14 procent door gepast gebruik medicijnen

Door beter, slimmer en gepast medicijngebruik kan het arbeidstekort in de zorg dalen met 3.000 à 6.000 voltijdbanen (fte). Dit is een reductie van 8 à 14 procent van het tekort aan zorgpersoneel. Dat blijkt uit een onderzoek van PwC Strategy&, in samenwerking met voormalig zorgminister Ab Klink. In opdracht van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen […]

Lees Meer