Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Begroting VWS biedt slechts schijnoplossingen

FNV Zorg & Welzijn vindt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met alleen maar schijnoplossingen komt in de Begroting voor 2023. Het is oude wijn in nieuwe zakken, waarvan al lang duidelijk is dat deze juist de problemen in de zorg veroorzaakt hebben. Marktwerking en kostenbesparing staan centraal in de begroting. Passende […]

Lees Meer

NZa: krapte in de zorg vraagt om prioriteitenbeleid

De zorg heeft een kritisch punt bereikt. Terwijl de zorgvraag stijgt, wordt het aanbod steeds schaarser. Toegang tot zorg is daardoor niet meer vanzelfsprekend. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. “Als we niets doen, stevenen we af op een onoverbrugbare zorgkloof”, zegt bestuursvoorzitter Marian Kaljouw in de Stand van de zorg. De Stand […]

Lees Meer

Burgerinitiatief om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen

Humanistisch Verbond en BNNVARA slaan handen ineen na succesvolle petitie Het Humanistisch Verbond tilt haar campagne om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen naar een hoger niveau. Na een succesvolle petitie met meer dan 40 duizend ondertekenaars lanceert de organisatie samen met BNNVARA een burgerinitiatief. Als evenveel mensen dit tekenen (ook 40 duizend) […]

Lees Meer

Onacceptabel: jonge verpleegkundigen verlaten het vak!

Er moet veel meer geïnvesteerd worden in het verpleegkundig domein. Dat betekent: goede salarissen, betere loopbaankansen en carrièrepaden, meer zeggenschap en autonomie. Meer verpleegkundig onderzoek en tijd voor bij- en nascholing. Want verpleegkundigen zijn én blijven cruciaal voor een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Dat staat te lezen in de slotverklaring van het 6e Europees Verpleegkundig […]

Lees Meer

De maatschappelijke eis van een menselijke maat vraagt om een kanteling in de praktijk van het toezicht

“De overheid is geroepen de menselijke maat in de haar toevertrouwde taken terug te brengen. Toezicht op de langdurige zorg speelt daarin een sleutelrol; juist in de zorg voor kwetsbare mensen komt immers het duidelijkst aan het licht wat menselijkheid is.” Dit stelt prof.dr. Anne Margriet Pot in haar oratie ‘Wie het weet mag het […]

Lees Meer