Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Ethische en maatschappelijke factoren wegen mee bij testen donorbloed

Afwegingskader testen van bloeddonaties Bij besluiten over het al dan niet inzetten van testen om de veiligheid van donorbloed te waarborgen, spelen naast de formele, cijfermatige criteria ook ethische en maatschappelijke overwegingen een rol. Dat gebeurt alleen niet altijd expliciet. Daardoor is soms niet duidelijk waarom een test die niet kosteneffectief is, toch wordt ingevoerd […]

Lees Meer

Sport en bewegen essentieel voor mentale gezondheid, ook voor meisjes

Mentale gezondheid van Nederlandse meisjes is de laatste jaren gedaald. Dit blijkt uit het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport. Aan de ene kant vermoeden de onderzoekers dat een daling samenhangt met de coronacrisis, aan de andere kant is er ook een stijging in de ervaren druk door schoolwerk. Regelmatig bewegen kan bijdragen aan verschillende […]

Lees Meer

Laat duurzaamheid meewegen bij keuzes in de zorg

Om bij het gebruik van hulpmiddelen in de zorg meer rekening te houden met het milieu, is het essentieel dat duurzaamheid gaat meewegen bij keuzes in de zorg. Duurzaamheid zou een van de normen moeten zijn voor ‘goede zorg’, naast veiligheid, doelmatigheid, effectiviteit en cliëntgerichtheid. Regie van de overheid is nodig om een transitie in […]

Lees Meer

LHV: Huisartsen zeggen ‘nee, tenzij’ tegen zorgakkoord

LHV-huisartsen hebben maandagavond 12 september besloten dat zij het integraal zorgakkoord nu niet ondertekenen, tenzij er binnen 3 maanden op belangrijke punten aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Dan zijn deze huisartsen alsnog bereid om het zorgakkoord te ondertekenen. Tijdens de landelijke ledenvergadering werd duidelijk dat de aanwezige huisartsen vinden dat de afspraken die in het […]

Lees Meer

Mensen met dementie moeten zo lang als mogelijk onderdeel kunnen zijn van de samenleving

Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal mensen met dementie naar verwachting sterk toe. In 2020 woonden er 249.000 40-plussers met dementie in Nederland. In 2050 wordt een stijging verwacht naar 447.000 mensen, meldt Vektis. We weten al langer dat het aantal mensen met dementie zal toenemen. Dat doet een beroep op de […]

Lees Meer