‘Geen gezonde ouderenzorg zonder positief werkgeverschap en werknemerschap’

Met de positieve oproep van Actiz wordt getracht om te anticiperen op de tekorten aan en afgenomen binding van de specialisten ouderengeneeskunde aan de verpleeghuizen. Door betere waardering en facilitering zou de “vlucht” van specialisten ouderengeneeskunde uit het verpleeghuis afgeremd kunnen worden....

Eerste gentherapie voor de spierziekte SMA: beloftevolle ontwikkeling

Een stagnerende ontwikkeling, verlammen van de spieren en, wanneer er niet of te laat behandeld wordt, overlijden nog vóór de peuterleeftijd. Elk jaar krijgen 15 à 20 gezinnen dit vooruitzicht wanneer bij hun baby de diagnose spinale musculaire atrofie (SMA) wordt gesteld....

‘Vaccinproductie: er zijn betere opties dan vrijgeven patenten’

EU wil praten over opzijschuiven patenten coronavaccins | ANP Het vrijgeven van patenten voor coronavaccins helpt patiënten wereldwijd niet, en kan zelfs averechts uitwerken. Het knelpunt voor het opschalen van productie is het vinden van veilige productiecapaciteit. We moeten...

Tienduizenden arbeidsmigranten moeilijk te bereiken voor vaccinatie

Tienduizenden arbeidsmigranten zijn, vanwege het ontbreken van adresgegevens, moeilijk te bereiken voor vaccinatie. Als brancheorganisatie voor uitzendorganisatie stellen wij voor om uitzenders te laten helpen bij de vaccinatiecampagne voor arbeidsmigranten. We vinden dat deze groep mensen geen tweederangs burgers zijn en voelen...

‘Nederland heeft goud in handen met ‘Made in Holland’-medicijnen’

Bristol Myers Squibb (BMS) gaat in Leiden een nieuwe CAR-T-celtherapiefaciliteit bouwen. Dat is goed nieuws voor al die patiënten in Europa die straks geholpen kunnen worden tegen bepaalde vormen van bloedkanker. Dat BMS hun geavanceerde productielijn in Leiden vestigt, en Kite Pharma...

Jan Westerink, internist: ‘Ik doe dit allereerst omdat ik er lol aan heb…’

Tijd voor het nieuwe nascholen?  Healthtech maakt tijdens COVID ineens vaart. Niet op alle gebieden, maar door social distancing en de noodzaak om de groeiende druk op de tweede lijn te bedwingen, vindt er momenteel een kleine revolutie...