Opinie & Beschouwing

Opinie & Beschouwing

Voorpaginanieuws

Het controversiële concept van “resultaatgericht beschikken.”

Het wetsvoorstel “resultaatgericht beschikken.” is recentelijk ingetrokken na inspanningen van Ieder(in) en cliëntenorganisaties, maar gemeenten lijken te proberen deze benadering via een andere route te handhaven. Achtergrond: Resultaatgericht beschikken in de Wmo Resultaatgericht beschikken is een aanpak in de Wmo waarbij gemeenten geen specifieke urenindicatie geven voor ondersteuning, maar eerder een vaag omschreven doel, zoals bijvoorbeeld […]

Lees Meer

‘Verklaar Wetsvoorstel bevordering zorgcontractering controversieel’

Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze vreest torenhoge wachtlijsten patiënten Het wetsvoorstel bevordering zorgcontractering moet door de Tweede Kamer en/of Eerste Kamer controversieel worden verklaard. Dit om te voorkomen dat wachtlijsten in de zorg onnodig oplopen, honderden zelfstandige medisch specialisten failliet gaan of stoppen. En patiënten niet meer zelf kunnen kiezen voor hun specialist maar er een […]

Lees Meer