Zorgverzekering

Ruim 2 op de 3 huisartsen hebben gedeeltelijke of volledige patiëntenstop

De druk op huisartsenzorg neemt flink toe. Momenteel kiezen 2 op de 3 huisartsenpraktijken voor een gedeeltelijke of zelfs volledige patiëntenstop. Opvallend is dat het aantal huisartsen de afgelopen jaren weliswaar is gestegen, maar dat dit niet heeft geleid tot meer beschikbare plaatsen voor patiënten. Het is voor veel Nederlanders nu lastig om na een […]

Lees Meer

Ongekende Toename van Zorgverzekeringspremies in het Vooruitzicht

In Nederland, waar de zorg altijd een hot topic is, zijn op Prinsjesdag verontrustende cijfers naar voren gekomen met betrekking tot de zorgpremies voor het komende jaar. Het lijkt erop dat de zorgverzekering aanzienlijk duurder wordt, en de Nederlandse burger zal naar verwachting bijna 143 euro per jaar meer moeten betalen voor deze cruciale verzekering. […]

Lees Meer