Stapeling van eigen bijdragen beperken

KBO-PCOB wil structurele aanpak om stapeling van eigen bijdragen te beperken Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de zorg en maak eerdere maatregelen hiertoe duurzaam. Hiervoor pleiten KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) bij de Tweede...

Percentage overstappers van zorgverzekeraar blijft gelijk in coronajaar 2020

In het najaar van 2020 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo blijkt uit een analyse door Vektis van voorlopige cijfers van alle zorgverzekeraars. In totaal gaat het om 1,1 miljoen overstappers. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen...

Samenwerken aan toekomstgerichte zorg

Zilveren Kruis en Carinova sluiten meerjarencontract Veel mensen wonen graag zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken is vergaande samenwerking en innovatie in de zorg van belang. Tegelijkertijd willen we...

VvAA: CZ kleedt recht patiënt op vrije zorgverlenerskeuze verder uit

VvAA, collectief van ruim 124.000 zorgverleners, is gealarmeerd over de stappen die zorgverzekeraar CZ heeft gezet in het beperken van de vrijheid van patiënten om een zorgverlener naar keuze te kiezen. Veel lagere vergoeding Voor 2021...

Huisartsen krijgen meer tijd voor patiënten

We worden steeds ouder en willen graag zo lang mogelijk prettig thuis blijven wonen. Dit betekent ook dat huisartsen het drukker krijgen, en dat de klachten van patiënten complexer worden. Met huisartsenorganisaties LHV en InEen heeft Zilveren Kruis daarom afspraken gemaakt over...

Zorgverzekering: wel of niet overstappen?

‘Zal ik wel of niet overstappen van zorgverzekering?’ Veel mensen vragen zich dit af tegen het einde van het jaar. Er zijn zo veel verschillende zorgaanbieders dat het soms lastig kan zijn om de juiste polis te vinden. Wat zijn de belangrijkste...