Vaker tekorten aan preferente geneesmiddelen

Op 6 maart heeft Berenschot onderzoek naar effecten van het preferentiebeleid van zorgverzekeraars voor de vergoeding van geneesmiddelen gepresenteerd. Dat beleid heeft geleid tot lagere zorguitgaven aan geneesmiddelen. Er zijn ook nadelen: gevonden werd dat...

Nieuwe bestuursleden voor de SKGZ: Cornelie van Bergenhenegouwen en Kees Erends

Op 7 maart treden twee nieuwe bestuursleden aan bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Drs. Cornelie van Bergenhenegouwen is de nieuwe secretaris en drs. Kees Erends de nieuwe penningmeester. Zij vervangen respectievelijk mr....

Wout Adema gestart als directeur Zorg bij ZN

Wout Adema is sinds 1 maart directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland. Hij vormt samen met algemeen directeur Petra van Holst-Wormser de directie van Zorgverzekeraars Nederland. Na de bekendmaking van zijn benoeming vorig jaar november,...

Vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij sluiten contracten met zorgverzekeraars

Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten kijken kritischer naar contracten van zorgverzekeraars. De contracteerbereidheid neemt onder deze groep af. Dat blijkt uit een enquête die de LVVP onlangs onder haar leden hield. Met name de krappe omzetplafonds...

ZN verwelkomt oproep NZa aan GGZ-aanbieders om wachttijdgegevens aan te leveren

Het is voor verzekerden en zorgverzekeraars belangrijk om inzicht te hebben in actuele wachttijden. Sinds 1 januari zijn aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) daarom verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren bij Vektis. Volgens...

Nieuwe behandeling tegen Hepatitis C in het basispakket

Behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Maviret (glecaprevir en pibrentasvir) wordt vanaf 1 maart 2018 vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport besloten nadat hij...