80% van ZZP’ers in de Zorg te naïef over arbeidsongeschiktheidsverzekering

Tulpenfonds is de beoogde basisverzekering voor ZZP'ers Meer dan 80% van de ZZP'ers die werkzaam is in de zorg heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov). Dit omdat een eventuele premie een groot deel van het inkomen zal beslaan. Reden voor de...

Pijnpatiënten dupe machtsmisbruik Zilveren Kruis

Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze roept minister om hulp Patiënten met chronische pijn worden sinds 1 januari jl. stelselmatig afgewezen door zorgverzekeraar Zilveren Kruis op oneigenlijke gronden. Het gaat om patiënten die bijvoorbeeld kampen met chronische rugpijn,...

Zorgverzekeraars duwen ziekenvervoer over de rand

FNV is gealarmeerd door de nieuwe inkoopprocedures voor zittend ziekenvervoer. De twee grootste zorgverzekeraars, CZ en Zilveren Kruis, hebben hun nieuwe inkoopregels voor 2020 bekendgemaakt. Ze eisen hoge kwaliteit en extra digitale diensten, maar bieden lagere vergoedingen voor iedere...

De SKGZ: wijzen op indienen klacht kan beter

Jaarverslag 2018 Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen De SKGZ behandelt klachten van verzekerden over hun zorgverzekeraar. In 2018 behandelde de SKGZ 2.187 klachten en geschillen. Dit was 3% minder dan in 2017. De...

Marktaandeel kleine zorgverzekeraars stijgt verder

Vektis Intelligence: marktaandeel kleine zorgverzekeraars stijgt verder 7% van de verzekerden is per 2019 van zorgverzekeraar gewisseld. Een deel van hen koos voor een kleine zorgverzekeraar. Het marktaandeel van de kleine zorgverzekeraars blijft stijgen: van 9,3% in 2010 naar...