Fysiotherapeuten massaal naar rechter wegens wurggreep zorgverzekeraar CZ

73 fysotherapiepraktijken in ons land eisen vandaag voor de rechtbank in Breda dat zorgverzekeraar CZ stopt met het opleggen van wurgcontracten waardoor de zorgverleners voor een hongerloontje moeten werken. Van de 73 praktijken durven er maar 9 met...

Medisch specialist Prisma-netwerk denkt op afstand mee met huisarts

Siilo en CZ gaan driejarige samenwerking aan voor online-kennisdeling Huisartsen kunnen voortaan makkelijker een casus voorleggen aan een specialist, zonder dat de patiënt daarvoor meteen zelf naar het ziekenhuis hoeft: via de zorgprofessionals -app Siilo kunnen huisartsen overleggen...

Nederlander betaalt in 2021 €150,- meer premie zorgverzekering

Nederlander betaalt in 2021 150 euro meer voor zorgverzekering Nederlanders betalen in 2021 per jaar gemiddeld 150 euro meer voor hun zorgverzekering. Dit blijkt uit onderzoek van de redactie van Geld.nl. In 2021 betalen mensen gemiddeld 150,66 euro premie...

Stapeling van eigen bijdragen beperken

KBO-PCOB wil structurele aanpak om stapeling van eigen bijdragen te beperken Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de zorg en maak eerdere maatregelen hiertoe duurzaam. Hiervoor pleiten KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) bij de Tweede...

Percentage overstappers van zorgverzekeraar blijft gelijk in coronajaar 2020

In het najaar van 2020 is 6,2% van de verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, zo blijkt uit een analyse door Vektis van voorlopige cijfers van alle zorgverzekeraars. In totaal gaat het om 1,1 miljoen overstappers. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen...

Samenwerken aan toekomstgerichte zorg

Zilveren Kruis en Carinova sluiten meerjarencontract Veel mensen wonen graag zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken is vergaande samenwerking en innovatie in de zorg van belang. Tegelijkertijd willen we...