ONVZ verlengt strategische samenwerking met Solvinity

Solvinity host en beheert IT-infrastructuur en netwerk, ONVZ heeft de regie over de IT Zorgverzekeraar ONVZ en managed hosting provider Solvinity hebben onlangs hun samenwerkingsovereenkomst met drie jaar verlengd. In februari 2016 besteedde ONVZ de volledige IT-omgeving...

Zorgverzekeraars blijven zich inspannen om wachttijden aan te pakken

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht hoe zorgverzekeraars zich inspannen om de wachttijden in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en medisch specialistische zorg (msz) te verminderen. Zorgverzekeraars vinden wachttijden zeer ongewenst. Iedere verzekerde moet er namelijk op...

Betere toegang tot medische zorg voor onverzekerden

Vanaf deze maand hebben personen zonder zorgverzekering recht op de noodzakelijke medische zorg, ook als het niet spoedeisend is. Het gaat vaak om personen met verward gedrag. Bij hen is het vaak moeilijk om de benodigde gegevens te...

Huisartsen krijgen meer tijd voor zorg

Lagere werkdruk en betere zorg in achterstandswijken Huisartsen in achterstandswijken hebben te maken met complexe zorgvragen en een hoge werklast. Een vernieuwende wijze van samenwerken genaamd ‘Krachtige basiszorg’ biedt uitkomst. Deze wijkaanpak, met een andere inzet van...

Nieuwe Unal Academy helpt zorgkosten migranten verlagen

De Amsterdamse zorgaanbieder Unalzorg start 21 maart met een eigen academie om de zorg en behandeling van allochtone kinderen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en multiproblematiek efficiënter te maken. De nieuwe Unal Academy biedt zorgprofessionals een kennisplatform,...

Nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) laat een nieuwe behandeling bij chronisch hartfalen voorwaardelijk toe tot het basispakket van de zorgverzekering. De vergoeding gaat in op 1 april 2019. Behandeling bij chronisch hartfalen ...