Zorgverzekering

Hendrien Witte treedt toe tot RvT van VZVZ

De Algemene Vergadering van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) heeft, op voordracht van Patiëntenfederatie Nederland, mevrouw H.H. (Hendrien) Witte benoemd als lid van de Raad van Toezicht. Naast Patiëntenfederatie Nederland hebben ook de koepelorganisaties die aan de basis van VZVZ hebben gestaan en Zorgverzekeraars Nederland een bindend voordrachtsrecht voor leden van de Raad […]

Lees Meer

‘Zorgverzekeraars moeten stoppen met tweelingpolissen’

De oproep van minister Kuipers aan de zorgverzekeraars om hun polisaanbod ‘tegen het licht te houden’ is aan dovemansoren gericht. Zorgverzekeraars zijn niet van plan om te stoppen met het aanbieden van zogenoemde tweelingpolissen. Deze sublabels worden door zorgverzekeraars gebruikt om gezonde klanten te trekken. Het weerstaan van de verleidingen van de markt vraagt om […]

Lees Meer

‘Vrijwillig eigen risico moet worden afgeschaft’

Het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering moet worden afgeschaft. Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Het vrijwillig eigen risico is een inbreuk op de solidariteit en past daarom niet in ons zorgstelsel. Korting voor de een, betaald door een ander In de praktijk wordt juist door gezonde en jonge mensen voor het vrijwillig eigen […]

Lees Meer

Vanaf nu definitief onderdeel van zorgaanbod: via app hartritme meten en analyseren 

Zorgverzekeraar VGZ en het Maastricht UMC+ hebben afspraken gemaakt over de vergoeding van het meten en analyseren van hartritmestoornissen op afstand. Daarmee is nu ‘TeleCheck-AF’, waarmee hartritme op afstand gemeten en geanalyseerd wordt, definitief onderdeel van de zorg voor patiënten met hartritmestoornissen. Een belangrijke stap in de toepassing en bekostiging van digitale zorg. Digitale zorg […]

Lees Meer

Nieuwe directeur voor de SKGZ

De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) heeft vanaf 1 maart een nieuwe directeur. Theunis Schaafstra volgt dan Sabine Muijrers op. De ervaring van Theunis past uitstekend bij de recent door het bestuur geformuleerde ambitie om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van het zorgverzekeringsstelsel. Theunis Schaafstra is goed thuis in de wereld […]

Lees Meer