Nieuw collectief zorgverzekeringscontract gemeenten

De VNG heeft het nieuwe collectief zorgverzekeringscontract gegund aan drie zorgverzekeraars: IZA, CZ en Menzis, na een Europese aanbesteding. Alle Nederlandse gemeenten vallen onder het collectieve contract, behalve Amsterdam en Den Haag. De verzekeraars zijn dezelfde als in het...

Stijging zorgpremie uitgelekt: Wat betekent dit voor de consument?

De premies voor de basis zorgverzekering gaan in 2021 met ruim 5 euro per maand omhoog. Dat maken verschillende media op uit de uitgelekte nominale zorgpremie, die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Maar wat dat voor de portemonnee van de individuele Nederlander betekent...

kort geding aan tegen inkoopbeleid WLZ

Onzekerheid in financiering verpleeghuiszorg Vijf bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties spannen een kort geding aan tegen zorgkantoren. Ze doen dit over het inkoopbeleid voor langdurige zorg voor de jaren 2021 – 2023. De bezwaren van de zorgorganisaties richten zich op...

Verbeteringen in verzekerde pakket mogelijk

Woensdag sprak de Tweede Kamer over het verzekerde zorgpakket. KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) vinden eenvoudige toegang tot goede en betaalbare zorg van groot belang. Daarom schreven wij gezamenlijk een brief om aandacht te vragen voor onder meer specifieke patiëntgroepen, het afschaffen...

Tergooi schaalt telemonitoring bij COPD in hoog tempo op

Van wachtkamer naar woonkamer: helft longpatiënten komt in aanmerking Tergooi en Zilveren Kruis organiseren, samen met regionale zorgverleners, de zorg steeds meer om patiënten heen. Zodat zij kunnen kiezen waar zij het liefst zorg ontvangen: thuis of in het...

ZN: Reactie op berichtgeving continuïteitsbijdrage voor fysiotherapeuten

Het bestuur van Zorgverzekeraars Nederland heeft kennisgenomen van de reactie van de KNGF-voorzitter en van individuele fysiotherapeuten in de media (EenVandaag en De Telegraaf van 23-05-2020) op financiële steunregeling van zorgverzekeraars. “Wij hebben met de continuïteitsbijdrage-regeling niet alleen voor fysiotherapeuten, maar voor...