Ad Melkert: “Ziekenhuizen moeten meer kunnen investeren, anders loopt het spaak”

Als een volgend kabinet na de verkiezingen niet bereid is fors te investeren in digitalisering, preventie, arbeidsvoorwaarden en duurzaamheid dreigt het zorgsysteem vast te lopen. NVZ-voorzitter Ad Melkert maakt zich grote zorgen: “Als we vasthouden aan de huidige situatie waarin door de...

Fair Care draagt bij aan transparantie in de thuiszorg

Fair Care Solutions heeft een systeem ontwikkeld dat bijdraagt aan transparantie in de thuiszorg. Fair Care, een op blockchain-technologie gebaseerde manier van registratie, geeft gemeenten de mogelijkheid om te controleren of gemeenschapsgeld bedoeld voor thuiszorg daadwerkelijk goed besteed wordt. Acht Brabantse en...

KBO-PCOB wil structurele aanpak om stapeling van eigen bijdragen te beperken

Verbeter het beleid tegen stapeling van eigen bijdragen in de zorg en maak eerdere maatregelen hiertoe duurzaam. Hiervoor pleiten KBO-PCOB, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) bij de Tweede Kamer. “Nu het einde van de tijdelijke bevriezing van het eigen risico in zicht komt,...

BTW-vrijstelling inleen zorgpersoneel verlengd

De tijdelijke maatregel 'BTW-vrijstelling inleen zorgpersoneel' te verlengen in 2021 is tot en met 31 maart verlengd. Sinds 16 maart 2020 kon onder voorwaarden een BTW-vrijstelling voor de in/uitleen van zorgpersoneel. De maatregel zou op 31 december a.s. aflopen. Zorgbranches hebben het...

Geldtekort in gemeenten leidt tot strenger toelatingsbeleid sociale- en zorgvoorzieningen

Bijna alle gemeenten komen geld tekort voor het leveren van jeugdzorg, opvang en bijstand. Daardoor worden sommige strenger in het toelaten van mensen tot sociale voorzieningen. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag, onderzoeksplatform Investico en de Groene Amsterdammer.

Den Haag wil ook niet-rechthebbenden opvang bieden

Samen met de gemeenten Utrecht en Amsterdam heeft de gemeente Den Haag staatssecretaris Paul Blokhuis gevraagd om de opvang voor alle daklozen, ook niet-rechthebbenden, te verlengen gedurende de wintermaanden. De gemeenteraden van Utrecht en Den Haag hebben moties ingediend om vanaf risiconiveau...