‘Sturen op uitkomst zorg beter dan ‘uurtje-factuurtje”

Het rapport dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut aan de Minister voor Medische Zorg hebben aangeboden is een schot in de roos, aldus Stefan Lucius, directeur-bestuurder bij ZBVO. “Het onderstreept nut, noodzaak en draagvlak voor de koers die we met...

Vrijdag in Meldpunt: thuis sterven mag, zolang de geldvoorraad strekt

De palliatieve zorg voor mensen die op punt staan te overlijden komt in gevaar door strikte budgetregels van zorgverzekeraars. Als het jaarbudget voor de zorgaanbieder wordt overschreden worden de kosten niet meer vergoed en moet een doodzieke patiënt in zijn laatste dagen...

FNV: Tergooi ziekenhuis komt belofte zorgbonus niet na

Ondanks een toezegging van bestuursvoorzitter Brink-Daamen van het Tergooi ziekenhuis in de Gooi- en Eemlander van 10 oktober, ontvangen toch niet alle 2.600 medewerkers van het ziekenhuis in november de zorgbonus van € 1.000  netto op hun loonstrookje. Via een intranetbericht komt...

Benchmark ZorgRating: Financieel resultaat zorgsector onder druk

Binnen alle deelsectoren van de zorg staan de marges van zorginstellingen onder druk. Ondanks een verslechtering van het resultaat is de waardering van cliënten blijvend hoog. De patiënttevredenheid laat zelfs in alle deelsectoren een stijging zien ten opzichte van het voorgaande jaar....

Herhaalde oproep continuïteitsafspraken doelgroepenvervoer

Op 26 juni deden het Rijk en de VNG een oproep aan gemeenten om lokaal maatwerkafspraken te maken over de continuïteitsbijdrage voor het doelgroepenvervoer. Gelet op de huidige situatie vragen we gemeenten om hiermee door te gaan tot in ieder geval 1...

Patiënt hoeft minder bij te betalen voor keuze eigen arts

Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze wint slag bij Gerechtshof tegen zorgverzekeraars Patiënten hoeven niet of minder een eigen bijdrage te betalen voor een behandeling bij een medisch specialist die geen contract heeft met een zorgverzekeraar. Normaal gesproken krijgt een ongecontracteerde...