De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade: geëvalueerd en aangepast

De Letselschade Richtlijn Rekenmodel Overlijdensschade is geactualiseerd. Deze in 2015 geïntroduceerde Richtlijn vergroot de duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie bij de regeling van overlijdensschade. De Letselschade Raad hecht veel waarde aan een snelle afwikkeling van overlijdensschade en aan transparantie voor nabestaanden in dit...

Coronavirus en de effecten op sectoren

Vooral transport, industrie, horeca en zorg ondervinden gevolgen van coronavirus Nu het coronavirus zich ook in Europa manifesteert, neemt het aantal bedrijven dat de gevolgen ondervindt toe. Zo staat het aantal reizen binnen Europa nu ook onder...

Faillissementen MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen verliepen onnodig ongecontroleerd

In 2018 gingen op één dag het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen failliet. Deze faillissementen verliepen ongecontroleerd. Inschattingsfouten van alle betrokken partijen zorgden ervoor dat te lang werd gedacht dat het wel goed zou komen. De tragiek is dat patiënten de...

Vrijdag in Meldpunt: Roep om begrijpelijke ziekenhuisrekeningen

Patiënten hebben last van ingewikkelde en onbegrijpelijke nota’s van ziekenhuizen en medische hulpverleners. Rekeningen die niet overeenkomen met de geleverde zorg of kosten die buitensporig hoog zijn. Dat moet transparanter en eenvoudiger, vindt Patiëntenfederatie Nederland, de koepelorganisatie van 200...

Toename personeelskosten leidt tot hogere zorgkosten

Door de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt worden zorgorganisaties gedwongen meer flexibel personeel in te huren. Naast de inkoop van steeds duurdere medicijnen leidt dit ertoe dat de zorgkosten steeds verder oplopen. De totale kosten voor de vier grote...

Meer onderzoek nodig naar overname onderwijsinstelling LOI door NCOI

Onderwijsinstelling NCOI mag de LOI nog niet overnemen. NCOI en de LOI bieden opleidingen aan op erkend HBO- en MBO-niveau en daarnaast ook professionele cursussen. Er is meer onderzoek nodig naar de gevolgen van deze overname voor de prijs...