Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Het ZEVMB-paspoort is er, vraag het nu aan

Het ZEVMB-paspoort helpt ouders van kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (#ZEVMB) om de zorg en ondersteuning voor hun kind te organiseren. Het hebben van het paspoort geeft aan dat is vastgesteld dat een kind ZEVMB heeft en dat ouders daarmee aanspraak kunnen maken op speciale afspraken.   Het ZEVMB-paspoort bestaat uit drie delen: het ZEVMB-predicaat, afspraken en informatie.    Het ZEVMB-predicaat laat zien dat een team van onafhankelijke […]

Lees Meer

Dag van de Cliëntondersteuning: signaleringsrapportage met aandachtspunten voor cliënten

Op vrijdag 4 november is de eerste Dag van de Cliëntondersteuning. Op en rond deze datum vraagt de BCMB (Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners) aandacht voor onafhankelijke cliëntondersteuning in Nederland, onder andere met een signaleringsrapportage. Deze rapportage signaleert voor drie thema’s de door cliënten ondervonden knelpunten, benoemt oorzaken en doet aanbevelingen om tot oplossingen te komen. De […]

Lees Meer