Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Voorpaginanieuws

Clientondersteuning - 12 juli 2023 - 07:34

Ruimte in de regels bij complexe zorgvragen

In de wereld van de zorg spelen regels een cruciale rol bij het leveren van goede zorg. Ze bieden richtlijnen en kaders om ervoor te zorgen dat de zorg aan bepaalde eisen voldoet. Echter, soms ervaren zorgprofessionals en cliënten deze regels als beperkend. Het is belangrijk om te ontdekken waar er ruimte is binnen deze […]

Lees Meer

Stichting Zorgbelang Inclusief geselecteerd als uitvoerende partij voor Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO)

In maart van dit jaar hebben geïnteresseerden op het terrein van gespecialiseerde cliëntondersteuning zich kunnen laten informeren over de subsidieregeling GCO (Gespecialiseerde Cliëntondersteuning). Het aanvraagproces rondom de subsidietender is toen van start gegaan. De pilots Gespecialiseerde Cliëntondersteuning hebben aangetoond dat deze vorm van ondersteuning aanzienlijke meerwaarde heeft, vooral op de kwaliteit van leven van cliënten […]

Lees Meer