Clientondersteuning Archieven | MedicalFacts.nl

Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

BCMB: Bekendheid cliëntondersteuning ver onder de maat

De bekendheid van cliëntondersteuning is nog ver onder de maat. Zo weet de helft van de thuiswonende mensen met een ziekte of aandoening nog steeds niet dat er onafhankelijke cliëntondersteuners zijn, die je door het woud aan regels en procedures heen kunnen...

Bied net dat stapje extra in service voor jouw doelgroep met een hulpvraag

Heb je dat ook wel eens? Iemand aan de balie of op jouw locatie die een hulpvraag heeft? Iemand met een beperking, een senior, iemand zonder woning of iemand met psychische problemen? Hoe ga je hier mee om? Hoe spreek je die...

Kosteloze cliëntondersteuning bij huisartsen en verpleegkundigen en andere zorgverleners nog zeer onbekend

Clientondersteuner ontlast mensen met complexe zorgvragen, maar is vaak nog onbekend Onafhankelijke cliëntondersteuning is al langere tijd beschikbaar om met mensen mee te denken over zorg en ondersteuning. Mensen die een cliëntondersteuner aan hun zijde hebben, geven aan...

In heel Nederland cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot laagdrempelige en zinvolle voorziening

Doel van het ministerie is om in heel Nederland cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Dat gebeurt door gemeenten zoals Weert die vernieuwend bezig zijn in hun regio bij die ontwikkeling het voortouw te laten nemen.

Dionne Stax staat stil bij dementie in Nederland met programma Herinneringen voor het leven

Vanuit het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem presenteert Dionne Stax het live-programma 'Herinneringen voor het leven - stop dementie’. In Nederland zijn er inmiddels 290.000 mensen met dementie. Één op de vijf mensen krijgt deze hersenziekte. Dionne Stax vraagt aandacht voor de mensen...

Brigitte Boon benoemd op leerstoel over gehandicaptenzorg

Dr. Brigitte Boon wordt met ingang van 1 juni 2021 benoemd op de bijzondere leerstoel ‘Data en technologie voor persoonsgerichte en duurzame gehandicaptenzorg’ aan Tilburg University, gevestigd bij het departement Tranzo binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De leerstoel...