Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Het ZEVMB-paspoort vereenvoudigt de organisatie van zorg voor ouders

Een belangrijke ontwikkeling voor ouders en vertegenwoordigers van mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) is het ZEVMB-paspoort, geïntroduceerd als een waardevol instrument om zorg en ondersteuning te stroomlijnen. Dit paspoort, uitgegeven door onafhankelijke experts, biedt essentiële informatie en speciale regelingen om ouders en vertegenwoordigers te helpen bij de coördinatie van de zorg […]

Lees Meer

Ja voor voorstel verankering domeinoverstijgende onafhankelijke cliëntondersteuning maar wel met geregistreerde OCO’s en zonder wachtlijst voor deze dienst!

Het belang van verankering van domeinoverstijgende en toegankelijke onafhankelijke cliëntondersteuning zonder wachtlijsten, uitgevoerd door cliëntondersteuners die lid zijn van de beroepsorganisatie BCMB en geregistreerd zijn bij Registerplein als onafhankelijk cliëntondersteuner, kan niet genoeg benadrukt worden. Het is evident dat cliëntondersteuning een cruciale rol speelt in het begeleiden van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, […]

Lees Meer