Mantelzorg & clientondersteuning

Mantelzorgmakelaars & cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Iedereen heeft recht op cliëntondersteuning

Zorgkantoren en gemeenten starten campagne om cliëntondersteuning bekender te maken Vandaag start de Co-campagne van zorgkantoren, organisaties voor clientondersteuning en gemeenten, om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners beschikken...

Let op: ‘derdenbeding’ bij het pgb

Hebt je een pgb vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Sinds 1 juli 2019 moet er in alle zorgovereenkomsten een derdenbeding staan. Dit beschermt je tegen eventuele vergissingen of fraude door de zorgverlener.

Hulp bij mantelzorg

Als je langdurig en onbetaald hulp geeft aan een hulpbehoevende in je directe sociale omgeving in Nederland ben je mantelzorger. Je verzorgt dan je partner, je ouder of je kind. Maar je kan ook mantelzorger zijn voor een ander familielid, ...

Als je mantelzorg nodig hebt, weeg dat mee in de keuze voor een zorgverzekering!

Verschillende zorgverzekeringen vergoeden de hulp van een mantelzorgmakelaar en cliëntencoach Loop je hopeloos vast bij het organiseren van zorg voor een ouder, kind of naaste? Verschillende zorgverzekeraars bieden betaalde hulp. Want mantelzorgers zijn van grote maatschappelijke waarde in...

ActiZ versterkt aandacht voor Thuisbegeleiding

‘Thuisbegeleiders voorkomen problemen’ ActiZ wil meer aandacht voor de positie en de mogelijkheden van thuisbegeleiding. Ilse de Vries is hiervoor aangetrokken als projectleider Thuisbegeleiding. Thuisbegeleiding is praktische en psychosociale hulp aan huis om zelfredzaamheid te...

Gebaar van waardering voor 500 mantelzorgers

Vandaag, 3 december op Wereld Gehandicapten Dag verrast HandicapNL 500 mantelzorgers met een Gebaar van waardering. Dag in dag uit zorgen ouders, familie en vrienden vol liefde en toewijding voor hun kind, partner, ouder, broer, zus of vriend(in) met...