Mantelzorg & clientondersteuning

Mantelzorgmakelaars & cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorg nog vaak taboe op de werkvloer in de zorgsector

Meer dan een kwart van de werknemers in de zorg combineert zijn baan met mantelzorg. In de praktijk wordt hier echter weinig over gesproken; een gemiste kans want aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg kan ziekteverzuim voorkomen....

Mantelzorg krijgt in 2020 nog meer waardering in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft grote waardering voor al die mantelzorgers die, uit persoonlijke betrokkenheid, zorgen voor een naaste. In 2020 wil de gemeente die waardering nog beter aan laten sluiten op de behoefte in de stad. Daarom gaat de gemeente...

Waardering voor mantelzorgers in 78 gemeenten onvindbaar of zelfs afgeschaft

In veel gemeenten krijgen mantelzorgers deze week een individuele waardering in geld, bonnen of een attentie. Maar voor mantelzorgers in 78 van de in totaal 355 gemeenten is de directe mantelzorgwaardering onvindbaar of zelfs afgeschaft. Dit concludeert MantelzorgNL in aanloop...

Zorginstelling Sutfene genoodzaakt thuiszorgtak op te heffen

Alle thuiszorgmedewerkers krijgen andere passende baan aangeboden binnen Sutfene Zorginstelling Sutfene heeft aangekondigd dat het haar thuiszorgactiviteiten en casemanagement Dementie per 1 januari 2020 moet beëindigen. De reden hiervoor is dat dit bedrijfsonderdeel, ondanks alle grote...

Thuiszorg Naborgh moet cliënten overdragen en de zorg staken

De inspectie zag tijdens een toezichtbezoek op 16 juli 2019 dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan 8 van de 12 getoetste normen. De situatie bij de thuiszorgorganisatie is daarna drastisch verslechterd. Er zijn...