Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Blog voor ClientondersteuningPLUS

Gewoon naar huis “Dapperheid is een deugd. Dappere zorgprofessionals zorgen voor zorg op maat, waardoor keuzevrijheid en kwaliteit van zorg samen komen als cliëntgerichte, effectieve, veilige én doelmatige zorg.”Blog van Janine Budding – Cliëntondersteuner & Mantelzorgmakelaar Lees hier de Blog die ik voor ClientondersteuningPLUS.nl schreef: https://clientondersteuningplus.nl/gewoon-naar-huis/ Gewoon naar huis “Dapperheid is een deugd. Dappere zorgprofessionals […]

Lees Meer

Blijf mobiel met een aangepaste auto

Heb jij te maken met een mobiliteitsbeperking? Dan kun je wellicht niet rijden of meerijden met een auto zoals deze standaard door de garage wordt afgeleverd. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om een auto aan te laten passen zodat je wel zelfstandig met de auto kunt rijden, of mee kunt rijden. Zo blijf je mobiel. […]

Lees Meer