Housing first werpt vruchten af in ’s Hertogenbosch

NOS-reportage: Op weg naar een dakloosvrij Nederland: Wonen Eerst als inspiratie

In een wereld waar problemen vaak complex en diep geworteld zijn, is het verfrissend om een aanpak te zien die eenvoudig en doeltreffend is. Thijs Honig, directeur van Maatschappelijke Opvang Den Bosch, heeft deze eenvoudige en effectieve aanpak geïntroduceerd met Housing First / Wonen Eerst, een initiatief dat streeft naar het oplossen van het daklozenprobleem.

Traditioneel moesten daklozen vaak eerst “beter” worden “meewerken” en afkicken etcetera, bijvoorbeeld door het stoppen van middelenmisbruik, voordat ze in aanmerking kwamen voor een eigen woning. Dit proces was tijdrovend en werkte niet altijd effectief. Honig realiseerde zich dat een fundamentele verandering nodig was.

De inspiratie voor Wonen Eerst kwam uit het Amerikaanse initiatief Housing First, waarbij daklozen eerst in een woning worden geplaatst en deze woning dient als basis voor verdere zorgverlening. Het idee is simpel maar krachtig: geef mensen een dak boven hun hoofd en bied vervolgens de benodigde ondersteuning om hun leven weer op de rails te krijgen.

Een inspirerend voorbeeld van het succes van deze aanpak is het verhaal van Patrick, een voormalig dakloze die nu in zijn Wonen Eerst-woning in Den Bosch woont en verslavingstherapie ontvangt. Zijn verhaal laat zien dat een stabiele woonplek de basis kan vormen voor herstel en een nieuw begin.

Natuurlijk zijn er uitdagingen, met name in een tijd waarin de woningnood hoog is. Thijs Honig benadrukt het belang van bouwen om deze crisis aan te pakken. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om dakloosheid te voorkomen, en dit vraagt om samenwerking en vertrouwen tussen alle betrokken partijen.

Simone Van Raak, een waardevolle kracht binnen dit initiatief, laat zien dat vertrouwen in elkaar cruciaal is voor succes. Haar inzet en betrokkenheid zijn onmisbaar bij het realiseren van een waardige woonplek voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Kortom, Wonen Eerst is een veelbelovend initiatief dat aantoont dat een eenvoudige en mensgerichte benadering effectief kan zijn bij het aanpakken van complexe maatschappelijke problemen zoals dakloosheid. Het is een inspiratiebron voor de rest van Nederland en een stap in de richting van een dakloosvrije toekomst, waarin iedereen een veilige en stabiele woonplek heeft. Laten we hopen dat initiatieven als deze zich verspreiden en bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving. Vanuit mijn ervaring als onafhankelijk cliëntondersteuner met als specialiteit complexe casuïstiek en multiproblematiek heb ik veel te maken met cliënten die dakloos zijn of plotseling dakloos worden. Mooi om te zien dat in Den Bosch al hele mooie stappen worden gezet.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen