Reuma

Voorpaginanieuws

Nieuw onderzoek ondersteunt betrokkenheid patiënt bij stellen van behandeldoelen bij reumatoïde artritis

In het kader van het EULAR-congres, dat van 2 tot 5 juni plaatsvond, heeft Galapagos de eerste resultaten gepresenteerd van een enquête die informatie verschaft over de houding van patiënten en artsen ten aanzien van het stellen van behandeldoelen (treat-to-target) voor reumatoïde artritis in Europa. Deze gegevens omvatten meningen van 300 artsen enhun patiënten (meer […]

Lees Meer

Reumatoïde artritis en het risico op hart- en vaatziekten

Patiënten met reumatoïde artritis (RA), maar ook andere auto-immuunziekten, hebben ongeveer tweemaal zoveel kans op het krijgen van hart- en vaatziekten (HVZ) als mensen zonder RA. De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de oorzaken. Zo zijn roken, hypertensie en een verhoogd cholesterol risicofactoren. Echter, bij patiënten met een auto-immuunziekte zoals RA speelt ook […]

Lees Meer