Reumatoïde artritis en het risico op hart- en vaatziekten

0
733

Patiënten met reumatoïde artritis (RA), maar ook andere auto-immuunziekten, hebben ongeveer tweemaal zoveel kans op het krijgen van hart- en vaatziekten (HVZ) als mensen zonder RA. De laatste jaren wordt steeds meer bekend over de oorzaken. Zo zijn roken, hypertensie en een verhoogd cholesterol risicofactoren. Echter, bij patiënten met een auto-immuunziekte zoals RA speelt ook de chronische ontsteking een rol. En kan ook de behandeling van RA een effect hebben op het risico om HVZ te ontwikkelen.

Het proefschrift van Heslinga gaat over het omgaan met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten bij patiënten met een reumatische aandoening, ook wel cardiovasculair risicomanagement genoemd. In haar onderzoek, een samenwerking tussen Reade in Amsterdam en het Antonius ziekenhuis in Sneek, is het cardiovasculaire risicoprofiel van patiënten met RA in kaart gebracht, met als doel de behandeling op dit gebied van deze patiënten te verbeteren.

Daarnaast beschrijft Heslinga de resultaten van een onderzoek naar de kans op HVZ bij patiënten die naast een vorm van artritis nog een andere auto-immuunziekte hebben, zoals suikerziekte, een te traag werkende schildklier of psoriasis. Tenslotte komen resultaten aan bod van onderzoeken naar het effect van verschillende behandelingen van reumatische ziekten op verschillende uitkomstmaten gerelateerd aan hart- en vaatziekten.

Vrijdag 19 maart
Promotie (VU), 13.45 uur, online
Maaike Heslinga: Reumatoïde artritis en het risico op hart- en vaatziekten
Cardiovascular Disease in Inflammatory Joint Disorders