Nieuw onderzoek ondersteunt betrokkenheid patiënt bij stellen van behandeldoelen bij reumatoïde artritis

In het kader van het EULAR-congres, dat van 2 tot 5 juni plaatsvond, heeft Galapagos de eerste resultaten gepresenteerd van een enquête die informatie verschaft over de houding van patiënten en artsen ten aanzien van het stellen van behandeldoelen (treat-to-target) voor reumatoïde artritis in Europa. Deze gegevens omvatten meningen van 300 artsen enhun patiënten (meer dan 3000 personen) in Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het VK).

(1) Terwijl de ondervraagde reumatologen aangaven dat 66% van de patiënten een behandelplan had met vastgestelde doelen, vond bijna een derde (29%) van de patiënten dat noch hun arts, noch zijzelf doelen hadden gesteld bij het bespreken van de behandelopties. Slechts29% van de patiënten erkende dat zij betrokken waren geweest bij het stellenvan behandeldoelen.

(2) Vanuit het perspectief van de patiënt waren de behandeldoelen remissie, controle van symptomenen verbetering van de levenskwaliteit. De meest voorkomende behandeldoelen voor artsen waren remissie, verbeterde kwaliteit van leven en pijnvermindering.

De meest genoemde redenen voor het niet vooraf stellen van behandeldoelen waren de voorkeur van de arts om de huidige behandeling niet aan te passen (34%), de voorkeur van de patiënt om de huidige behandeling niet aan te passen (23%), en het ontbreken van haalbare doelen voor de patiënt (16%).

Impact van de “treat-to-target” strategie bij reumatoïde artritis

De strategie om reumatoïde artritis te behandelen met vaste doelen(treat-to-target) omvat het vooraf bepalen van deze doelen, beoordeeld op vooraf bepaalde tijdstippen en een afspraak om de therapeutische aanpak te wijzigen indien ze niet worden bereikt.

Dit onderzoek onderstreept de noodzaak om een grotere betrokkenheid van de patiënt bij het bepalen van de behandeling te bevorderen, vooral bij diegenen met matige tot hoge ziekteactiviteit. Daarom is verder onderzoek nodig om de doelen die belangrijk zijn voor RA-patiënten te identificeren en te begrijpen, aldus Erik Present, Medical Director Galapagos Benelux: “Het is belangrijk om samen te werken met zowel patiënten als zorgverleners om haalbare doelen te stellen, naast remissie, voor alle stadia van ziekteactiviteit. Bij Galapagos willen we ons blijven richten op de gezondheidsresultaten die er echt toe doen voor mensen die leven met reumatoïde artritis en inspelen op hun behoeften. ”

Prevalentie en belasting van reumatoïde artritis

RA is een chronische, progressieve, systemische inflammatoire ziekte die aanzienlijke en onomkeerbare gewrichtsontsteking, pijn en stijfheid kan veroorzaken. (3)

In Europa lijden bijna 3 miljoen mensen in Europa (4) en een op de negen mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. (5) Ondanks behandeling ervaren veel patiënten een verminderde levenskwaliteit als gevolg van stijfheid, vermoeidheid, pijn en invaliditeit.

(6 7 8 9) Over de methodologie van de studie Het Adelphi™

RA-specifieke programma bestond uit een kwantitatieve enquête uitgevoerd onder reumatologen (n=296) en hunRA-patiënten (n=3.042) in Europa (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, VK) tussen Q4 2019 en Q3 2020.

De artsen werden geselecteerd uit openbaar beschikbarelijsten door middel van een online-enquête. De 10-12 patiënten die door elke arts werden voorgesteld, werden gevraagd vrijwillig een vragenlijst te beantwoorden (n=1.098, respons 36%), waarin gegevens werden verzameld over hun houding ten opzichte van de treat-to-target-strategie en de doelen.

Over Galapagos

Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Sommige geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies op het gebied van ontstekingsziekten, fibrose enandere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en het op de markt brengen van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

Bron: Galapagos

—————————————————————————————————

1Fautrel B. et al. Physician and Patient Attitudes towards Treat-to-Target, its Implementation and StatedTreatment Goals in Patients with Rheumatoid Arthritis in a Real-World Setting across Europe. EULAR 2021, Abstract N°: 893.

2van Vollenhoven R. Treat-to-target in rheumatoid arthritis -are we there yet? Nat RevRheumatol. 2019;15(3):180-6.

3Centers for Disease Control and Prevention. Rheumatoid Arthritis (RA). Available at: https://www.cdc.gov/arthritis/basics/rheumatoid-arthritis.html. Last accessed: May 2021.

4National Rheumatoid Arthritis Society (NRAS). European Fit for Work report. Available at: https://www.nras.org.uk/european-fit-for-work-report. Last accessed: May 2021.

5www.reumanederland.nl, geraadpleegd op 8 juni 2021.6Matcham F, et al. The impact of rheumatoid arthritis on quality-of-life assessed using the SF-3

6: a systematic review and meta-analysis. Semin Arthritis Rheum.2014 Oct;44(2):123-30. doi: 10.1016/j.semarthrit.2014.05.001.

7Alemao E, et al. Effects of Achieving Target Measures in Rheumatoid Arthritis on Functional Status, Quality of Life, and Resource Utilization: Analysis of Clinical Practice Data. Arthritis Care Res. 2016; 68(3):308–317. doi: 10.1002/acr.22678.

8Bacconnier L, et al. Psychological distress over time in early rheumatoid arthritis: results from a longitudinal study in an early arthritis cohort. Rheumatol. 2015;54(3):520–527. doi: 10.1093/rheumatology/keu371.

9Dale J, et al. The Scottish Early Rheumatoid Arthritis (SERA) Study: an inception cohort and biobank. BMC MusculoskeletDisord. 2016;17(1):461. doi: 10.1186/s12891-016-1318-y.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen