Crisis in de GGZ

Het is absoluut verontrustend om te lezen hoe de situatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland verslechtert en de toegankelijkheid ervan onder druk staat. Dit is een belangrijk onderwerp dat de aandacht van beleidsmakers en de samenleving verdient. Als onafhankelijk clientondersteuner met een passie voor zorg en het sociaal domein, gaat dit probleem me aan het hart.

Als onafhankelijk clientondersteuner, voel ik me geroepen om het alarm te slaan dat de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland bedreigt. Samen met patiënten, naasten, psychologen, psychiaters en GGZ-instellingen wil ik een dringende oproep doen: laten we de GGZ niet door de bodem zakken.

De situatie is alarmerend, en de belangenbehartigers (MIND, NIP, NVvP en de Nederlandse GGZ) delen deze bezorgdheid. We hebben de overheid en politici gezamenlijk opgeroepen om in te grijpen voordat de toegankelijkheid van de GGZ verder verslechtert.

In een brief aan de informateur hebben belangenbehartigers (MIND, NIP, NVvP en de Nederlandse GGZ) drie cruciale oplossingsrichtingen aangedragen. Allereerst moeten we investeren in mentale gezondheid om de zorgvraag te verminderen. Ten tweede moeten we de GGZ-sector aantrekkelijker maken voor werknemers door administratieve lasten te verminderen en vertrouwen in professionals te vergroten. Ten slotte moeten we werken aan een duurzaam zorgstelsel met betere financiering, minder marktwerking en meer eenvoud.

Om een gezonde en toegankelijke GGZ te behouden, moeten we onze aandacht richten op drie pijlers: tijdige en passende zorg, voldoende gekwalificeerde zorgverleners en financiële stabiliteit in de GGZ-sector. De realiteit is echter dat deze pijlers dreigen om te vallen. Het aantal mensen met mentale klachten is sinds 2009 met 53% gestegen, terwijl het budget voor de GGZ slechts met 11% toenam. Meer dan 80.000 mensen staan op wachtlijsten, soms zelfs voor behandelingen die één tot twee jaar in beslag nemen.

Het gebrek aan zorgverleners en de overmatige administratieve lasten maken het moeilijk om de benodigde zorg te leveren. Als we ons beleid niet aanpassen, zullen de huidige 4.800 vacatures in 2021 toenemen tot 11.200 in 2030. Bovendien lijden GGZ-instellingen financiële verliezen, waardoor het risico bestaat dat het aanbod verdwijnt in plaats van groeit.

Een nieuw kabinet heeft nu de kans om samen met de GGZ-sector actie te ondernemen en de toegankelijkheid van de GGZ te waarborgen. Investeren in mentale gezondheid en het verminderen van de zorgvraag zijn van vitaal belang. Het is tijd om het vertrouwen in professionals te vergroten, administratieve lasten te verminderen en samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein te bevorderen. Financiële stabiliteit is cruciaal om ervoor te zorgen dat GGZ-instellingen kunnen blijven functioneren.

Laten we hopen dat het nieuwe kabinet deze oproep serieus neemt en concrete maatregelen neemt om de GGZ niet verder te laten afglijden. De geestelijke gezondheid van onze samenleving staat op het spel, en het is aan ons om ervoor te zorgen dat mensen met psychische aandoeningen de zorg krijgen die ze verdienen. Laten we samenwerken aan een gezonde toekomst voor de GGZ in Nederland.

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen