Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

FNV en CNV: nog veel werk te verzetten na eindbod nieuwe cao Sociaal Werk

Na een lang traject van cao-onderhandelingen in de sector Sociaal Werk legden werkgevers deze week een eindbod op tafel. Ze bieden onder meer een loonsverhoging van 2,5% vanaf 1 december 2021 en nog eens 2% in 2023. Volgens FNV Zorg & Welzijn moet er nog veel gebeuren om de problemen in de sector adequaat het […]

Lees Meer

FNV en CNV: nog veel werk te verzetten na eindbod nieuwe cao Sociaal Werk

Na een lang traject van cao-onderhandelingen in de sector Sociaal Werk legden werkgevers deze week een eindbod op tafel. Ze bieden onder meer een loonsverhoging van 2,5% vanaf 1 december 2021 en nog eens 2% in 2023. Volgens FNV Zorg & Welzijn moet er nog veel gebeuren om de problemen in de sector adequaat het […]

Lees Meer

Onderzoek naar ernstig antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren

Helena Oldenhof: Understanding the psychophysiology of Antisocial Behavior in Girls  Onderzoek naar ernstig antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren, zoals brandstichting, vernieling of mishandeling, heeft zich in de afgelopen jaren bijna voornamelijk op jongens gericht. Terwijl het ook voorkomt bij meisjes. Het lijkt er zelfs op dat steeds meer meisjes kampen met antisociaal gedrag en dat zij hier ook meer last van hebben dan […]

Lees Meer

Dag van de Mantelzorg: nieuwe Mantelzorgtest geeft 5 miljoen mantelzorgers inzicht, tips en hulp

Eén overzicht met hulp en ondersteuning voor mantelzorgers als de zorgtaken even te veel worden. Vanaf 10 november kunnen mantelzorgers de online Mantelzorgtest doen. Wie de test invult, krijgt een overzicht met hulp op maat om de zorg voor hun naaste te verlichten. Alhoewel de 5 miljoen mantelzorgers in Nederland vrijwel altijd met liefde voor […]

Lees Meer

Kansplus ondersteunt in het vinden van de juiste zorg en ondersteuning

Voor ouders en zorgverleners van een kind met een beperking is het niet eenvoudig om de juiste zorg en ondersteuning aan te vragen en te krijgen. Het gevoel om van het kastje naar de muur te worden gestuurd, herkent bijna iedereen. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan wordt gedacht. KansPlus organiseert daarom in samenwerking […]

Lees Meer