Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Verslag Landelijk Congres Cliëntondersteuning 2020

Sinds 1 januari 2015 is cliëntondersteuning opgenomen in de Wmo. De afgelopen vijf jaar is hard gewerkt aan de versterking van cliëntondersteuning in heel Nederland. Op 29 september stond deze editie van het congres in het teken van leren en innoveren. Dit...

Wegwijzer moet doolhof in de zorg verminderen

Het lijkt zo nu en dan een doolhof in de zorg.Mensen vragen zich af bij wie ze moeten zijn met een zorgvraag, probleem of klacht. Drie beroepsverenigingen met leden,die een klachtondersteuning en wegwijzerrol voor hun cliënten vervullen, hebben gezamenlijk een Wegwijzer gemaakt....

Nieuw beroepscompetentieprofiel voor cliëntondersteuning

BCMB bestaat vijf jaar. Het beroepscompetentieprofiel was even oud. Tijd voor een upgrade dus, want het vak ontwikkelt zich. Het hernieuwde beroepsprofiel van cliëntondersteuners is door de leden vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in oktober. De werkgevers hebben er ook hun goedkeuring...

Deze beroepsgroepen in de zorg zijn de vitale beroepen die zijn uitgezonderd van de thuiswerkregel

Contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van de zorgwetten: Wlz, Wmo, ZVW, JW, Wet Publieke Gezondheid; of die vallen onder de reikwijdte van de Wet BIG; of werken in het kader van bloedafname en bloedvoorziening. Ook de opticiens, audiciens...

Eerste Deel-je-zorgtas voor Lien in Loosduinen

Wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, Jeugd en Volksgezondheid) heeft vandaag (vrijdag 13 november) de eerste Deel-Je-Zorg-tas overhandigd aan Lien van Alff in Loosduinen. Haagse welzijnsorganisaties hebben in totaal 500 tassen uitgedeeld aan bij hen bekende mantelzorgers. Lien is mantelzorger voor...

Zorgkantoren blij met aangekondigde wetswijziging verruiming Wlz

In een debat met de Tweede Kamer op 11 november over onder meer langer thuis wonen liet minister De Jonge weten dat hij werkt aan een wetswijziging voor verruiming van de Wet langdurige zorg. Zorgkantoren pleiten hiervoor al langer en zijn verheugd dat...