Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Vrijdag 4 november is het de dag van de clientondersteuning

BCMB zet elk jaar een belangrijk onderwerp rondom cliëntondersteuning in de schijnwerpers. Op deze datum vragen we aandacht voor knelpunten rondom onafhankelijke cliëntondersteuning. Achter de schermen zijn we druk bezig met alle laatste voorbereidingen, maar wat kun je allemaal verwachten volgende week? ➡️ Een uitgebreide signaleringsrapportage met knelpunten, aanbevelingen en good practices➡️ Interviews met deskundigen➡️ […]

Lees Meer

Samenwerking vereenvoudigt doolhof voor ouderen

Met de enorme toename aan ouderen met complexe zorgproblematiek binnen huisartsenzorg is de rol van de POH ouderen onmisbaar geworden. Problemen of zorgbehoefte ontstaan op de verschillende domeinen (somatisch, functioneren, maatschappelijk, psychisch en communicatie). Het ontaard vaak in een doolhof aan zorg- en hulpverleners in deze verschillende domeinen. Door afstemming kan veel overlap worden voorkomen. […]

Lees Meer