Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorgers nemen in de zomer noodgedwongen taken van de zorg over

Er wordt structureel minder zorg geleverd dan is afgesproken­­­ De komende zomer wordt de zorg afgeschaald doordat het schaarse personeel op vakantie gaat. Verschil met eerder onderzoek uit 2019 is dat de zorg dit jaar ook buiten de vakantie wordt afgeschaald. Dit betekent dat er structureel minder zorg wordt geleverd dan is afgesproken in de […]

Lees Meer

Blijf mobiel met een aangepaste auto

Heb jij te maken met een mobiliteitsbeperking? Dan kun je wellicht niet rijden of meerijden met een auto zoals deze standaard door de garage wordt afgeleverd. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om een auto aan te laten passen zodat je wel zelfstandig met de auto kunt rijden, of mee kunt rijden. Zo blijf je mobiel. […]

Lees Meer