Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Steunpunt voor Rotterdamse mantelzorgers blijkt groot succes

Steunpunt voor Rotterdamse mantelzorgers blijkt groot succesMantelfoon biedt in coronajaar de juiste ondersteuning Dat het lanceren van een steunpunt voor mantelzorgers in tijden van een wereldwijde pandemie een succes kan worden, blijkt uit de eerste resultaten die Mantelfoon het...

Mantelzorg is niet gratis; waarde van 22 miljard op jaarbasis

De maatschappelijke kosten van mantelzorgers zijn voor het eerst berekend en komt uit op 22 miljard euro. Dat is een netto bijdrage aan onze maatschappij. Dat voordeel is niet gratis. De tijd die mantelzorgers stoppen in het zorgen voor een ander zijn...

Christa Klijn volgt Hans op als voorzitter Raad van Bestuur bij het CIZ

Per 1 februari 2021 vertrekt Hans Ouwehand als voorzitter van de Raad van Bestuur bij het CIZ. Hans is per deze datum benoemd tot bestuursvoorzitter bij het CAK, waar hij sinds september op interim basis het voorzitterschap al invulde. Christa Klijn volgt...

Hans Ouwehand voorzitter Raad van Bestuur van het CAK

Hans Ouwehand is per 1 februari 2021 benoemd tot bestuursvoorzitter van het CAK. De afgelopen vijf maanden was hij op interim-basis al voorzitter van de Raad van Bestuur van het CAK. Naast zijn interim-functie bij het CAK was Ouwehand...

Dementiezorg: Partner in Balans erkend als effectieve interventie

Een meerderheid van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste. Veel naasten voelen zich belast en één op de zes zelfs overbelast. De interventie ‘ Partner in Balans ’ doet hier wat aan en is onlangs erkend...

Actuele Eigen verklaring avondklok van de Rijksoverheid

Op zaterdag 23 januari gaat de avondklok in en deze zal duren tot 10 februari 4.30 uur. Tijdens deze periode blijft iedereen vanaf 21.00 uur ’s avonds tot de volgende ochtend 4.30 uur binnen. Mensen mogen alleen bij uitzondering – bijvoorbeeld voor...