Overprikkeling voorkomenVaardigheden en technieken voor (jong)volwassenen met autisme (ASS) en/of ADHD In deze druk is nu ook extra aandacht voor onderprikkeling en hoe hiermee om te gaan. Een groot deel van de mensen met een autismespectrumstoornis...

“Het zal mij een zorg zijn” vanaf 27 juli bij SBS6

Unieke en ontroerende inkijk in het leven van mensen met dementie  In Het zal mij een zorg zijn volgen programmamakers Joep ten Hove en Thijs Meeuwsen (voorheen de Bucket Boys), mensen met dementie die wonen op Ouderenlandgoed Grootenhout in...

Stop thuishulp veroorzaakt toename eenzaamheid ouderen

Piek van eenzaamheid in vakantieperiode Angst voor besmetting met het coronavirus zorgt er bij 60 procent van de senioren voor dat zij bezoek van familie en thuishulp uit eigen beweging stopzetten. In 42 procent van de gevallen resulteerde dit...

Stemming Moties Notaoverleg Care in Tweede Kamer

Maandag 15 juni debatteerde de Vaste Kamercomissie VWS met minister De Jonge over de Care-sector. Er is uitvoedig gesproken over alle aspecten rond de Wmo, ZVW, WLZ en PGB. Tijdens dit notaoverleg over Care bij de Vaste...

Korting eigen bijdrage Wmo vanwege corona

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over...

Steeds meer hindernissen bij pgb voor de jeugd

Op dinsdag 23 juni 2020 praat de Kamer met minister De Jonge over het PGB in de jeugdwet. Er staan die dag veel onderwerpen op de agenda. Het PGB staat enorm onder druk. Ouders willen – daar waar het kan in samenspraak...

You cannot copy content of this page