Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Ook mantelzorgers verdienen een zorgbonus

Ook mantelzorgers verdienen een zorgbonus Vandaag debatteert de kamer opnieuw over een tweede bonus voor het zorgpersoneel, bovenop de bonus van €1000 die ze eerder ontvingen. Het gaat om zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis extra inspanningen leveren. Het is de hoogste tijd dat niet alleen de professionele zorgverleners duidelijke waardering krijgen, maar ook mantelzorgers. MantelzorgNL […]

Lees Meer

Extra waardering voor Haagse mantelzorgers

Het stadsbestuur is trots op alle Haagse mantelzorgers die vooral in deze coronacrisis meer mantelzorgtaken verrichten. Als blijk van respect en waardering ontvangen Haagse mantelzorgers van de gemeente 25 extra credits, bovenop de 100 credits die zij jaarlijks krijgen. Met deze 125 credits (totale waarde: 125 euro) kunnen mantelzorgers vanaf mei in de dan totaal […]

Lees Meer

Steunpunt voor Rotterdamse mantelzorgers blijkt groot succes

Steunpunt voor Rotterdamse mantelzorgers blijkt groot succesMantelfoon biedt in coronajaar de juiste ondersteuning Dat het lanceren van een steunpunt voor mantelzorgers in tijden van een wereldwijde pandemie een succes kan worden, blijkt uit de eerste resultaten die Mantelfoon het afgelopen jaar heeft behaald. “Juist in tijden als deze – waarin er extra rekening moet worden […]

Lees Meer
Foto: Ton Hurks

Mantelzorg is niet gratis; waarde van 22 miljard op jaarbasis

De maatschappelijke kosten van mantelzorgers zijn voor het eerst berekend en komt uit op 22 miljard euro. Dat is een netto bijdrage aan onze maatschappij. Dat voordeel is niet gratis. De tijd die mantelzorgers stoppen in het zorgen voor een ander zijn zij bijvoorbeeld niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uitval van een mantelzorger leidt al […]

Lees Meer

Christa Klijn volgt Hans op als voorzitter Raad van Bestuur bij het CIZ

Per 1 februari 2021 vertrekt Hans Ouwehand als voorzitter van de Raad van Bestuur bij het CIZ. Hans is per deze datum benoemd tot bestuursvoorzitter bij het CAK, waar hij sinds september op interim basis het voorzitterschap al invulde. Christa Klijn volgt Hans op als voorzitter Raad van Bestuur. Zij is sinds 2017 Chief Operating […]

Lees Meer