Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

29% van gemeenten negeert e-mailgedragslijn bij vraag mantelzorg

Bijna een derde van de Nederlandse gemeenten houdt zich niet aan de e-mailgedragslijn voor overheden. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten werden benaderd met een mantelzorg-gerelateerde vraag en werden getoetst op de aanwezigheid van e-mailadressen en contactformulieren op de website, ontvangstbevestigingen, reactietijd en het verplicht laten delen van persoonlijke gegevens.  Als […]

Lees Meer

Belangrijk dat iedereen een mantelzorgtaak op zich kan nemen

De houdbaarheid van de zorg staat onder grote druk. Verandering is nodig. Het rapport van de RVS “Anders leven en zorgen” pleit voor een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten. Maar achter de negatieve urgentie voor deze verandering, de problemen, rijst de behoefte aan een breder vernieuwd toekomstperspectief op. Zorg is maar een deel […]

Lees Meer

Mantelzorgers hebben ondersteuning nodig om leven in balans te houden

Meer dan de helft van alle mantelzorgers heeft het afgelopen jaar eens of meermaals werk moeten afzeggen vanwege de zorgtaken voor een naaste, blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek. Een deel van de mantelzorgers kan goed de balans houden in hun leven, maar soms kan deze balans (tijdelijk) weg zijn. Mantelzorgers zoeken constant de balans tussen […]

Lees Meer
Foto: Ton Hurks

Merendeel mantelzorgers heeft problemen om dagelijkse activiteiten te combineren met zorg

Meer dan de helft van alle mantelzorgers heeft het afgelopen jaar eens of meermaals werk moeten afzeggen vanwege de zorgtaken voor een naaste, blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek. Dat beeld herkennen we. Mantelzorgers voor mensen met dementie staan al jaren onder zware druk. Meer dan de helft van hen zorgt dag en nacht of dagelijks […]

Lees Meer

Nienke Van Wezel: Knowing about forgetting

Weten over vergetenVan Wezel onderzocht diverse aspecten van mantelzorg bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Creoolse migratieachtergrond in Nederland. De ondervraagde mantelzorgers zien mantelzorg als een taak die ze met eerbied en liefde horen uit te voeren. Hoewel ze de zorg voor een naaste met dementie soms zwaar vinden, halen ze er veel voldoening […]

Lees Meer