Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Vergoeding voor mantelzorgers blijft lastige kwestie

Er is sprake van een dalende trend in de financiële waardering van mantelzorgers. Ook de staatssecretaris vindt dat hier iets aan moet gebeuren. MantelzorgNL deed er onderzoek naar en vergeleek de waardering in 2019 en 2021. In 10 procent van de gemeenten ontvangen mantelzorgers helemaal geen individuele mantelzorgwaardering meer. De vraag is of, hoe en […]

Lees Meer

Waardering mantelzorgers onder druk

Mantelzorgwaardering per gemeente in kaart gebracht De jaarlijkse waardering van mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag of cadeaubon daalt. Ook is duidelijk dat inmiddels in 10% van de gemeenten mantelzorgers geen individuele mantelzorgwaardering meer ontvangen. Zonder inzet van de nieuw gekozen gemeenteraadsleden verwacht MantelzorgNL dat de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers over 10 jaar niet […]

Lees Meer

‘Mantelzorgers zijn gebaat bij een gelijkwaardige samenwerking met professionals’

Trouw publiceerde gisteren het artikel Mantelzorgers en professionals moeten het samen zien te rooien, ‘maar overheid moet dan ook iets bieden’. Daarin stelt Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL dat de toenemende vraag aan mantelzorgers niet de oplossing is voor het personeelstekort in de zorg. Dit is herkenbaar. Uit onderzoek weten we dat mantelzorgers gebaat zijn bij […]

Lees Meer

Als langdurige relaties van goede kwaliteit invloed hebben op de levenskwaliteit van mensen met (Z)EVMB dan is dat een aandachtspunt voor de zorg

Het is ingewikkeld om iets te zeggen over de kwaliteit van leven van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen ((Z)EVMB). Zij kunnen namelijk niet zo duidelijk aangeven hoe het met hen gaat, laat staan duidelijk maken hoe hun levenskwaliteit is. Dat is wel belangrijk omdat bij bijvoorbeeld medische beslissingen rekening gehouden wordt met […]

Lees Meer

Ruim 80% mantelzorgers vangt afgeschaalde professionele zorg op

Van alle mantelzorgers die hulp krijgen van professionals heeft een derde te maken met afgeschaalde zorg. Van hen heeft bijna de helft de afgelopen periode regelmatig tot zeer vaak het gevoel gehad de zorg niet meer aan de kunnen. Dat komt omdat ruim 80% van deze mantelzorgers de afgeschaalde zorg (deels) zelf opvangt. Dit blijkt […]

Lees Meer