Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Grootste gift voor de mantelzorger is een uurtje vrij

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen vaak ook mantelzorger 3,5 miljoen Nederlanders zijn mantelzorger en zorgen voor een zieke of beperkte naaste. Met de verschraling in ons zorgstelsel en de toenemende vergrijzing wordt de druk op de mantelzorger steeds groter; ruim 9% van de mantelzorgers voelt zich overbelast. Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen zien dagelijks mantelzorgers en zijn vaak ook […]

Lees Meer

PGGM&CO laat mantelzorgers in zorg en welzijn stralen

‘Sterren van de Mantelzorg’ waardeert mantelzorgers extra op Dag van de Mantelzorg Op 10 november -de Dag van de Mantelzorg- zet PGGM&CO mantelzorgers in de spotlights met de waarderingsactie ‘Sterren van de Mantelzorg’. Van 20 oktober t/m 6 november kunnen professionals én gepensioneerden die werk(t)en in zorg en welzijn worden genomineerd als ‘Ster van de Mantelzorg’. […]

Lees Meer