Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorgers en Zorgverleners in de Knel door Overheidsombuigingen in de Zorg?

In een recent gepubliceerd artikel door Mantelzorgelijk wordt de aandacht gevestigd op een alarmerende ontwikkeling in de Nederlandse zorgsector. Ambtenaren van Financiën hebben namelijk een “ombuigingslijst 2023” onthuld, met potentieel ingrijpende gevolgen voor de volksgezondheid en het welzijn van burgers. Deze lijst, die als doel heeft bezuinigingen en beleidsveranderingen te realiseren, roept vragen op over […]

Lees Meer

“De gebroken belofte: Een sociaal vangnet dat zorgverleners die zorgen voor naasten laat vallen”

Het is een schrijnend verhaal dat velen diep raakt – ouders die niet alleen hun geliefde kind verliezen, maar op dezelfde dag ook al hun bestaanszekerheid door het ontbreken van een sociaal vangnet voor deze naasten. Sarah en Matthijs Groen uit Almere zijn slechts een voorbeeld van het onrecht dat ouders met gehandicapte kinderen in […]

Lees Meer