Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorg lastig te combineren met baan en gezin

Hoewel er steeds meer mensen in hun eigen omgeving te maken krijgen met iemand die behoefte heeft aan zorg, verwacht een derde van de Nederlanders dat er in de toekomst steeds minder mensen bereid zijn tot het verlenen van mantelzorg. Zij denken dat het leveren van mantelzorg in combinatie met een baan en gezin steeds […]

Lees Meer
Foto: Ton Hurks

Opleiding mantelzorgmakelaar van start

Op 19 mei is de eerste opleiding tot mantelzorgmakelaar van start gegaan. Deze post-hbo opleiding duurt negen maanden en leidt op tot het professioneel kunnen ondersteunen van mantelzorgers. “Als mantelzorgmakelaar neem je de praktische regeltaken over van de mantelzorger. Het gaat bijvoorbeeld om het aanvragen van zorg, afspraken maken met instanties en hulp bieden bij […]

Lees Meer