Mantelzorg lastig te combineren met baan en gezin

Hoewel er steeds meer mensen in hun eigen omgeving te maken krijgen met iemand die behoefte heeft aan zorg, verwacht een derde van de Nederlanders dat er in de toekomst steeds minder mensen bereid zijn tot het verlenen van mantelzorg. Zij denken dat het leveren van mantelzorg in combinatie met een baan en gezin steeds lastiger wordt (65%). Mantelzorg kan zwaar zijn. Een kwart van de mantelzorgers heeft lichamelijke klachten gehad door de zorg voor een ander. Ook geeft 22% aan dat ze psychische klachten hebben gekregen, het gezin eronder te lijden heeft gehad en een minder goede financiele positie hebben gekregen. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ.

Mantelzorgers blijken zelf vooral behoefte te hebben aan een back-up. Dat betekent dat er iemand anders is die de zorg voor hun naaste overneemt als ze zelf uit zouden vallen. Meer dan een derde zou graag iemand hebben die de zorg soms kan overnemen zodat men zelf even kan bijkomen.

“Voor de mantelzorgers is het vooral van belang dat ze weten dat ze altijd iemand achter de hand hebben als ze zelf een keer uitvallen of even een rustpauze voor zichzelf willen inlassen. Wij vinden het belangrijk om de mantelzorgers hierin te ondersteunen en bieden hen vergoedingen voor zogenaamde respijtzorg”, aldus Gwen van Roekel, adviseur maatschappelijk ondernemen bij VGZ. “Verder maken we het inzetten van een mantelzorgmakelaar mogelijk en bieden we hulp in de huishouding of kinderopvang bij de mantelzorger zodat deze zijn handen vrij heeft om te kunnen blijven zorgen of werken. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op het gebied van zorg volgen zodat we ook in de toekomst mantelzorgers nog beter kunnen ondersteunen.”

Behoefte aan mantelzorg
Desondanks denkt 14% dat de bereidheid om mantelzorger te worden zal toenemen. Mantelzorgers zijn nodig want de professionele zorg kampt steeds vaker met een tekort aan personeel (59%). In de eigen omgeving krijgen steeds meer mensen te maken met iemand die behoefte heeft aan zorg (50%). Uit het onderzoek blijkt dat ruim een derde van Nederlanders wel eens voor iemand gezorgd heeft die dit zelf niet meer kon. Bij ruim veertig procent van de gevallen gaat het om de ouders.

Mantelzorg tijdelijke oplossing
Zeven op de tien Nederlanders vinden dat mantelzorg iets is wat je over moet hebben voor je naasten. Maar het mag de professionele zorgverlening niet vervangen (81%). Mantelzorg is een tijdelijke oplossing (58%) en is in de meeste gevallen meer noodzaak dan een vrije keuze (67%). Het onderzoek laat zien dat mantelzorgers vooral ondersteuning moeten krijgen vanuit thuiszorg (60%), zorgverzekeraars (54%), huisartsen (44%) en de overheid (42%).

Verantwoordelijkheid verdelen
Bij de vraag wie verantwoordelijk is voor welke taken vindt de helft van de Nederlanders dat de zorgverzekeraar verantwoordelijk is voor het vervoer van en naar het ziekenhuis. Van de zorgverlener verwachten de ondervraagden vooral medische zaken als het bieden van psychologische hulp, het toedienen van medicijnen en het wassen van de patient. De omgeving van de zieke is er vooral voor de dagelijkse dingen als boodschappen doen, huisdieren verzorgen en een gezellig praatje.

Toekomst
Het merendeel van de ondervraagden voorziet in de toekomst een steeds grotere rol voor mantelzorg (62%). Dit komt volgens de Nederlanders voornamelijk door de bezuinigingen vanuit het kabinet waardoor vaker een beroep op mantelzorgers moet worden gedaan (84%). Bovendien denkt ruim twee derde dat de toenemende vergrijzing een rol speelt. Daarnaast willen mensen ook steeds langer thuis blijven wonen.

De Nationale Zorgbarometer
De Nationale Zorgbarometer is een initiatief van Zorgverzekeraar VGZ en laat zien hoe Nederlanders denken over de zorg in Nederland. De Nationale Zorgbarometer meet het oordeel van de Nederlanders over de zorg en zorgverleners op basis van een aantal vaste thema’s. De resultaten van het themaonderzoek naar de mantelzorg in Nederland staan op de website van de barometer. Daarnaast worden actuele vraagstukken aan de respondenten voorgelegd. Iedere Nederlander kan zijn of haar zorgwensen uiten en bijdragen aan de barometer op www.nationalezorgbarometer.nl.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen