Centramed: stabiele basis in onzekere tijden

Medische aansprakelijkheidsverzekeraar Centramed heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 3.187.000. Daarbij laat zij zien over ruim voldoende solvabiliteit te beschikken, namelijk 168%. Dit is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 april 2021 bekendgemaakt. Centramed verzekert sinds...

Stereotypen bepalend in reacties op seksueel geweld

Ideeën over wat ‘normaal’ is spelen een grote rol in de reacties op verhalen van slachtoffers van seksueel geweld. Mensen reageren over het algemeen negatiever wanneer de gebeurtenissen afwijken van het stereotiepe verhaal, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer een man is. Dat blijkt...

Tilburg University en CZ bundelen expertise in Kennisinstituut Zorgstelsel

Bij de komende verkiezingen is het zorgstelsel een belangrijk thema. Alle politieke partijen hebben de zorg hoog op de agenda staan: de een wil het zorgstelsel behouden, een ander wil het zorgstelsel sterk aanpassen, weer een ander pleit voor de invoering van...

Nederlandse stichting en zorgverzekeraars stellen Bayer aansprakelijk voor schade door sterilisatieproduct Essure

Groepsactie van Stichting Essure Claims volgt op succesvolle schikking in Amerika De Stichting Essure Claims klaagt farmaceutisch concern Bayer aan namens een grote groep gedupeerde vrouwen. Daarnaast stellen ook grote Nederlandse zorgverzekeraars Bayer aansprakelijk. De Stichting...

Gehandicaptenzorgmedewerkers ’s Heeren Loo in actie voor betere zorg en arbeidsvoorwaarden

De impact van de coronacrisis is ook in de gehandicaptenzorg groot. Bij ’s Heeren Loo betekent dit dat werknemers al bijna een jaar anders of minder moeten werken dan voorheen, zonder dat hier enig overleg met de medewerkers over wordt gevoerd. Dit...

Kwetsbare jongeren verdienen goed toezicht Jeugdwet

Kinderen en jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming en -reclassering hebben recht op een goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling. Op deze stelling valt niets af te dingen. Gemeenten hebben met hun toezicht op rechtmatigheid een stevig instrument in handen om hieraan...