Zorg & recht Archieven | MedicalFacts.nl

Mensen met een verstandelijke beperking willen meebeslissen over toekomstige zorg

Speciaal programma helpt zorgverleners bij het tijdig praten over zorgwensen en behoeften met cliëntenMensen met een verstandelijke beperking willen geïnformeerd worden overhun gezondheid. Samen met hun naasten beslissen ze bovendien graag mee over toekomstige zorg. Dat versterkt de eigen regie van cliënten...

Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners in terroristisch gebied

De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar van terugkeerders uit door terroristische organisaties gecontroleerde gebieden. Verblijf daar gaat in veel gevallen gepaard met (desnoods gedwongen) vereenzelviging met het gedachtengoed van de organisaties die daar de dienst uitmaken. Daarom...

Door indicerend wijkverpleegkundige opgestelde indicatie is leidend. Er kunnen niet meer uren worden toegekend dan zijn geïndiceerd.

Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), hoogte indicatie Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020, verzoek afgewezen. Bindend advies GcZ,...

Zorgverzekeraar mag niet beslissen welke zorg door netwerk van verzekerde moet worden geleverd #pgb#zvw

Hans Van Der Knijff • 1ste voorlichter en adviseur stakeholders Per Saldo 13 u • 13 uur geleden Bindend advies en geldend voor alle zorgverzekeraars: "De ziektekostenverzekeraar mag niet beslissen welke zorg door het netwerk van een verzekerde moet worden geleverd." #pgb#zvw

Aantal klachten over de zorgverzekeraar in 2020 stabiel

De SKGZ behandelt klachten en geschillen van consumenten over hun zorgverzekeraar. In 2020 kwamen er 2661 klachten binnen. Ondanks de afschaling van de tweedelijnszorg in verband met COVID-19, bleef het aantal klachten daarmee ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Vooral de betere...

‘Slachtoffers online seksueel misbruik moeten snellere en betere hulp krijgen’

Organisaties bundelen krachten in strijd tegen online misbruik Centrum Seksueel Geweld (CSG), Helpwanted.nl, Fier en het Fonds Slachtofferhulp bundelen de krachten in de strijd tegen online seksueel misbruik van minderjarigen. Doel van de samenwerking is om slachtoffers van online...