Vrije zorgverlenerskeuze gered

Het wetsvoorstel waarmee de vrije zorgverlenerskeuze opnieuw onder druk zou komen te staan, is van de baan. Al jarenlang maakt VvAA zich sterk voor de vrije zorgverlenerskeuze van patiënten, zoals vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Na een...

Stichting Vrije Artsenkeuze gemend positief over terugtrekken wetsvoorstel tegen vrije artsenkeuze

De Stichting Vrije Artsenkeuze heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van het besluit vandaag van minister De Jonge (Volksgezondheid) om een wetsvoorstel terug te trekken dat de vrije artsenkeuze substantieel zou inperken. De ene kant ‘Aan...

Wet uitbreiding slachtofferrechten aangenomen

Vandaag heeft een grote meerderheid van de Tweede Kamer voor de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten gestemd. Wat betreft Slachtofferhulp Nederland is dit een grote stap voorwaarts, aangezien de wensen van het slachtoffer in het strafproces hierdoor centraler komen te staan.

Beleidsregels voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg in 2021

De beleidsregels voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg in 2021 zijn gepubliceerd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aanpassing gedaan voor beveiligingsniveau 4 in gespecialiseerde ggz. Daarnaast hebben we de tarieven voor beschermd wonen herijkt en een aantal verduidelijkingen doorgevoerd.

8:10 mensen willen zelf medische gegevens kunnen delen met zorgverleners

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk recht op elektronische inzage en een gratis digitaal afschrift van hun medisch dossier. Bijna 90% van de patiënten juicht dit toe, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder bijna 8000 mensen. Voor patiënten is het...

Voordelen postmortem radiologie voor nader onderzoek doodsoorzaak

Uit een verkennend onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  blijkt dat zogenoemde klinische postmortem radiologie nog niet op structurele basis wordt toegepast in Nederlandse ziekenhuizen. Een uitzondering hierop is een procedure die wordt gevolgd bij kinderen die bij de geboorte...