JBZ doet aangifte

Tijdens de piekdrukte als gevolg van de Coronacrisis zijn de eisen om in de zorg te werken op landelijk niveau versoepeld om tekorten in de zorg op te vangen. In deze periode heeft korte tijd iemand in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)...

ACP vergaderde over dure behandeling bij chronische lymfatische leukemie (CLL)

Het geneesmiddel ibrutinib (Imbruvica®) voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) die niet eerder zijn behandeld, stond op de agenda van de vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) van vrijdag 22 mei 2020.De minister voor Medische Zorg heeft...

Hoge Raad: Arts mag gevolg geven aan schriftelijk verzoek tot verlenen euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie

Een arts mag gevolg geven aan een schriftelijk verzoek tot het verlenen van euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie. In zo’n situatie moet wel worden voldaan aan alle eisen die de wet met betrekking tot euthanasie stelt, waaronder de eis dat sprake...

Speciaal dossier over ethische vraagstukken in relatie tot het coronavirus

De pandemie van het corona-virus en de maatregelen die in reactie daarop worden genomen raken iedereen, wereldwijd. Patiënten en zorgprofessionals, alsmede burgers, bestuurders en bedrijven. Velen van ons worden voor zeer moeilijke beslissingen geplaatst. In de zorg, maar ook daarbuiten.

FNV: Steunfonds voor getroffen zorgmedewerkers is niet voldoende

De FNV juicht toe dat er financiële steunfondsen komen voor zorgmedewerkers die zijn getroffen door corona. Maar alleen om de eerste schade op te vangen. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor het voorkómen van besmetting op de werkvloer, als het misgaat moeten zij...

RIVM: BCG-vaccin alleen beschikbaar voor tuberculosebestrijding en onderzoek

De afgelopen dagen is de vraag naar het zogeheten BCG Bacille Calmette Guérin -vaccin tegen tuberculose in Nederland flink gestegen, doordat er in de media was veel aandacht was voor het vaccin. Het vaccin tegen tuberculose zou het afweersysteem een boost geven en zo...