Datalek van van 4325 patiëntgegevens bij Flevoziekenhuis, patiënten geinformeerd

Het Flevoziekenhuis heeft patiënten geïnformeerd over een datalek dat heeft plaatsgevonden. Een zorgverlener van het Flevoziekenhuis heeft ongeoorloofd patiëntgegevens op een USB-stick gezet. Deze USB-stick is verloren op een parkeerterrein nabij het Flevoziekenhuis. De USB-stick is door een gebruiker van het parkeerterrein...

Aanpassing wetgeving met betrekking tot de eisen voor de medische verklaring voor cliënten die al in een instelling verblijven.

De Wet zorg en dwang is sinds 1 januari van kracht. Zorgorganisaties zijn hard bezig om de nieuwe wet te implementeren. Om de wet beter op de praktijk aan te passen gaat VWS de eis die geldt voor een medische verklaring aanpassen.

Vereniging Afbouwmedicatie en wetenschappers Peter C. Groot en Jim van Os: Zorginstituut Nederland moet adviezen afbouwmedicatie terugtrekken

Veel gebruikers van psychofarmaca, zoals antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen en antipsychotica, hebben grote moeite hun medicijngebruik af te bouwen, terwijl dit medisch gezien wel wenselijk is. De Stichting Cinderella Therapeutics en het User Research Centrum (URC) van de Universiteit Maastricht...

Nieuwe wetgeving draagmoederschap hard nodig

Hoogleraar Familierecht, in het bijzonder Jeugdrecht, Lies Punselie vindt het hoog nodig dat er nieuwe wetgeving komt voor draagmoederschap. De wet is er nu niet op ingericht. Oratie op 17 januari. Draagmoederschap De positie van uit...

Opname en verblijf bij de Wet zorg en dwang in 2020

Per 1 januari 2020 vervangt de Wet zorg en dwang de wet BOPZ. En dat betekent flinke veranderingen in terminologie EN uitvoeringspraktijk. Bovendien vallen er met de Wet zorg en dwang ineens veel meer zorgvragers onder de wet. Dat vraagt dus...

Gerechtshof wijst weigerachtig Zilveren Kruis terecht

Alsnog behandeling voor honderden pijnpatiënten Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 18 december bepaald dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis niet in de stoel van de arts mag zitten. Als gevolg van deze uitspraak kunnen honderden pijnpatiënten in...