Medicijntekorten worden op Europees niveau aangepakt’

Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt voor een groeiend aantal medicijntekorten. De Europese Commissie deelt deze zorgen en kwam daarom in april van dit jaar met maatregelen. Door aanpassing van de Europese geneesmiddelenwetten moeten medicijnen beter beschikbaar, toegankelijk en betaalbaarder worden.

Onder de nieuwe regels moeten farmaceuten intensiever gaan melden als er tekorten zijn of wanneer zij geneesmiddelen uit de markt nemen. Daarnaast moeten zij ook plannen gaan opstellen voor het voorkomen van tekorten. Door het introduceren van digitale bijsluiters naast de bestaande papieren variant, zal het ook makkelijker worden medicijnvoorraden door te sturen naar een land waar een tekort is. De patiënt is dan nog steeds verzekerd van de juiste informatie in de eigen taal.

Daarnaast wordt er een lijst gemaakt met essentiële medicijnen. Alle geneesmiddelen op deze lijst worden tegen het licht gehouden wat betreft de risico’s in de productieprocessen en de toeleveringsketens. Er komen aanbevelingen voor het garanderen van de continuïteit en leveringszekerheid van deze medicijnen. Ook kan de Europese Commissie in uiterste nood verplichtende maatregelen nemen om te zorgen dat de beschikbaarheid van een specifiek medicijn verbetert. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van noodvoorraden.

Ook voor het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is een meer coördinerende rol voorzien in het terugdringen van medicijntekorten. Het agentschap krijgt meer bevoegdheden om de levering van medicijnen waarvoor tekorten dreigen tijdens crises beter te garanderen. Binnen EMA wordt een inspectiedienst opgericht om de lidstaten te ondersteunen bij inspecties, met name in landen buiten de EU. Tot slot wordt het beoordelen van vergunningen voor nieuwe medicijnen door EMA teruggebracht tot 180 dagen, in plaats van de huidige 210.

De nieuwe regels zijn nog niet van kracht. Het Europees Parlement en EU-landen moeten zich er nu eerst nog over buigen en hun goedkeuring geven.

Ingelise de Boer, woordvoerder Europese Commissie in Nederland

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen