Speciaal dossier over ethische vraagstukken in relatie tot het coronavirus

De pandemie van het corona-virus en de maatregelen die in reactie daarop worden genomen raken iedereen, wereldwijd. Patiënten en zorgprofessionals, alsmede burgers, bestuurders en bedrijven. Velen van ons worden voor zeer moeilijke beslissingen geplaatst. In de zorg, maar ook daarbuiten.

FNV: Steunfonds voor getroffen zorgmedewerkers is niet voldoende

De FNV juicht toe dat er financiële steunfondsen komen voor zorgmedewerkers die zijn getroffen door corona. Maar alleen om de eerste schade op te vangen. De werkgevers zijn verantwoordelijk voor het voorkómen van besmetting op de werkvloer, als het misgaat moeten zij...

RIVM: BCG-vaccin alleen beschikbaar voor tuberculosebestrijding en onderzoek

De afgelopen dagen is de vraag naar het zogeheten BCG Bacille Calmette Guérin -vaccin tegen tuberculose in Nederland flink gestegen, doordat er in de media was veel aandacht was voor het vaccin. Het vaccin tegen tuberculose zou het afweersysteem een boost geven en zo...

Bij tekort aan reguliere medische hulpmiddelen moet toch aan de verplichting om zorg te verlenen worden voldaan

Coronavirus: wat bij een tekort aan medische hulpmiddelen Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat reguliere medische hulpmiddelen niet meer voorhanden zijn door tekorten. Dan kan het noodzakelijk zijn af te wijken van de...

Verbod zwijgcontracten in de zorg

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komt met een verbod op zwijgcontracten over incidenten in de zorg. Een wetsvoorstel hiertoe is vandaag in consultatie gegaan en gaat naar verwachting na de zomer naar de Tweede Kamer. De...

Justis lanceert VOG-check

Online tool biedt inzicht in kansen op Verklaring Omtrent het Gedrag Wie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand...