Zorg & recht

Gezondheid & recht

Medicijntekorten worden op Europees niveau aangepakt’

Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt voor een groeiend aantal medicijntekorten. De Europese Commissie deelt deze zorgen en kwam daarom in april van dit jaar met maatregelen. Door aanpassing van de Europese geneesmiddelenwetten moeten medicijnen beter beschikbaar, toegankelijk en betaalbaarder worden. Onder de nieuwe regels moeten farmaceuten intensiever gaan melden als er tekorten zijn of wanneer zij geneesmiddelen […]

Lees Meer

Wettelijke regeling voor draagmoederschap

Draagmoederschap wordt bij wet geregeld in Nederland. Tot op heden is er geen specifieke regeling voor ouderschap na draagmoederschap. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met een wetsvoorstel dat daar verandering in gaat brengen.  Zorgvuldig draagmoederschap  Ouders moeten nu vaak lange en onzekere procedures volgen voordat zij formeel de ouders […]

Lees Meer