Griffierechten verlaagd

Array

De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met een verlaging van de griffierechten met 13,5%. Griffierechten zijn kosten die iedereen moet betalen om een zaak voor de rechter te brengen en om zich voor de rechter in een zaak te verweren. De verlaging van de griffierechten geldt voor alle zaken, behalve civiele zaken boven 100.000 euro en zaken die voor het Netherlands Commercial Court worden gebracht. Om de verlaging zo snel mogelijk in te voeren wordt de geplande indexering voor 2024 verlaagd en afgezien van de eerder uitgestelde indexering voor 2023. In totaal wordt voor de verlaging structureel 27 miljoen euro uitgetrokken. 

Minister Weerwind: “Geschillen moeten zo eenvoudig mogelijk worden opgelost. Daarom is het fijn als partijen er samen uitkomen. Maar als dat niet lukt moet de gang naar de rechter altijd open staan. De hoogte van het griffierecht kan een drempel zijn voor burgers en bedrijven om die stap naar de rechter te zetten of om zich daar te verweren. Door deze kosten te verlagen wordt het eenvoudiger voor mensen om hun recht te zoeken en vergroot ik de toegang tot het recht.” 

Verlaging via indexering

De griffierechten worden verlaagd door de uitgestelde indexering van 2023 van 10,29% definitief te schrappen. Deze indexering was eerder uitgesteld omdat er een wetsvoorstel over griffierechtenverlaging werd voorbereid en het tegenstrijdig zou zijn de griffierechten eerst door indexering te verhogen en snel daarna weer te verlagen. Naast het schrappen van de indexering van 2023 wordt de indexering voor 2024 verlaagd van 4,57% naar 1,83%. In totaal worden de griffierechten circa 13,5% lager dan ze anders waren geweest. Op deze manier krijgen rechtzoekenden direct duidelijkheid over de hoogte van de griffierechten per 1 januari 2024 en wordt de verlaging met zo min mogelijk administratieve handelingen ingevoerd. 

Het kabinet was aanvankelijk van plan om een wetsvoorstel in te dienen om de griffierechten te verlagen met 25%. Het kabinet moest in het voorjaar van 2023 echter andere financiële keuzes maken, waardoor er minder budget beschikbaar is voor de verlaging van de griffierechten, namelijk nog 27 miljoen euro. Het wetsvoorstel voor het verlagen van de griffierechten met 25% wordt niet doorgezet. Door civiele zaken met vorderingen hoger dan 100.000 euro en zaken voor het Netherlands Commercial Court uit te zonderen van de verlaging, kunnen de griffierechten met 13,5% worden verlaagd. De griffierechten voor deze uitgezonderde zaken worden per 1 januari 2024 geïndexeerd met de indexering van zowel 2023 als 2024, in totaal 15,33%.

Bron: Rijksoverheid

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen