’s Heeren Loo sluit zich aan bij platform Anders Reizen

Nieuwe stap in duurzaam ondernemen ’s Heeren Loo heeft zich als eerste zorgaanbieder aangesloten bij het Platform Anders Reizen en heeft de Dutch Business Sustainable Mobility Pledge ondertekend. ‘Wij staan voor een duurzame organisatie en een duurzame samenleving. Dan...

Oudere vrijwilligers willen anderen helpen en zelf iets nieuws leren

Ouderen die vrijwilligerswerk doen,  doen dit om anderen te helpen en om zelf iets nieuws te leren.  Door in het werven van vrijwilligerswerk hiermee rekening te houden, kunnen organisaties deelname aan vrijwilligerswerk bij ouderen bevorderen. Dat concludeert onderzoeker Jacobien Niebuur van de...

Mensen met verstandelijke beperking maakten meer gebruik van ondersteuning op afstand

Begeleiding via beeldbellen tijdens eerste golf corona Tijdens de intelligente lockdown aan het begin van de coronacrisis hebben mensen met een verstandelijke beperking vaker contact gezocht met DigiContact, ondersteuning via beeldbellen. Het aantal contactmomenten is in die periode aanzienlijk...

Knie- of heupprothese voorkomen met voorlichtings- en trainingsprogramma

Als eersten van Nederland starten Máxima MC (MMC), huisartsenorganisatie PoZoB en fysiotherapeuten in regio Eindhoven met GLA:D®. Dit is een voorlichtings- en trainingsprogramma voor patiënten met heup- en knieartrose, dat is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het programma vermindert pijn en...

Stabiele hiv-patiënten worden voortaan digitaal opgevolgd

De opvolging van stabiele hiv-patiënten kan voortaan verlopen via een beveiligde app waarbij de patiënt haar/zijn laboratoriumresultaten ontvangt via de app. Medicatievoorschriften volgen per post of ook via elektronische weg. Deze opvolging verloopt volledig in samenspraak met de behandelende arts en de...

Kinderarts Nico van der Lely exporteert succesvolle Jeugd en Alcoholpoli naar België met nieuwe leerstoel aan Universiteit Antwerpen

Het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis en de Universiteit Antwerpen starten vanaf 1 januari 2021 ‘De Reinier de Graaf leerstoel Jeugd en Alcohol’. Kinderarts Nico van der Lely, die in Nederland een succesvolle aanpak heeft ontwikkeld in de strijd tegen alcoholmisbruik onder...