Zorg & ICT

Patiënten app Spreekuur.nl zet opmars bijdagpraktijken in Drenthe voort

Het aantal Drentse huisartsenpraktijken dat inmiddels gebruikmaakt van de digitale patiëntenomgeving Spreekuur.nl is gestegen naar elf. Bij zes hiervan is Spreekuur.nl direct gekoppeld aan hun eigen huisartseninformatiesysteem. Deze praktijken gebruiken Spreekuur.nl als patiëntportaal en maken daarmee gebruik van de mogelijkheden voor het voeren van digitale consulten, het maken van afspraken, en het aanvragen van herhaalmedicatie. […]

Lees Meer

Websites ziekenhuizen niet toegankelijk voor mensen met beperking

Websites van Nederlandse ziekenhuizen zijn niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Dat betekent dat een kwart van de Nederlanders online geen afspraak kan maken of medische informatie kan verzamelen en doorgeven. De onderzoekers hebben de websites getoetst aan de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid, de zogeheten Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Zij onderzochten 29 criteria […]

Lees Meer