Onderzoek bevestigt: SET-up stimuleert eHealth implementatie 

Array

Voor het kerstreces heeft het ministerie van VWS de kamer geïnformeerd over de voortgang van het WOZO-programma. Dit gebeurde met een Kamerbrief waarin de voortgang van de Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET) en het ondersteuningsprogramma SET-up, dat gecoördineerd wordt door VitaValley, is gerapporteerd. Als bijlage bij de brief is de Impactanalyse van het SET-up programma toegevoegd. Deze analyse werd uitgevoerd door Zorgvuldig Advies in opdracht van het Ministerie en legt gedetailleerd de resultaten en effecten van het SET-up programma in de afgelopen vijf jaar vast. De volledige analyse is hier te vinden: Impactanalyse SET-up Programma. De analyse laat zien dat het SET-up programma aanzienlijk heeft bijgedragen aan het vergroten van de impact van de SET-regeling.  

Het SET-up programma ondersteunt SET-projecten met een Community of Practice. Binnen deze Community of Practice wordt praktische hulp geboden en wordt kennisuitwisseling over de te implementeren eHealth toepassingen voor langer thuis wonen gefaciliteerd. Het doel is om het leerproces te versnellen, kennis over de implementatie en het gebruik van e-health te verbreden en de SET-regeling krachtiger te maken door e-health beter te benutten. In de periode 2019-2023 ontwikkelde VitaValley een zeer vruchtbare Community of Practice aanpak met ruim 1200 deelnemers en organiseerde ruim 120 (online) workshops, masterclasses, meet-ups en bootcamps rondom negen leerthema’s. 

SET-up’s meerwaarde op meerdere fronten bevestigd 

Maar liefst 88% van de organisaties met een gehonoreerd SET-project heeft gebruikgemaakt van het SET-up programma. Bijna 75% van de respondenten erkent de waarde van het programma. Het heeft een versnelde leercurve bij de deelnemers mogelijk gemaakt, wat resulteert in een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit van innovatie- en implementatieprocessen.  

Meest impactvolle elementen, onderdelen en thema’s 

De impactanalyse bevestigt met concrete resultaten en effecten de impact van SET-up : 

  1. Versnelde implementatie: Deelnemers waarderen de versnelde implementatie van e-health projecten. Het SET-up programma heeft organisaties geholpen om sneller tot resultaten te komen en minder tijd te besteden aan het zelf uitvinden van oplossingen. 
  2. Kennisdeling en ervaringsuitwisseling: SET-up heeft geleid tot een aanzienlijke toename van kennisdeling en ervaringsuitwisseling binnen de sector. Activiteiten, zowel online als offline, krijgen een gemiddelde waardering van 7,8, met een gestage stijging van 7,4 in 2019 naar 8,3 in 2023. 
  3. Meest impactvolle elementen en thema’s: Respondenten noemen online bijeenkomsten, interactiemogelijkheden via het online leernetwerk en de informatiebibliotheek als de meest impactvolle onderdelen van SET-up. Wat betreft de verschillende thema’s binnen het SET-up programma, zijn ‘E-health en technologie’, ‘Duurzame implementatie’ en ‘Structurele bekostiging’ als het meest waardevol aangewezen door de deelnemers. 

Meerwaarde 

De analyse benadrukt de bredere meerwaarde van SET-up, die ook als waardevol kan dienen voor toekomstige vergelijkbare ondersteuningsprogramma’s. Dit wordt in de analyse als volgt gespecificeerd: 

  • Draagt bij aan versnelde leercurve in innovatie 
  • Aanzienlijke verbetering van de kwaliteit in innovatie- en implementatieprocessen 
  • Risicovermindering door het delen van twijfels, vragen en leermomenten, waardoor mogelijke valkuilen kunnen worden voorkomen 
  • Effectief benutten van de geleerde lessen van anderen 
  • Vermindering van onnodig zoekwerk en voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden moet worden 

Bredere impact  

Opmerkelijk is dat meer dan de helft van de respondenten aangeeft dat SET-up niet alleen bijdraagt aan de implementatie van SET-projecten, maar ook als waardevol wordt ervaren buiten deze specifieke implementaties om. Dit impliceert dat SET-up ook een duidelijke versneller en ondersteuner is voor diverse e-health innovaties en projecten buiten de SET-financiering om.  

Borgen voor de toekomst 

Geïnterviewden deelden waardevolle suggesties voor de toekomst van SET-up of vergelijkbare programma’s. Zo is er onder andere benadrukt dat opgedane kennis behouden en beschikbaar moet blijven, ongeacht het einde van het ondersteuningsprogramma. Ook wordt gepleit voor een breder beschikbaar programma voor allerhande e-health innovaties, losgekoppeld van subsidieregelingen. 
 

SET-up heeft de afgelopen vijf jaar een waardevol hefboomeffect voor de SET regeling gecreëerd. De inzet en opschaling van e-health gaat door de SET-up aanpak sneller en beter. Daarmee kunnen ruim 240.000 mensen langer zelfstandig thuis wonen met een hogere kwaliteit van leven. We zetten samen met de Vliegwielcoalitie in op het vervolg van SET-up om zo deze succesvolle Community of Practice aanpak te borgen en te verbreden. Zodat zoveel mogelijk zorgverleners, patiënten en cliënten de voordelen van digitale zorg kunnen ervaren.”  

Pim Ketelaar, programmadirecteur van VitaValley

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen