TWB kiest na uitgebreide selectie voor volledige migratie naar cMed Plus

Zorgorganisatie TWB Thuiszorg met Aandacht, actief in West-Brabant, heeft het verbeteren van zelfredzaamheid van cliënten hoog in het vaandel staan. Wat wél kan staat centraal en in de overige zaken worden cliënten ondersteund door het bundelen van krachten met geselecteerde partners. Sinds...

Patiëntenportaal Mijn Dossier: inloggen via DigiD app met eenmalige ID-check

Patiënten van Amsterdam UMC kunnen voortaan ook met hun DigiD inloggen in het patiëntenportaal Mijn Dossier. Heeft een patiënt nog geen account dan kan hij of zij dit nu zelf regelen met de DigiD app. Amsterdam UMC...

Diabeter digitaliseert diabeteszorg verder door corona

Diabeteszorg verloopt over het algemeen aan de hand van metingen en bezoek in de poliklinieken. Tijdens de coronacrisis is veel zorg gedigitaliseerd. Diabeter, zorgaanbieder van specialistische zorg voor type 1 diabetes, kondigt aan deze digitale zorg in het...

Digitaal gegevens uitwisselen in de geboortezorg: regio Rijnmond gaat het doen!

  Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, dan komt er veel op je af.  Wat als je bijvoorbeeld onverhoopt in het ziekenhuis terechtkomt? Dan is het belangrijk dat de gynaecoloog de gegevens van de verloskundige kan raadplegen....

Betere zorg kankerpatiënten door datadelen ziekenhuizen Midden-Nederland

UMC Utrecht, Diakonessenhuis, Ziekenhuis Rivierenland, Antonius Ziekenhuis, Meander en Tergooi hebben op 7 september een overeenkomst gesloten voor het geautomatiseerd uitwisselen van patiëntgegevens voor multidisciplinair oncologisch overleg. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ondersteunt het project dat ervoor moet zorgen dat...

Advies Gezondheidsraad over 5G

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag in een brief bij staatsecretaris Keijzer gepleit voor verdere uitrol van 5G. Zij reageren hiermee op een onderzoek van de Gezondheidsraad, dat gisteren verscheen. De Gezondheidsraad concludeert dat de elektromagnetische velden in 5G veilig zijn voor de...