Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Foto: Ton Hurks

Merendeel mantelzorgers heeft problemen om dagelijkse activiteiten te combineren met zorg

Meer dan de helft van alle mantelzorgers heeft het afgelopen jaar eens of meermaals werk moeten afzeggen vanwege de zorgtaken voor een naaste, blijkt uit het Nationaal Mantelzorgonderzoek. Dat beeld herkennen we. Mantelzorgers voor mensen met dementie staan al jaren onder zware druk. Meer dan de helft van hen zorgt dag en nacht of dagelijks […]

Lees Meer

Nienke Van Wezel: Knowing about forgetting

Weten over vergetenVan Wezel onderzocht diverse aspecten van mantelzorg bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Creoolse migratieachtergrond in Nederland. De ondervraagde mantelzorgers zien mantelzorg als een taak die ze met eerbied en liefde horen uit te voeren. Hoewel ze de zorg voor een naaste met dementie soms zwaar vinden, halen ze er veel voldoening […]

Lees Meer