Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Begrip leidinggevende vermindert uitval mantelzorger

Onderzoek wijst uit dat leidinggevende het verschil maakt Na een dag hard werken thuis op de bank ploffen is niet voor iedereen weggelegd. Ruim 1 op de 4 werkenden in Nederland combineert een betaalde baan met mantelzorg. Denk aan zorg voor ouders die ouder worden, een partner die ziek is of een kind met een […]

Lees Meer

Gedwongen opname mag niet leiden tot stopzetten uitkering

Participatiewet mag niet leiden tot extra stigma De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en MIND vinden het onacceptabel dat sommige gemeenten de uitkering stopzetten van psychisch zieke mensen die gedwongen opgenomen worden. Zij roepen gemeenten op hier direct mee te stoppen en vragen het kabinet de wet zo aan te passen dat dit […]

Lees Meer

Ook mantelzorgers verdienen een zorgbonus

Ook mantelzorgers verdienen een zorgbonus Vandaag debatteert de kamer opnieuw over een tweede bonus voor het zorgpersoneel, bovenop de bonus van €1000 die ze eerder ontvingen. Het gaat om zorgprofessionals die tijdens de coronacrisis extra inspanningen leveren. Het is de hoogste tijd dat niet alleen de professionele zorgverleners duidelijke waardering krijgen, maar ook mantelzorgers. MantelzorgNL […]

Lees Meer

Extra waardering voor Haagse mantelzorgers

Het stadsbestuur is trots op alle Haagse mantelzorgers die vooral in deze coronacrisis meer mantelzorgtaken verrichten. Als blijk van respect en waardering ontvangen Haagse mantelzorgers van de gemeente 25 extra credits, bovenop de 100 credits die zij jaarlijks krijgen. Met deze 125 credits (totale waarde: 125 euro) kunnen mantelzorgers vanaf mei in de dan totaal […]

Lees Meer

Steunpunt voor Rotterdamse mantelzorgers blijkt groot succes

Steunpunt voor Rotterdamse mantelzorgers blijkt groot succesMantelfoon biedt in coronajaar de juiste ondersteuning Dat het lanceren van een steunpunt voor mantelzorgers in tijden van een wereldwijde pandemie een succes kan worden, blijkt uit de eerste resultaten die Mantelfoon het afgelopen jaar heeft behaald. “Juist in tijden als deze – waarin er extra rekening moet worden […]

Lees Meer