Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Dementiemonitor Mantelzorg 2022: Mantelzorger van naaste in zorginstelling steeds meer in de knel

De cijfers van het tweejaarlijkse onderzoek Dementiemonitor Mantelzorg 2022 laten zien dat de zorgbelasting van mantelzorgers van mensen met dementie de afgelopen jaren gelijk is gebleven. Nog altijd voelen veel mantelzorgers zich zwaar belast. Mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling hebben het zelfs moeilijker gekregen dan in 2020. Groepsactiviteiten, casemanagement en hulp bij het […]

Lees Meer

Grootste gift voor de mantelzorger is een uurtje vrij

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen vaak ook mantelzorger 3,5 miljoen Nederlanders zijn mantelzorger en zorgen voor een zieke of beperkte naaste. Met de verschraling in ons zorgstelsel en de toenemende vergrijzing wordt de druk op de mantelzorger steeds groter; ruim 9% van de mantelzorgers voelt zich overbelast. Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen zien dagelijks mantelzorgers en zijn vaak ook […]

Lees Meer