Dementiemonitor Mantelzorg 2022: Mantelzorger van naaste in zorginstelling steeds meer in de knel

De cijfers van het tweejaarlijkse onderzoek Dementiemonitor Mantelzorg 2022 laten zien dat de zorgbelasting van mantelzorgers van mensen met dementie de afgelopen jaren gelijk is gebleven. Nog altijd voelen veel mantelzorgers zich zwaar belast. Mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling hebben het zelfs moeilijker gekregen dan in 2020. Groepsactiviteiten, casemanagement en hulp bij het huishouden worden genoemd als de meest noodzakelijke vormen van zorg om de naaste zo lang mogelijk thuis te laten wonen.  

Het aantal mensen met dementie verdubbelt in de komende twintig jaar tot ruim een half miljoen. De zorg voor deze groeiende groep is één van de grootste uitdagingen van de toekomst. Het aantal zorgprofessionals neemt af, veel mensen met dementie zijn volledig afhankelijk van de zorg, steun en aandacht van hun mantelzorgers. Ongeveer één op de zeven mantelzorgers voelde zich in 2022 zeer zwaar belast of overbelast.  

Meer problematiek bij mantelzorgers van naasten met dementie in zorginstelling 

Het aantal mantelzorguren nam de laatste jaren niet toe, behalve bij mantelzorgers van mensen met dementie die in een zorginstelling wonen: zij gaven in 2022 wekelijks gemiddeld 16 uur mantelzorg tegenover 11 uur in 2020. Daarnaast valt op dat bijna een kwart van de mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling zich sinds de coronacrisis in de steek gelaten voelt door zorgaanbieders. Julie Meerveld, Hoofd Belangenbehartiging Alzheimer Nederland: “We vermoeden dat dit komt door toegenomen ziekteverzuim, personeelstekorten en de trend dat steeds meer mensen met dementie afhankelijk worden van minder zorgprofessionals. We moeten verder onderzoeken of deze trend zich voortzet, wat de verklaringen zijn en hoe het kan worden opgelost.” 

Ook werd het voor deze groep problematischer om de mantelzorg te combineren met werk of andere dagelijkse activiteiten: in 2022 rapporteerde 62% dergelijke problematiek versus 54% in 2020. Julie Meerveld: “Er kan in de toekomst geen groter beroep op mantelzorgers worden gedaan dan er nu al gedaan wordt. De mantelzorger heeft absoluut meer ondersteuning nodig om zelf niet om te vallen.” 

Casemanagement, groepsactiviteiten en hulp bij het huishouden noodzakelijk  

Mantelzorgers geven in 2022 het totale aanbod van professionele ondersteuning en zorg het gemiddelde rapportcijfer 7,2. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In de top 3 van wat men het meest noodzakelijk vindt om de naaste zo lang mogelijk thuis te laten wonen staan groepsactiviteiten (onder andere in de dagopvang), casemanagement en hulp bij het huishouden.  

Dementiemonitor ingevuld door mensen met dementie 

Dit jaar is er voor het eerst óók een vragenlijst ontwikkeld speciaal voor mensen met dementie. Hoe gaat het met hen? Waar lopen zij tegenaan? En waar gaat het goed? Deze resultaten geven ons een nóg completer beeld van de knelpunten én kansen om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie beter te maken.

Resultaten Dementiemonitor Mantelzorg 

Sinds 2006 voert Alzheimer Nederland samen met het Nivel iedere twee jaar een groot onderzoek uit onder mantelzorgers van mensen met dementie: de Dementiemonitor Mantelzorg. Ruim 4500 mantelzorgers vulden de monitorvragenlijst in. Met de onderzoeksresultaten vragen we aandacht voor de problematiek en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook helpen de resultaten ons om advies te geven en oplossingen aan te dragen voor de verbetering van dementiezorg aan politici, zorgprofessionals en gemeenten. 

Bron: Alzheimer Nederland

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen