Mysterie van witte stofafwijkingen in de hersenen verder ontrafeld

Array

substantia-alba-mriHet beeld van een schuifelende, voorovergebogen en soms incontinente oudere is geen onbekende. Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door schade aan de kleine vaten in de hersenen, op MRI te zien als zogenaamde witte stofafwijkingen. Alida Gouw toont in haar promotieonderzoek aan dat via MRI de ernst van de witte stofafwijkingen te meten is, waarmee de ernst van de klachten voorspeld kan worden. Uit haar onderzoek blijkt ook dat oudere Alzheimerpatienten meer afwijkingen van de substantia alba hebben dan niet dementerenden. Deze ontdekking biedt een ingang voor behandeling van de ziekte van Alzheimer. Gouw promoveert op 20 maart aan VU medisch centrum.

Witte stofafwijkingen kunnen leiden tot geheugenproblemen, loopstoornissen, incontinentie, depressie en dementie. Gouw volgde met collega’s in elf centra in Europa drie jaar lang in totaal 639 patienten. De patienten ondergingen aan het begin en aan het eind van die drie jaar een MRI-scan van de hersenen. Gouw onderzocht de verschillende uitingen van schade aan de kleine hersenvaten die zichtbaar waren op de MRI en hoe deze veranderden in de tijd en samenhingen met de klachten. Gouw toonde aan dat hart- en vaatziekten een risico vormen voor het ontwikkelen van witte stofafwijkingen. Met de nieuwste technieken kon zij ook MRI bevindingen vergelijken met daadwerkelijke microscopische weefselschade, waarmee nieuwe inzichten werden verkregen omtrent het ontstaan van de afwijkingen in de witte stof en de relatie met Alzheimer.

De witte stof bevindt zich binnenin de hersenen. Aan de buitenkant van de hersenen zit de grijze stof, ofwel de hersencellen. Witte stof zijn de uitlopers van de hersencellen, waardoor de verschillende delen van de hersenen onderling verbonden zijn. Bij de ziekte van Alzheimer is er sprake van schade in de grijze stof, maar het wordt steeds duidelijker dat ook schade aan de witte stof, die vaak het gevolg is van vaatschade, een belangrijke rol speelt.

Over de ziekte van Alzheimer
In Nederland is op dit moment bij bijna 200.000 mensen de diagnose dementie gesteld. Daarnaast zijn er vermoedelijk ongeveer 60.000 mensen, die lijden aan dementie, maar bij wie de diagnose nog niet is vastgesteld. Circa 12.000 dementiepatienten zijn jonger dan zestig jaar wanneer de ziekte begint.
De Gezondheidsraad schatte een aantal jaren geleden dat het aantal dementerenden in Nederland tot 2050 zal toenemen tot 500.000, hetgeen nu al een te voorzichtige schatting is gebleken. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toenemende vergrijzing.

Over het Alzheimercentrum VUmc
Het Alzheimercentrum VU medisch centrum is één van de vier Alzheimercentra in Nederland. De speerpunten van het onderzoek van het Alzheimercentrum VUmc zijn vroegdiagnostiek, dementie op jonge leeftijd en nieuwe therapievormen. De ambitie van het  Alzheimercentrum VUmc is uit te groeien tot het leidende centrum op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het bedrijfsleven leveren financiele ondersteuning aan de ambities van het Alzheimercentrum. Het Alzheimercentrum VUmc staan onder leiding van prof.dr. Philip Scheltens.

Bron: VUmc

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen