Nieuwe tarieven WLZ 2024 bekend

De tarieven in de wet langdurige zorg (Wlz) worden op 1 januari 2024 aangepast. Met deze wijziging van de Regeling langdurige zorg (Rlz) worden de toeslagen en tarieven behorende bij het WLZ-pgb voor 2024 geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil.

Met deze wijziging van de Rlz worden de toeslagen en tarieven behorende bij het pgb voor 2024 geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil. Deze indexering betreft een kleine wijziging. Het indexeringspercentage dat hierbij is gehanteerd bedraagt 6,37%.

Dat betekent het volgende voor de tarieven in 2024:  

  • Een formeel uurtarief van €77,-
  • Een dagdeeltarief van €70,88
  • Een informeel uurtarief van €24,44

De wooninitiatieventoeslag wordt 5326 euro per jaar. De kwaliteitstoeslag voor bewoners van wooninitiatieven met VV-zorgprofielen wordt 4842 euro per jaar. Het maximumbedrag voor een PAB / Meerzorg wordt in 2024 365.365 euro per jaar.

Persoonsgebonden budget Wlz (ZZP of zorgprofiel)      
Alle bedragen zijn jaarbedragen.        
ZorgprofielZZPWel of geen BEG GRPVVPBEG INDBEG GRHHTotaal
Verpleging en verzorging        
 1VVn.v.t.€ 1.998€ 5.132€ 7.953€ –€ 4.480€ 19.563
 2VVn.v.t.€ 10.971€ 10.263€ 2.652€ –€ 4.480€ 28.366
 3VVn.v.t.€ 16.965€ 5.132€ 7.953€ –€ 4.480€ 34.530
Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging4VVn.v.t.€ 16.965€ 10.263€ 14.557€ –€ 4.480€ 46.265
Beschermd wonen met intensieve dementiezorg5VVn.v.t.€ 16.965€ 18.817€ 22.510€ –€ 4.480€ 62.772
Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging6VVn.v.t.€ 16.965€ 18.817€ 22.510€ –€ 4.480€ 62.772
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding7VVn.v.t.€ 16.965€ 18.817€ 38.369€ –€ 4.480€ 78.631
Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging en verpleging8VVn.v.t.€ 22.924€ 18.817€ 47.623€ –€ 4.480€ 93.844
         
Licht verstandelijk gehandicapt        
Wonen met begeleiding en verzorging1LVGja, zonder vervoer€ 5.994€ –€ 22.510€ 3.270€ 4.480€ 36.254
 1LVGja, met vervoer€ 5.994€ –€ 22.510€ 3.663€ 4.480€ 36.647
Wonen met behandeling en begeleiding2LVGja, zonder vervoer€ 5.994€ –€ 38.369€ 3.270€ 4.480€ 52.113
 2LVGja, met vervoer€ 5.994€ –€ 38.369€ 3.663€ 4.480€ 52.506
         
Verstandelijk gehandicapt1VGnee€ 5.994€ –€ 14.557€ –€ 4.480€ 25.031
 1VGja, zonder vervoer€ 5.994€ –€ 14.557€ 16.353€ 4.480€ 41.384
 1VGja, met vervoer€ 5.994€ –€ 14.557€ 18.313€ 4.480€ 43.344
 2VGnee€ 5.994€ –€ 22.510€ –€ 4.480€ 32.984
 2VGja, zonder vervoer€ 5.994€ –€ 22.510€ 16.353€ 4.480€ 49.337
 2VGja, met vervoer€ 5.994€ –€ 22.510€ 18.313€ 4.480€ 51.297
Wonen met begeleiding en verzorging3VGnee€ 1.998€ –€ 30.414€ –€ 4.480€ 36.892
 3VGja, zonder vervoer€ 1.998€ –€ 30.414€ 19.623€ 4.480€ 56.515
 3VGja, met vervoer€ 1.998€ –€ 30.414€ 21.581€ 4.480€ 58.473
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging4VGnee€ 5.994€ 1.709€ 30.414€ –€ 4.480€ 42.597
 4VGja, zonder vervoer€ 5.994€ 1.709€ 30.414€ 19.623€ 4.480€ 62.220
 4VGja, met vervoer€ 5.994€ 1.709€ 30.414€ 21.581€ 4.480€ 64.178
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging5VGnee€ 16.965€ 5.132€ 30.414€ –€ 4.480€ 56.991
 5VGja, zonder vervoer€ 16.965€ 5.132€ 30.414€ 22.894€ 4.480€ 79.885
 5VGja, met vervoer€ 16.965€ 5.132€ 30.414€ 24.853€ 4.480€ 81.844
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragregulering6VGnee€ 5.994€ –€ 38.369€ –€ 4.480€ 48.843
 6VGja, zonder vervoer€ 5.994€ –€ 38.369€ 26.165€ 4.480€ 75.008
 6VGja, met vervoer€ 5.994€ –€ 38.369€ 28.125€ 4.480€ 76.968
(besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering7VGnee€ 16.965€ 1.709€ 47.623€ –€ 4.480€ 70.777
 7VGja, zonder vervoer€ 16.965€ 1.709€ 47.623€ 29.437€ 4.480€ 100.214
 7VGja, met vervoer€ 16.965€ 1.709€ 47.623€ 31.395€ 4.480€ 102.172
Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging8VGnee€ 35.895€ 10.263€ 14.557€ –€ 4.480€ 65.195
 8VGja, zonder vervoer€ 35.895€ 10.263€ 14.557€ 22.894€ 4.480€ 88.089
 8VGja, met vervoer€ 35.895€ 10.263€ 14.557€ 24.853€ 4.480€ 90.048
         
Lichamelijk gehandicapt        
Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)1LGnee€ 5.994€ 1.709€ 22.510€ –€ 4.480€ 34.693
 1LGja, zonder vervoer€ 5.994€ 1.709€ 22.510€ 19.623€ 4.480€ 54.316
 1LGja, met vervoer€ 5.994€ 1.709€ 22.510€ 21.581€ 4.480€ 56.274
Wonen met begeleiding en enige verzorging2LGnee€ 16.965€ 1.709€ 22.510€ –€ 4.480€ 45.664
 2LGja, zonder vervoer€ 16.965€ 1.709€ 22.510€ 19.623€ 4.480€ 65.287
 2LGja, met vervoer€ 16.965€ 1.709€ 22.510€ 21.581€ 4.480€ 67.245
Wonen met enige begeleiding en verzorging (2015)3LGnee€ 16.965€ 1.709€ 14.557€ –€ 4.480€ 37.711
 3LGja, zonder vervoer€ 16.965€ 1.709€ 14.557€ 22.894€ 4.480€ 60.605
 3LGja, met vervoer€ 16.965€ 1.709€ 14.557€ 24.853€ 4.480€ 62.564
Wonen met begeleiding en verzorging4LGnee€ 16.965€ 1.709€ 22.510€ –€ 4.480€ 45.664
 4LGja, zonder vervoer€ 16.965€ 1.709€ 22.510€ 19.623€ 4.480€ 65.287
 4LGja, met vervoer€ 16.965€ 1.709€ 22.510€ 21.581€ 4.480€ 67.245
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging5LGnee€ 22.924€ 5.132€ 22.510€ –€ 4.480€ 55.046
 5LGja, zonder vervoer€ 22.924€ 5.132€ 22.510€ 22.894€ 4.480€ 77.940
 5LGja, met vervoer€ 22.924€ 5.132€ 22.510€ 24.853€ 4.480€ 79.899
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging6LGnee€ 28.919€ 10.263€ 22.510€ –€ 4.480€ 66.172
 6LGja, zonder vervoer€ 28.919€ 10.263€ 22.510€ 19.623€ 4.480€ 85.795
 6LGja, met vervoer€ 28.919€ 10.263€ 22.510€ 21.581€ 4.480€ 87.753
Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging7LGnee€ 28.919€ 10.263€ 30.414€ –€ 4.480€ 74.076
 7LGja, zonder vervoer€ 28.919€ 10.263€ 30.414€ 16.353€ 4.480€ 90.429
 7LGja, met vervoer€ 28.919€ 10.263€ 30.414€ 18.313€ 4.480€ 92.389
         
Visueel gehandicapt       
Wonen met enige begeleiding en enige verzorging (2015)1ZGvisnee€ 5.994€ –€ 14.557€ –€ 4.480€ 25.031
 1ZGvisja, zonder vervoer€ 5.994€ –€ 14.557€ 19.623€ 4.480€ 44.654
 1ZGvisja, met vervoer€ 5.994€ –€ 14.557€ 21.581€ 4.480€ 46.612
Wonen met begeleiding en enige verzorging2ZGvisnee€ 5.994€ –€ 30.414€ –€ 4.480€ 40.888
 2ZGvisja, zonder vervoer€ 5.994€ –€ 30.414€ 16.353€ 4.480€ 57.241
 2ZGvisja, met vervoer€ 5.994€ –€ 30.414€ 18.313€ 4.480€ 59.201
Wonen met intensieve begeleiding en verzorging3ZGvisnee€ 10.971€ 5.132€ 30.414€ –€ 4.480€ 50.997
 3ZGvisja, zonder vervoer€ 10.971€ 5.132€ 30.414€ 16.353€ 4.480€ 67.350
 3ZGvisja, met vervoer€ 10.971€ 5.132€ 30.414€ 18.313€ 4.480€ 69.310
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging4ZGvisnee€ 28.919€ 5.132€ 30.414€ –€ 4.480€ 68.945
 4ZGvisja, zonder vervoer€ 28.919€ 5.132€ 30.414€ 22.894€ 4.480€ 91.839
 4ZGvisja, met vervoer€ 28.919€ 5.132€ 30.414€ 24.853€ 4.480€ 93.798
Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging5ZGvisnee€ 28.919€ 5.132€ 38.369€ –€ 4.480€ 76.900
 5ZGvisja, zonder vervoer€ 28.919€ 5.132€ 38.369€ 22.894€ 4.480€ 99.794
 5ZGvisja, met vervoer€ 28.919€ 5.132€ 38.369€ 24.853€ 4.480€ 101.753
Auditief gehandicapt        
Wonen met begeleiding en enige verzorging1ZGaudnee€ 1.998€ –€ 30.414€ –€ 4.480€ 36.892
 1ZGaudja, zonder vervoer€ 1.998€ –€ 30.414€ 26.165€ 4.480€ 63.057
 1ZGaudja, met vervoer€ 1.998€ –€ 30.414€ 28.125€ 4.480€ 65.017
Wonen met intensieve begeleiding en verzorging2ZGaudnee€ 22.924€ 10.263€ 47.623€ –€ 4.480€ 85.290
 2ZGaudja, zonder vervoer€ 22.924€ 10.263€ 47.623€ 29.437€ 4.480€ 114.727
 2ZGaudja, met vervoer€ 22.924€ 10.263€ 47.623€ 31.395€ 4.480€ 116.685
Wonen intensieve begeleiding en intensieve verzorging3ZGaudnee€ 35.895€ 18.817€ 47.623€ –€ 4.480€ 106.815
 3ZGaudja, zonder vervoer€ 35.895€ 18.817€ 47.623€ 29.437€ 4.480€ 136.252
 3ZGaudja, met vervoer€ 35.895€ 18.817€ 47.623€ 31.395€ 4.480€ 138.210
Wonen intensieve begeleiding en enige verzorging4ZGaudnee€ 10.971€ –€ 47.623€ –€ 4.480€ 63.074
 4ZGaudja, zonder vervoer€ 10.971€ –€ 47.623€ 22.894€ 4.480€ 85.968
 4ZGaudja, met vervoer€ 10.971€ –€ 47.623€ 24.853€ 4.480€ 87.927
GGZ wonen        
GGZ wonen met intensieve begeleiding1GGZ-Wnee€ 1.997€ 1.709€ 30.414€ –€ 4.480€ 38.600
 1GGZ-Wja, zonder vervoer€ 1.997€ 1.709€ 30.414€ 13.084€ 4.480€ 51.684
 1GGZ-Wja, met vervoer€ 1.997€ 1.709€ 30.414€ 14.646€ 4.480€ 53.246
GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging2GGZ-Wnee€ 10.971€ 5.132€ 22.510€ –€ 4.480€ 43.093
 2GGZ-Wja, zonder vervoer€ 10.971€ 5.132€ 22.510€ 13.084€ 4.480€ 56.177
 2GGZ-Wja, met vervoer€ 10.971€ 5.132€ 22.510€ 14.646€ 4.480€ 57.739
GGZ wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering3GGZ-Wnee€ 5.994€ 5.132€ 30.414€ –€ 4.480€ 46.020
 3GGZ-Wja, zonder vervoer€ 5.994€ 5.132€ 30.414€ 16.353€ 4.480€ 62.373
 3GGZ-Wja, met vervoer€ 5.994€ 5.132€ 30.414€ 18.313€ 4.480€ 64.333
GGZ wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging4GGZ-Wnee€ 16.965€ 10.263€ 30.414€ –€ 4.480€ 62.122
 4GGZ-Wja, zonder vervoer€ 16.965€ 10.263€ 30.414€ 13.084€ 4.480€ 75.206
 4GGZ-Wja, met vervoer€ 16.965€ 10.263€ 30.414€ 14.646€ 4.480€ 76.768

Bron: Staatscourant 2023

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen