Mantelzorg & Mantelzorgmakelaar

Mantelzorgmakelaars beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mantelzorgondersteuning via aanvullende verzekering of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Koningin Máxima spreekt mantelzorgers in Nederland toe

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag 8 september een werkbezoek gebracht aan een aantal mantelzorgers en hun naasten in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk. Het bezoek stond in het teken van de impact van de coronamaatregelen op de mantelzorgers, de naasten voor wie zij zorgen en op mantelzorgondersteuners. Koningin Máxima ging in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht naar […]

Lees Meer

Meer ondersteuning voor jonge mantelzorgers

Gemeente en PEP Den Haag installeren speciale ambassadeurs Speciale ambassadeurs gaan de gemeente Den Haag helpen om jonge mantelzorgers beter te bereiken en om het gemeentelijk beleid beter af te stemmen op hun wensen en behoeften. Ook gaan zij professionele organisaties die werken met jongeren, zoals scholen, adviseren over wat het betekent om jonge mantelzorger […]

Lees Meer

Sociale steun is een belangrijke beschermingsfactor voor mantelzorgers

Aanleiding: ‘Werkende mantelzorger steeds vaker in de knel’ | ANP Uit onderzoek blijkt dat sociale steun een belangrijke beschermende factor is voor werkende mantelzorgers. Dat beaamt Anita Peters, expert informele zorg bij Kennisinstituut Movisie. Dat heeft ermee te maken in hoeverre mensen terecht kunnen bij hun collega’s en leidinggevende met hun problemen. Maar ook hoe […]

Lees Meer

Mantelzorgwaardering dit jaar veelal ongewijzigd

Dinsdag 10 november Dag van de Mantelzorg De waardering van mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag of cadeaubon is dit jaar veelal gelijk gebleven; hun inzet zeker niet. Door het afschalen van de professionele zorg zijn mantelzorgers tijdens dit corona jaar onmisbaarder dan ooit. Nu de feestelijke activiteiten morgen op de Dag van de […]

Lees Meer

Chemotherapie dichter bij huis

n Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer hebben thuiszorgorganisaties Amstelring Wijkzorg en Zorgbalans samen met het Spaarne Gasthuis en Zilveren Kruis de handen ineengeslagen. Zo wordt zorg voor patiënten met kanker naar huis verplaatst. Thuis nemen de thuiszorgorganisaties de behandelingen over onder verantwoordelijkheid van de oncologen van het Spaarne Gasthuis. “Hierdoor hoeven patiënten minder naar het ziekenhuis. Ook […]

Lees Meer