Nienke Van Wezel: Knowing about forgetting

Weten over vergeten
Van Wezel onderzocht diverse aspecten van mantelzorg bij mensen met een Turkse, Marokkaanse of Surinaams-Creoolse migratieachtergrond in Nederland.

De ondervraagde mantelzorgers zien mantelzorg als een taak die ze met eerbied en liefde horen uit te voeren. Hoewel ze de zorg voor een naaste met dementie soms zwaar vinden, halen ze er veel voldoening uit. Dit lijkt op te wegen tegen de zware belasting. Vooral mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond krijgen voor de mantelzorg die zij verlenen erkenning en waardering van de familie en mensen uit hun omgeving.

In tegenstelling tot mantelzorgers met een Turkse of Marokkaanse achtergrond zijn mantelzorgers met een Surinaams-Creoolse achtergrond niet bang voor negatieve reacties van familie of sociale omgeving wanneer zij een beroep deden op professionele zorg. Op basis van deze inzichten ontwierp Van Wezel een voorlichtingsprogramma, genaamd ‘Weten over vergeten’. Dit is gericht op groepen mantelzorgers met een Turkse of Marokkaanse migratieachtergrond. Het programma draagt bij aan kennis over dementie en de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning. Mantelzorgers die deelnamen aan dit programma schakelden vaker het gebruik van thuiszorg in.

Van Wezel concludeert dat een cultureel sensitieve benadering belangrijk is bij voorlichting over dementie en over ondersteuningsmogelijkheden bij dementie. Verder bepleit ze dat zorgprofessionals ook aandacht moeten hebben voor de voldoening die mantelzorgers uit migrantengroepen vaak halen uit de zorg voor een naaste met dementie. Aandacht voor de positieve aspecten van mantelzorg kan helpen om de draagkracht van mantelzorgers te vergroten.

Bron: Amsterdam UMC

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen