Ruim 80% mantelzorgers vangt afgeschaalde professionele zorg op

Van alle mantelzorgers die hulp krijgen van professionals heeft een derde te maken met afgeschaalde zorg. Van hen heeft bijna de helft de afgelopen periode regelmatig tot zeer vaak het gevoel gehad de zorg niet meer aan de kunnen. Dat komt omdat ruim 80% van deze mantelzorgers de afgeschaalde zorg (deels) zelf opvangt. Dit blijkt uit een 6de peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van MantelzorgNL over de gevolgen van corona.

Een derde van de mantelzorgers die thuis zorgen voor een zorgvrager met een indicatie voor professionele zorg, hebben te maken met afgeschaalde zorg. Vooral het afzeggen van de dagbesteding en begeleiding treffen grote groepen mantelzorgers en hun naasten. Op de voet gevolgd door verpleging en verzorging. Ondanks de inzet van mantelzorgers om de weggevallen zorg op te vangen, vindt een derde dat hun naaste momenteel onvoldoende zorg ontvangt. In 10% van de situaties is er niemand die de zorg kan opvangen. Wat nu vooral wordt gemist zijn activiteiten, gezelschap en het bieden van structuur door de dag heen.

‘Altijd’ aan staan

Afgezien van de gevolgen voor de zorgvrager, merkt MantelzorgNL dat minder hulp van buitenaf ook zijn weerslag heeft op de mantelzorger. De helft van de mantelzorgers bij wie de zorg is afgeschaald heeft de afgelopen periode regelmatig tot zeer vaak het gevoel gehad de zorg niet meer aan te kunnen. Het ‘altijd’ aan moeten staan is een gevoel dat door 74% van de mantelzorgers nu meer wordt ervaren dan voorheen. Ook de mentale belasting die door 71% wordt aangegeven heeft daarmee te maken. Naast deze geestelijke belasting geven mantelzorgers ook aan zelf minder tijd te hebben voor sociale contacten of ontspanning.

Mantelzorgers betalen de rekening

Volgens MantelzorgNL kun je het afschalen van de professionele zorg niet meer als een tijdelijke aangelegenheid beschouwen en enkel oproepen om samen de schouders eronder te zetten. Liesbeth Hoogendijk: ‘Gezien de zaterdag afgekondigde lockdown zal er naar verwachting nόg meer formele zorg worden afgeschaald. Dat kun je niet blijven doen, zonder te investeren in informele zorg.’ Ook voor de toekomst vraagt MantelzorgNL zich af hoe het nieuwe kabinet de grote vraagstukken zoals de dubbele vergrijzing het hoofd gaat bieden. Zonder visie betalen mantelzorgers hoe dan ook de rekening. 

Nationaal Mantelzorgpanel

In december 2021 is een vragenlijst uitgezet onder het Nationaal Mantelzorgpanel met als onderwerp ‘Corona: 5de golf en impact op mantelzorg’. De peiling werd ingevuld door 562 mantelzorgers. Met het Nationaal Mantelzorgpanel wil MantelzorgNL behoeften en meningen van mantelzorgers over actuele vraagstukken in kaart brengen. Het panel wordt meerdere keren per jaar bevraagd. Kijk voor de uitkomsten van dit panel en eerdere peilingen op: www.mantelzorg.nl/resultaten

De feiten over mantelzorg

Wat is mantelzorg: Alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving

  • 1 op de 3 Nederlanders (16+) gaven in 2020 mantelzorg (circa 5 miljoen mantelzorgers)
  • 830.000 mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp
  • 9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers)
  • Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen
  • 1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Bron: MantelzorgNL

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen