Mantelzorgers en Zorgverleners in de Knel door Overheidsombuigingen in de Zorg?

Array

In een recent gepubliceerd artikel door Mantelzorgelijk wordt de aandacht gevestigd op een alarmerende ontwikkeling in de Nederlandse zorgsector. Ambtenaren van Financiën hebben namelijk een “ombuigingslijst 2023” onthuld, met potentieel ingrijpende gevolgen voor de volksgezondheid en het welzijn van burgers. Deze lijst, die als doel heeft bezuinigingen en beleidsveranderingen te realiseren, roept vragen op over de impact op mantelzorgers en de kwaliteit van de zorg.

“Ombuigingslijst”

Een “ombuigingslijst” is een instrument dat de overheid gebruikt om mogelijkheden voor bezuinigingen en beleidswijzigingen te inventariseren. Dit kan variëren van het verminderen van overheidsuitgaven tot het herprioriteren van beleidsdoelstellingen. Het biedt een gestructureerde benadering om moeilijke beslissingen te nemen en veranderingen door te voeren, en wordt niet alleen door de overheid zelf, maar ook door politieke partijen gebruikt om beleidskeuzes te beoordelen.

De onthulde ombuigingslijst legt de focus op de sector van volksgezondheid, welzijn en sport. Een van de voorgestelde wijzigingen is de transformatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) naar een voorziening die zorg op maat biedt en rekening houdt met het sociale netwerk en mantelzorg. Deze aanpassing zou invloed hebben op de indicatiestelling en de rol van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Hoewel het doel is om de Wlz te stroomlijnen, wordt gevreesd dat dit resulteert in een grotere druk op mantelzorgers en een verschuiving van verantwoordelijkheden naar familieleden en naasten.

Verlaging van de tarieven voor informele zorg

Een ander punt dat in het oog springt, is de verlaging van de tarieven voor informele zorg via het persoonsgebonden budget (pgb) van de Wlz. Deze verlaging van vergoeding kan het voor mantelzorgers financieel moeilijker maken om ondersteuning te bieden aan zorgbehoevenden. Bovendien zal het “mantelzorgcompliment,” een jaarlijkse blijk van waardering en ondersteuning voor mantelzorgers, worden afgeschaft. Deze wijzigingen kunnen mogelijk de al zwaarbelaste mantelzorgers in financiële en emotionele problemen brengen.

De voorgestelde bezuinigingen gaan verder, waarbij onder andere veelvoorkomende hulpmiddelen uit het basispakket van de zorgverzekering worden verwijderd en langdurige wijkverpleging grotendeels wordt beperkt. Er lijkt echter een opvallende afwezigheid te zijn van voorstellen om verspilling in de zorg en de kosten van bureaucratie aan te pakken.

Mantelzorgelijk wijst erop dat deze voorgestelde veranderingen een aanzienlijke impact kunnen hebben op mantelzorgers en de kwaliteit van de zorg in het algemeen. Er wordt bezorgdheid geuit over de toenemende druk op mantelzorgers, die vaak al een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van zorgbehoevende familieleden.

Met de naderende verkiezingen in november wordt het cruciaal voor politieke partijen om hun standpunten over deze voorgestelde bezuinigingen duidelijk te maken. Het welzijn van mantelzorgers en de toegankelijkheid van kwalitatieve zorg zijn belangrijke kwesties die kiezers in overweging zullen nemen bij het maken van hun keuzes.

Het is evident dat de voorgestelde ombuigingslijst niet alleen een financiële weerslag heeft, maar ook een ethische en morele discussie op gang brengt over de verdeling van verantwoordelijkheden en de beschikbaarheid van zorg voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het aan de kiezers om zorgvuldig te overwegen welke partijen de belangen van mantelzorgers en de zorgsector als geheel het beste vertegenwoordigen.

Bron: Mantelzorgelijk

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen