Oratie Jolanda Mathijssen: Zorg voor jeugd heeft systeemdenken nodig

Array

De verzorging en opvoeding van kinderen is primair de verantwoordelijkheid van ouders. Dit staat ook in het verdrag van de rechten van het kind. Steeds meer ouders ervaren echter stress bij de opvoeding. Bovendien heeft ruim één op de tien ouders te maken met een opeenstapeling van zorgen op tenminste drie levensdomeinen. Dit legt grote druk op gezinnen. Om de druk te verlichten heeft de overheid daarom ook een rol in het aanbieden van een goed en doordacht systeem van jeugdhulpverlening. “Zorg voor de jeugd kan niet zonder zorg voor ouders en gezin”, vindt hoogleraar Zorg voor Jeugd Jolanda Mathijssen.

Het gezin, een leefverband tussen één of meer volwassenen en één of meer kinderen, heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van het kind. Bijna één op de drie ouders ervaart echter stress bij de opvoeding. Dit aantal is in de afgelopen 10 jaar gestegen; in 2013 gaf nog één op de vier ouders aan problemen te ervaren. In tegenstelling tot vele andere Europese landen kent Nederland geen ondersteunend gezinsbeleid. Wel is er in diverse rapporten en in de nieuwe Hervormingsagenda Jeugd steeds meer focus op gezinnen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het versterken van de pedagogische basis en het oog hebben voor de situatie van het gezin, wanneer jeugdhulp nodig is. Bijvoorbeeld in het geval van armoede, huisvestingsproblemen of een sociaal isolement.

Jolanda Mathijssen: “De voorgestelde hervormingen hebben belangrijke gevolgen voor gezinnen die te maken hebben met problemen, evenals voor gemeentelijk beleid, jeugd(gezondheids)zorg en jeugd ggz. Het monitoren en in kaart brengen van deze hervormingen en hun consequenties is van wezenlijk belang om te werken aan een systeem waar gezinnen en kinderen echt mee geholpen zijn.”

Over Jolanda Mathijssen

Prof. dr. J.J.P. Mathijssen (1964) studeerde gezinspedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een onderzoek naar de invloed van gezinsfunctioneren op het verloop van probleemgedrag van kinderen aangemeld bij een Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Vervolgens was ze postdoc bij de Radboud Universiteit en epidemioloog bij de GGD Hart voor Brabant.

Sinds 2009 is ze verbonden aan Tilburg University, TSB, departement Tranzo. Daar is ze programmaleider van de Academische Werkplaats Jeugd. Sinds september 2022 is ze bijzonder hoogleraar Zorg voor Jeugd binnen deze werkplaats.

De bijzondere leerstoel is ingesteld door de gemeenten Tilburg, Breda en Eindhoven, de GGD-en Hart voor Brabant, West-Brabant en Brabant Zuidoost, GGZ Eindhoven, De Viersprong, Sterk Huis, Combinatie Jeugdzorg, Koraal groep, de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind, LOC Waardevolle Zorg, Avans Hogeschool en Fontys Hogeschool.

Jolanda Mathijssen (Tranzo, Tilburg School for Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) spreekt haar inaugurele rede getiteld ‘Zorg voor jeugd: Het systeem onder de loep. Van je familie moet je het maar hebben’ uit op donderdag 31 augustus aan Tilburg.

Bron: Tilburg University

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen